Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
9 maj 2019

Artikeltips 26 april till 9 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

  1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/04/29/kan-man-lita-pa-kvalitetsdata
    ”Dagens Medicin gör årligen en sjukhusrankning där kvalitetsdata utgör den viktigaste grundpelaren. Det är ett lovvärt initiativ som säkert sporrar till förbättringsarbete, men kan man lita på de data som presenteras? /…/ Via länken i Dagens Medicin för kvalitetsdata på hemsjukhuset får man /…/ uppfattningen att Nyköping är bland de ’sämsta i klassen’ på att få bort ändtarmscancer vid operation. En djupdykning i registrens värld visar att sanningen ligger betydligt närmare motsatsen. /…/ Vi lever i en tid med mäthysteri där mediabruset närmast nått orkannivå. Data från kvalitetsregister används av allehanda medier som ett kraftfullt verktyg för lobbyism och som styrinstrument för sjukvårdsbyråkrater/politiker utan kunskap om verkligheten. /…/ I en tid när förtroendet även för etablerade medier är lågt och uttrycket ’fake news’ närmast fått viral spridning är det av extra stor vikt att presentera solida data i kvalitetsgranskningar.”
    (2019-04-29)
  2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/04/29/allt-underlag-anvands-inte-vid-rankningen
    ”Dagens Medicin svarar på hur kvalitetsdata används när tidningen utser landets bästa sjukhus varje år. /…/ I vår nya rapport Vården – aktuell status framgår perioden på varje indikator på ett tydligare sätt än i databasen. Det är en brist i vår databas att perioden inte är angiven vid varje indikator. Att datan för 2017 som rörde Nyköpings lasarett inte var fullständigt uppdaterad när vi fick uppgifterna från kvalitetsregistret var inget Dagens Medicin kände till.”
    (2019-04-29)

https://hrf.se/politisk-strid-om-planer-pa-vardval-kalmar-lan
”Nu blåser det upp till politisk strid i Kalmar län om planerna på att införa vårdval vid hörapparatutprovning, rapporterar flera tidningar i länet. /…/ I Östergötland försämrades vårdkvaliteten signifikant efter att vårdval infördes. Det visar statistik i det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, som bygger på omfattande patientenkäter. Hörselvården i Kalmar län har tvärtom haft toppbetyg i kvalitetsregistret. Problemen i Kalmar län har framför allt handlat om svårigheter att rekrytera audionomer, vilket har lett till långa köer.”
(2019-04-29)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-swetrau-svenska-traumaregistret
”Register nummer fem i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SweTrau (Svenska Traumaregistret). Registerhållare Lars Lundberg berättar bland annat om den kommande satsningen på att få igång ett regionalt samarbete med de olika sjukvårdsregionerna.”
(2019-05-01)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/bristande-uppfoljning-av-barn-som-overlever-cancer
”Det finns stora brister i uppföljningen av vuxna personer som har haft cancer när de var barn. Endast runt 14 procent av vuxna barncanceröverlevare i Sverige har erbjudits uppföljning. /…/ I dag finns drygt 11 000 personer i Sverige som har haft cancer som barn. Sedan 2016 finns ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning av barncancer. /…/ Parallellt med vårdprogramsarbetet pågår ett arbete i det nationella kvalitetsregistret för att få en fullständig registrering av sena biverkningar hos barncanceröverlevare.”
(2019-05-02)

http://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/ny-doktorsavhandling
”Eva-Corina Caragounis har framgångsrikt försvarat sin doktorsavhandling ’Surgical management of rib fractures following trauma’ på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och kan nu titulera sig medicine doktor.”
(2019-05-03)

https://www.registerforskning.se/doktorandkurs-inom-registerforskning-anmalan-oppen
”Senast den 15 maj kan doktorander verksamma på nordiska universitet och högskolor som är intresserade av registerforskning anmäla sig till kursen ’Key concepts and principles for design and critical interpretation of Nordic register-based studies’. Syftet med denna tvåveckors kurs är att ge deltagarna kunskap om hur register kan användas för forskningsändamål.”
(2019-05-07)

https://www.registerforskning.se/1061-2
”Fler register kommer in i metadataverktyget RUT. Nu är Bråckregistret med och diabetesregistret är utökat med subregistret Swediabkids.”
(2019-05-07)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/kortare-vantan-pa-cancerbehandling
”Tiden från en välgrundad misstanke om cancer till inledd behandling har förkortats för många cancerformer. Skillnaderna har minskat i flera fall mellan olika regioner. Men fortfarande är det långt kvar till målen. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin utvärdering av en fyraårig satsning på standardiserade vårdförlopp vid misstänkt cancer. /…/ Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att följa arbetet i verksamheterna och utfallet av satsningen. Myndigheten har publicerat flera rapporter och nyligen kom slutrapporteringen. När det gäller just data om väntetider har dessa hämtats från nationella kvalitetsregister. En felkälla är att de flesta registren inte ännu skiljer ut patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp från dem som inte gjort det.”
(2019-05-07)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/09/enigt-utskott-vill-ha-information-om-hogspecialiserad-vard
”Det är dags att införa ett nationellt strukturerat omhändertagande vid hjärtsvikt på vårdcentraler och sjukhus i Sverige. Det skriver Inger Ros från Hjärt Lung och Peter Vasko, registerhållare på Rikssvikt. /…/ Om ett strukturerat, standardiserat omhändertagande infördes i samtliga regioner, från misstanke om hjärtsvikt till tidig diagnos och korrekt behandling – via hjärtsviktsmottagningar och registrering i kvalitetsregister – skulle vi även minska behovet av inneliggande sjukhusvård.”
(2019-05-09)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share