Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 november 2020

Artikeltips 6 november till 19 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 via nationella vaccinationsregistret

https://www.registerforskning.se/sv/uppfoljning-av-vaccinationer-mot-covid-19-via-nationella-vaccinationsregistret
”Regeringen föreslår en ändring i lagstiftningen som ska göra det möjligt att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Syftet är att göra det lättare för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att löpande följa upp covid-19-vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika målgrupperna.”
(2020-11-06)

Täckningsgraden ökade till 99 procent när medicinska sekreterare tog över rapporteringen

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/november/tackningsgraden-okade-till-99-procent-nar-medicinska-sekreterare-tog-over-rapporteringen
”Vid kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö har medicinska sekreterare tagit över ansvaret för rapportering till samtliga kvalitetsregister inom urologi i Kronoberg. Vinsterna är många. För det största registret, Nationella prostatacancerregistret, har täckningsgraden ökat till 99 procent, ledtiderna har kortats och kvaliteten och säkerheten förbättrats.”
(2020-11-09)

Registrera och sök kliniska cancerstudier

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/november/databas-for-fler-patienter-i-kliniska-studier
”Cancerstudier i Sverige är en nationell databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. Den ligger öppen för alla att söka i på cancercentrum.se.”
(2020-11-09)

DN Debatt. ”Vårdskulden mindre än befarat i pandemins spår”

https://www.dn.se/debatt/vardskulden-mindre-an-befarat-i-pandemins-spar
”Marie Morell, Sveriges kommuner och regioner: Trots ansträngda förhållanden har coronapandemin inte fått så omfattande negativa konsekvenser på den planerade vården som befarats och ofta framställts. En ny rapport visar att åtta av tio planerade operationer har kunnat genomföras under årets första åtta månader, jämfört med året innan. /…/ Befolkningen har sökt akut vård i mindre utsträckning under våren, akutmottagningsbesöken var 30 procent färre i april än motsvarande månad tidigare år. Data från kvalitetsregistren visar samtidigt att det akuta omhändertagandet för stora diagnosgrupper såsom stroke och hjärtinfarkt fortsatt håller god kvalitet.”
(2020-11-09)

Omkring 500 liv per år skulle kunna räddas

https://registercentrum.se/nyheter/omkring-500-liv-per-ar-skulle-kunna-raeddas
”Ambulansens utryckningstider har fördubblats på 30 år. Nu visar en ny forskningsstudie att i storleksordningen 500 liv per år skulle kunna räddas i Sverige om ambulansen kom fram lika snabbt som på 1990-talet. Studien bygger på data från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.”
(2020-11-10)

Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa

https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2020/pandemin-har-bade-accelererat-och-bromsat-utvecklingen-inom-e-halsa
”Coronapandemin har fungerat både som gas och broms på e-hälsoområdet. Det visar E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020 som belyser digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av rapporten framgår också att befintliga nationella kvalitetsregister har använts på delvis nya sätt för att följa och planera vård och omsorg.”
(2020-11-10)

Presentation seminarium 12 november (om medelvärde i kliniska studier)

https://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2020/11/12/presentation-seminarium-12-november
”Presentation från seminariet i statistik om återgång till medelvärdet i kliniska studier /…/”
(2020-11-12)

Få privatläkare med i nytt kvalitetsregister

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/lakemedel/fa-privatlakare-med-i-nytt-kvalitetsregister
”För att kunna följa hur dyra eksemläkemedel används behöver fler förskrivare registrera i kvalitetsregistret SwedAD. Hittills har dock få privata hudläkare anslutit sig.”
(2020-11-12)

Magisteruppsats om AmbuReg (Ambulansregistret) från Högskolan i Borås

http://rcsyd.se/anslutna-register/ambureg-svenska-ambulansregistret/nyheter-fran-ambureg-ambulansregistret
”Caroline Häll och Martina Samuelsson från Ambulanssjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås har som examensarbete skrivit en magisteruppsats om AmbuReg. /…/ Syftet med examensarbetet är att beskriva kvalitetsregistrets funktion och nationellt jämföra kvalitetsindikatorer för ambulanssjukvård.”
(2020-11-13)

Högt vårdbetyg – men dolda behov oroar

https://www.life-time.se/vardkvalitet/hogt-vardbetyg–men-dolda-behov-oroar
”Trots stora omställningar i hälso- och sjukvården under våren och sommaren fick de allra flesta patienterna den vård de behövde, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Men bakom minskade vårdbesök finns samtidigt en risk för oupptäckta cancerdiagnoser och dolda vårdbehov. /…/ Färre har också sökt vård för stroke och hjärtinfarkt. Här är det än så länge för tidigt att säga om antalet hjärtinfarkter och strokefall kan ha minskat tack vare ändrade vanor hos den äldre befolkningen, eller om det kommer att visa sig att personer med mindre hjärtinfarkter eller stroke avstått från att söka vård, med bestående funktionsnedsättningar som följd. Men enligt SKR, som hänvisar till data från kvalitetsregistren, håller det akuta omhändertagandet för just de diagnosgrupperna fortsatt hög kvalitet.”
(2020-11-13)

Hjärtinfarkterna har ökat – men färre söker vård för hjärtbesvär

https://sverigesradio.se/artikel/7602088
”Färre söker vård för hjärtbesvär på Blekingesjukhuset under coronapandemin, samtidigt har de stora hjärtinfarkterna blivit fler. Det konstaterar Carl-Magnus Pripp som är överläkare vid Blekingesjukhusets Thoraxklinik efter att ha kollat i kvalitetsregistret Swedeheart, där patienter med hjärtproblem registreras. ’Jag tycker att det är bekymmersamt att vi ser en så stor minskning i sökmönstret’, säger Carl-Magnus Pripp som uppmanar alla med hjärtbesvär att söka vård.”
(2020-11-17)

Var femte som avlidit i covid eller misstänkt covid i Västmanland dog ensam

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/var-femte-som-avlidit-i-covid-i-vastmanland-dog-ensam
”Ungefär var femte person som avled i covid eller med misstänkt covid i Västmanland mellan mars och november 2020 var ensam vid dödsögonblicket. Det visar siffror från Svenska palliativregistret som SVT sammanställt.”
(2020-11-17)

Kortisonbehandling vid KOL ökar risken för benskörhet

https://via.tt.se/pressmeddelande/kortisonbehandling-vid-kol-okar-risken-for-benskorhet?publisherId=3235843&releaseId=3286531
”Benskörhet är vanligare hos personer med KOL än hos personer utan, och behandling med inhalationssteroider i hög dos ökar risken ytterligare. Det visar en klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet om biverkningar av läkemedelsbehandling vilket uppmärksammas med anledning av internationella KOL-dagen 18 november. /…/ I den så kallade ARCTIC-studien har forskarna utgått från nationella kvalitetsregister. Totalt har medicinsk data för 9651 patienter med diagnostiserad KOL samt en kontrollgrupp samlats in från 52 svenska vårdcentraler under perioden 2010–2014.”
(2020-11-17)

A+ Science får ny chef för Clinical Operations

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/750931/ascience_far_en_ny_chef
”Eva Fredriksson blir Head of Clinical Operations på A+ Science. Eva Fredriksson kommer närmast från Region Stockholm där hon jobbat med att utveckla samarbete mellan nationella kvalitetsregister och life science industrin samt arbete med förändringsledning. /…/ A+ Science planerar och genomför uppdrag inom klinisk prövning (Fas I–IV) och medicintekniska studier.”
(2020-11-17)

Fallrapport: 5 barn med sannolik långvarig covid-19

https://nyheter.ki.se/fallrapport-5-barn-med-sannolik-langvarig-covid-19
”De senaste månaderna har det kommit rapporter om vuxna med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Hittills har man inte vetat om sådana symptom även förekommer hos barn. Barn tenderar att bli mindre sjuka i covid-19 än vuxna, men i en fallrapport från Karolinska Institutet beskriver nu professor Jonas F Ludvigsson fem barn med sannolik ’long covid’. Fallrapporten publiceras tillsammans med en systematisk översikt om fenomenet hos barn i tidskriften Acta Paediatrica. /…/ Jonas F Ludvigsson leder en studie på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG)”
(2020-11-18)

Handkirurgiska register internationellt

https://hakir.se/handkirurgiska-register-internationellt
”HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) har varit delaktigt i en översiktsartikel om nationella kvalitetsregister inom handkirurgi. /…/ Current national hand surgery registries worldwide.”
(2020-11-18)

Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse går till eldsjäl inom bröstrekonstruktioner, Kerstin Sandelin

http://www.onkologiisverige.se/kerstin-sandelin
”Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2020 tilldelas docent Kerstin Sandelin, överläkare och bröstcancerkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har under flera decennier engagerat sig för en modern bröstcancervård med delaktiga patienter, möjligheter till omedelbar bröstrekonstruktion och ett utvecklat och empatiskt omhändertagande. /…/ Under lång tid var Kerstin Sandelin registerhållare och ansvarig för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer som ger unik information, både aktuell och historisk, om bröstcancerprocessen för svenska patienter. Numera har hon rollen som senior rådgivare.”
(2020-11-19)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share