Organisation

RC Syd (Registercentrum Syd) är ett av sex registercentra i Sverige i en nationell organisation runt Nationella Kvalitetsregister med kontor i Karlskrona och Lund. Finansieringen sker genom centrala anslag som fördelas av Sveriges Kommuner och Landsting samt genom avgifter från de kvalitetsregister som använder våra tjänster. Vissa uppdrag och projekt som RC Syd genomför har dessutom en egen finansiering.

I nuläget är 23 kvalitetsregister anslutna till oss samt flera regionala register och forskningsregister.

På RC Syd arbetar medarbetare representerande en mängd olika kompetenser, såsom utvecklingsledare, registerkoordinator, kommunikatör, systemadministratör, epidemiologer, statistiker och administratörer. Vi har en mångårig erfarenhet av kvalitetsregisterutveckling och hantering av registerdata och har en bakgrund från såväl hälso- och sjukvården som akademin.

Många nationella uppdrag utförs i samverkan med andra registercentra.

Läs mer om kvalitetsregister

 

Samarbeten

RCC Syd – Regionalt Cancercentrum Syd

Regionalt Cancercentrum Syd är en kunskapsorganisation i Södra sjukvårdsregionen som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

Läs mer om Regionalt Cancercentrum Syd

RCO Syd – Registercentrumorganisation Syd

RCO består av RC (Registercentrum) Syd, RCC (Regionalt Cancercentrum) Syd och Utvecklingsenhet, vilka utgör den kompetens som samverkar och tillsammans fullgör det nationella uppdraget för Nationella Kvalitetsregister. Den primära uppgiften är att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen med den nationella satsningen.

Läs nyhetsbrev från RCO Syd

Läs om RCO Syds registerdagar

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 9 mars 2017