Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 januari 2017

Lokal slutrapport för Lärmodeller II publicerad

 

Mellan den 1 januari 2015 och den 30 september 2016 har ett samverkansprojekt mellan lärosäten, hälso- och sjukvården samt registercentra pågått med syfte att öka kunskapen om och användandet av nationella kvalitetsregister i vårdens grundutbildningar och förbättringsarbete.
Projektet har gått under namnet Lärmodeller II och varit en fortsättning på projektet Lärmodeller som drevs 2012–2014.
Skåne utgör ett av fem geografiskt spridda regioner för projektet där RC Syd Lund varit involverat. Övriga noder i projektet har varit Umeå, Linköping, Jönköping och Göteborg.

Klicka här för att ladda hem den lokala slutrapporten för Skåneregionen (PDF-format, 2 MB).
Rapporten finns också upplagd på Om RC Syd -> Publikationer -> Rapporter och skrifter.

Den nationella slutrapporten, som också hänvisades till i början av december 2016 i RC Syds aktuelltruta, finns tillgänglig på den nationella plattformen för förbättringskunskap:
http://plus.rjl.se/forbattringskunskap

Share