Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 maj 2019

Artikeltips 9 maj till 23 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/09/falskt-iva-larm-i-jonkoping
”Regionens nya digitala system försämrar patientsäkerheten, larmade IVA-chefer i Jönköping i ett brev till ledningen. /…/ ’Detta leder till försämrad arbetsmiljö, försämrad registrering till kvalitetsregister som bedrivs och inte minst kommer vårdkvalitet och patientsäkerhet att försämras.’ Strax efter klockan två på måndagen, mindre än ett dygn efter att mejlet gått i väg, var oron bortblåst.”
(2019-05-09)

https://hrf.se/region-skane-utreder-att-avskaffa-horselcheckarna
”Nu kan Region Skåne vara på gång att avskaffa hörselcheckarna. På fredagen fattades beslut om att utreda frågan, sedan ’negativa effekter observerats för såväl patienter som för Region Skåne’. /…/ Enligt Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering känner sig patienter som valt ’rekvisition hörapparat’ mindre nöjda både med hörapparaternas funktion och med information och delaktighet under förskrivningsprocessen.”
(2019-05-10)

https://qrcstockholm.se/news/ny-eq-5d-tjanst-i-1177-vardguidens-e-tjanster
”Region Stockholm har tecknat ett huvudavtal med EuroQol i Nederländerna som äger rättigheterna till EQ-5D. Huvudavtalet innebär att kvalitetsregister kan teckna underlicensavtal med QRC för användning av EQ-5D.”
(2019-05-13)

https://www.registerforskning.se/nytt-hos-socialstyrelsen
”För att få snabbare tillgång till uppföljningsdata kan du nu prenumerera på statistik och individdatauttag från Socialstyrelsens Registerservice.”
(2019-05-13)

https://www.registerforskning.se/nordisk-konferens-om-epidemiologi-och-registerforskning-inom-halsa
”Konferensen ’9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-based Health Research’ äger rum i Tampere, Finland, 18–20 september 2019. Konferensen täcker ett brett spektrum av discipliner kring hälsa: allt från folkhälsa, medicin, veterinärvetenskap, vårdforskning och biostatistik med särskilda plenumdiskussioner och sessioner om bland annat epigenetik, öppna data, nya datakällor, livscykelstudier och intergenerationella studier.”
(2019-05-13)

https://www.registerforskning.se/bli-superanvandare-hos-socialstyrelsen
”Bli superanvändare hos Socialstyrelsen. Vill din organisation spara tid i beställningsprocessen? Varför inte anmäla intresse att gå Registerservice superanvändarutbildning i höst!”
(2019-05-14)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/regeringen-satsar-15-miljoner-pa-att-oka-kunskapen-om-demens
”Regeringen vill stärka kvaliteten i omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Totalt satsas nu 15 miljoner kronor som ska bidra till att öka kunskap om demens hos personal inom äldreomsorgen. /…/ Satsningen består av fyra delar: Socialstyrelsen får 4 miljoner kronor för att ta fram en vägledning för dagverksamhet för personer med demenssjukdom. /…/ Svenskt Demenscentrum beviljas 6 miljoner kronor. /…/ BPSD-registret får 2,5 miljoner kronor för att uppdatera registret och genomföra utbildningsinsatser. /…/ Svenska Demensregistret beviljas 2,5 miljoner kronor /…/”
(2019-05-16)

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=7221177
”Bara hälften av landets regioner klarar att ge svar på det rutinmässiga provet för cellförändringar i livmodern inom den rekommenderade tiden, visar en granskning som Ekot gjort. /…/ De senaste årens långa analystider för kvinnors cellprover sammanfaller med ökningen av insjuknandet och dödligheten i livmoderhalscancer under samma period, säger Joakim Dillner, ordförande för nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.”
(2019-05-16)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/05/Fritt-fram-for-CAR-T-cellsterapi-vid-blodcancer-hos-barn
”CAR-T-cellsbehandlingen Kymriah kan ges till ett fåtal barn och unga med blodcancer av typen akut lymfatisk B-cellsleukemi, som inte svarat på annan behandling eller återinsjuknat i sin sjukdom. Det rekommenderar NT-rådet. /…/ NT-rådet betonar att eventuell användning av Kymriah för enskilda patienter tills vidare bör diskuteras på nationell nivå. Och att behandlade patienter ska följas genom regelbundna kontroller och registreras i lokala kvalitetsregister.”
(2019-05-16)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/maj/administration-far-mer-tid-an-patienter
”Endast en tredjedel av arbetstiden ägnas åt direkt patientarbete. Resten går till olika former av administration, allt från dokumentation till möten och e-post. Distriktssköterskan Eva Anskär har skrivit sin licentiatavhandling om hur personalen på elva vårdcentraler använder sin tid. /…/ – Det kanske inte är möjligt att dra ner på det arbete som är mer direkt förknippad med patienterna, som dokumentation, remisshantering och inmatning av data till kvalitetsregister, men jag kan tycka att de här tidsstudierna visar att det finns mycket administration som personalen på vårdcentraler ägnar onödigt mycket tid åt – tid som skulle kunna användas till patienterna i stället, säger Eva Anskär.”
(2019-05-16)

https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-725-1
Nu finns rapporten ”Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård” publicerad. I denna analyseras kostnadsdata från databasen Kostnad Per Patient (KPP) tillsammans med kvalitetsregisterdata.
(2019-05-16)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/samst-i-landet-2017-sa-ska-region-kronoberg-gora-fler-cellprover
”Region Kronoberg ska bli bättre på cellprover – var sämst 2017 /…/ Ett sätt att öka antalet cellprov är att använda det nationella kvalitetsregistret för cellprov, den så kallade Cytburken. Från och med nästa vecka ska alla patienter som kallas till ett gyn-besök i regionen kollas i registret.”
(2019-05-17)

http://kvalitetsregister.se/4.5c78887a16ac693405c65ab1.html
”SKL och regeringen har träffat en Överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2019.”
(2019-05-20)

  1. http://www.mynewsdesk.com/se/region-orebro-lan/pressreleases/stora-nationella-skillnader-i-vaarden-foer-oeverviktiga-2875933
    ”Vården för överviktiga är ojämlik och orättvist fördelad över landet. Det framkommer av det nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi som kommer med första delen av sin årsrapport i dag. ’Det är oacceptabelt att det är en sådan stor skillnad’, säger Johan Ottosson, överläkare på kirurgkliniken i Region Örebro län och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret.”
    (2019-05-20)
  2. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LAkgMq/farre-egenbetalda-fetmaoperationer
    ”Antalet svenskar som själva betalade för sin fetmaoperation förra året var totalt 1050 stycken, skriver Dagens Medicin. Det är cirka 100 färre egenbetalda operationer jämfört med året dessförinnan. Siffran är ändå på tok för hög, anser Johan Ottoson, som ansvarar för kvalitetsregistret för fetmakirurgi, Soreg.”
    (2019-05-20)

https://www.registerforskning.se/registerforskning-och-oppen-tillgang-till-forskningsdata-pa-ifiss-2019
”Hur hittar man relevant digital information inom forskning idag? Vad är registerforskning, öppen tillgång, öppna forskningsdata och öppen vetenskap? I november anordnas en konferens om forskningsinformation och forskningens infrastruktur med fokus på öppen vetenskap som tar upp dessa frågor.”
(2019-05-20)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/21/antligen-ar-systemen-mer-an-en-digital-papperskopia
”Det brukar sägas att de som börjar förstå digitaliseringen, men långt ifrån förstått dess potential, i rask takt fyller sina hemsidor med utskrivningsbara pdf:er av tidigare pappersblanketter. Nu har vården definitivt kommit längre än så. Ett exempel är regionernas journalsystem som inte byts ut mot nya journalsystem utan mot vårdinformationssystem. Det är inte längre bara en digital variant av de där noteringarna i rött bläck. Nu ska alla patientnödvändiga system integreras i något mer abstrakt som dessutom helst ska prata med andra system som kan vara nödvändiga för patienten på sikt, som kvalitetsregister och forskningsdatabaser. I en perfekt värld fungerar allt också. Men för att vanliga dödliga ska förstå allt det som sker efter utskrivningsbara pdf:er tror jag att det ibland faktiskt behövs något tryggt att hålla i handen /…/”
(2019-05-21)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/22/ja-man-kan-lita-pa-kvalitetsdata
”I Dagens Medicin nr 17–18/19 är Claes Brodin kritisk till hur tidningen använt kvalitetsregisterdata. Under rubriken ’Kan man lita på kvalitetsdata?’ menar han att Dagens Medicin använt data från Svenska Kolorektalcancerregistret på ett missvisande sätt i den årliga sjukhusrankningen. Vi är beredda att svara JA. Man kan lita på kvalitetsdata – om alla inblandade parter tar sin del av ansvaret.”
(2019-05-22)

https://qrcstockholm.se/events/kursstart-forbattringsarbete-i-halso-och-sjukvard
”Ht 2019/vt 2020 startar en ny omgång av vår kurs Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård. Kursen inleds med en heldag den 4 september, dit både kursdeltagare, teammedlemmar och chefer är välkomna.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share