Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 januari 2018

Artikeltips 5 januari till 18 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

 1. http://cpup.se/fysisk-aktivitet-i-ungdomen-fordubblar-sannolikheten-for-att-vara-fysiskt-aktiv-som-vuxen
  ”Lisa Waltersson och Elisabet Rodby Bousquet har i en vetenskaplig artikel undersökt graden av fysisk aktivitet hos vuxna med cerebral pares och analyserat sambandet mellan fysisk aktivitet i ungdomsåren, smärta och grovmotorisk funktion. Fysisk aktivitet som vuxen har ett starkare samband med tidigare fysisk aktivitet i skolidrott och på fritiden än i förhållande till smärta eller grovmotorisk funktionsnivå. Att vara fysiskt aktiv som ungdom fördubblar sannolikheten för att vara fysiskt aktiv som vuxen, konstaterar forskarna.”
  (2017-01-05)
 2. http://www.vasterastidning.se/vasteras/vasterasforskning-om-cerebral-pares-skolidrott-ger-ofta-effekt-hela-livet/reprag!dvMQWx3LN0KHV8hjHLN2vw
  ”Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås./…/Studien baseras på data från det nationella kvalitetsregistret för personer med cerebral pares för 71 personer födda 1991–1993 som följts upp vid 14–16 års ålder samt som vuxna.”
  (2018-01-07)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/januari/konsulter-pa-karolinska-forsvarar-vardebaserad-vard/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=kvalitetsregister&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a4169a33b-41ed-4889-98bd-ff902843722c&_t_ip=192.168.97.50&_t_hit.id=VardfokusWeb_Models_Pages_ArticlePage/_4ecbb523-b15c-484d-b29a-e7d38ec6ac5b_sv&_t_hit.pos=3
”Konsulter på Karolinska försvarar värdebaserad vård/…/Skribenterna lyfter fram att det finns mängder med vetenskaplig evidens för värdebaserad vård och tar som exempel att svenska forskare och kvalitetsregister i decennier har visat hur viktigt det är att mäta hur det går för patienterna för att förbättra vårdens resultat.”
(2018-01-08)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/08/effektivt-att-borja-med-rituximab-vid-ms
”Läkemedlet Mabthera (rituximab) står sig bra jämfört med mer traditionella läkemedel vid ms enligt en svensk registerstudie./…/Genom uppgifter från ms-registret och journaler fick de fram data från patienter som fått diagnosen skovvis förlöpande ms mellan 2012 och 2015 i Stockholms och Västerbottens län.”
(2018-01-08)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/01/Nordiska-riktlinjer-for-kosttillskott-och-uppfoljning-efter-obesitaskirurgi
”Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi/…/ I december 2015 utsåg styrgrupperna för SOReg-Sverige (Scandinavian obesity surgery registry), SOReg-Norge, Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) samt Norsk forening for fedmekirurgi en expertgrupp med uppgift att utarbeta riktlinjer för den postoperativa nutritionella monitoreringen, supplementeringen av vitaminer och mineraler samt ett tidsschema för den rutinmässiga uppföljningen. Ett flertal internationella riktlinjer finns, och dessa har varit utgångspunkt för de riktlinjer som nu tagits fram.”
(2018-01-09)

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2018/01/Elin-Wulff-Uppsatsen-171210-Arbetsterapeuters-erfarenhet-av-att-arbeta-med-BPSD-registret.pdf
”Ny magisteruppsats av Elin Wulff, Leg arbetsterapeut, om arbetsterapeuters erfarenhet att arbeta med BPSD-registret.”
(2018-01-14)

http://cpup.se/strama-hamstringsmuskler-ar-en-stark-riskfaktor-for-knakontraktur
”Erika Cloodt, fysioterapeut verksam i Habiliteringen Kronoberg, har tillsammans med forskare i Västerås undersökt riskfaktorer för knäkontraktur hos barn med cerebral pares (CP). Knäkontraktur på minst 5 grader förekommer hos 22 procent av alla barn med CP. Strama hamstrings, högre ålder och en lägre grovmotorisk funktionsnivå har ett starkare samband med knäkontraktur än spasticitet. Att bibehålla längden på hamstrings är viktigt för att minska risken för knäkontraktur. Resultaten baseras på en tvärsnittsstudie på avidentifierade data av alla 3 045 barn i Sverige i åldrarna 1–15 år som ingår i CPUP.”
(2018-01-15)

 1. https://www.svd.se/nus-ar-sveriges-basta-sjukhus–igen
  ”Sveriges bästa universitetssjukhus ligger för andra året i rad i Umeå. Tillsammans med Västerviks sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus kniper Norrlands universitetssjukhus (Nus) förstaplatserna när Dagens Medicin för sjätte året korar Sveriges bästa sjukhus./…/Sveriges bästa sjukhus har utsetts efter att över 8 000 uppgifter från bland annat kvalitetsregister samlats in.”
  (2018-01-17)
 2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/17/har-ar-landets-basta-sjukhus–hela-topplistan
  ”Dagens Medicin utser Sveriges bästa sjukhus i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Se topplistorna över alla rankade sjukhus här.”
  (2018-01-17)
 3. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Basta-sjukhusen-2017-utsedda
  ”Det är för sjätte året i rad som Dagens Medicin genomför sin rankning av Sveriges sjukhus. Underlaget bygger, enligt tidningen, på uppgifter som sjukhusen själva rapporterar in till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting, Vården i siffror samt nationella kvalitetsregister.”
  (2018-01-17)
 4. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/17/sa-utser-dagens-medicin-vinnarna
  ”Av erfarenhet vet vi att många är nyfikna på hur vi utser Sveriges bästa sjukhus. Här är fakta för den specialintresserade. Underlaget utgörs av sjukhusens självrapporterade uppgifter som vi hämtar från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vården i siffror och direkt från olika nationella kvalitetsregister.”
  (2018-01-17)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/januari/vill-optimera-den-kirurgiska-varden/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=kvalitetsregister&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a4169a33b-41ed-4889-98bd-ff902843722c&_t_ip=192.168.97.50&_t_hit.id=VardfokusWeb_Models_Pages_ArticlePage/_8421e498-07ec-4146-8650-72c40f3f587a_sv&_t_hit.pos=1
”Med standardiserade vårdprogram, Eras, ska de kirurgiska komplikationerna bli färre och vårdtiderna kortare. Det gynnar både patienter och personal. En av de ansvariga är sjuksköterskan Margaretha Lindberg vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå./…/hon är ansvarig för att all data om patienter som opereras enligt de särskilda behandlingsrekommendationerna Eras förs in i ett avancerat kvalitetsregister.”
(2018-01-18)

http://www.skapareg.se/ny-registerhallare/#post_content
”Professor Lars Gahnberg tillträdde 2018-01-01 tjänsten som registerhållare för SKaPa. Han är ordförande för styrgruppen och det verkställande utskottet och ingår i det vetenskapliga rådet.”
(Okänt datum)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share