Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
14 februari 2019

Artikeltips 31 januari till 14 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2019/januari/ny-verksamhetsutvecklare-pa-rcc-syd
”Heléne Öberg har arbetat på RCC Syd som processledare för cancerrehabilitering sedan 2016. Hennes nya roll på RCC Syd är verksamhetsutvecklare.”
(2019-01-31)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/02/Det-finns-fa-enkla-medicinska-sanningar-och-det-kanske-aven-galler-hur-man-organiserar-sjukvarden-
”Det finns få enkla medicinska sanningar, och det kanske även gäller hur man organiserar sjukvården /…/ En nyckelfråga är om den totala administrationen i sjukvården ökat. Om det stämmer så skulle det kunna förklara att fler administratörer har behövts och att läkaradministrationen samtidigt ökat. Nästa fråga skulle vara vad den ökade administrationen består av och om den är värdefull. Nya bättre kvalitetsregister? Flera personer för att utföra bättre upphandlingar? Bättre och snabbare support för alla nya IT-system? Jag vet inte.”
(2019-02-01)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/02/01/kunskapen-om-benartarsjukdom-forvanande-lag
”Benartärsjukdom är en av vår tids mest okända folksjukdomar, skriver tre experter som efterlyser tydligare behandlingsriktlinjer. /…/ För personer med svåra symptom blir ibland operation nödvändigt. Men även för de patienter som genomgår en operation för ben­artärsjukdom är efterbehandlingen ofta undermålig. Detta enligt en svensk studie, publicerad i Journal of Vascular Surgery i oktober 2016, med data från 18 000 patienter som opererats för benartärsjukdom och som registrerats i Swedvasc (nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi).”
(2019-02-01)

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/645002/fler_far_hjartinfarkt_nar_det_ar_kallt
”Antalet hjärtinfarkter ökar vid kallt väder. Det visar tydliga forskningsresultat när alla hjärtinfarkter som inträffat i Sverige mellan 1998 och 2013 undersökts. /…/ Studien har kopplat samman data om 274 000 hjärtinfarkter i Sverige från kvalitetsregistret Swedeheart med väderdata från SMHI.”
(2019-02-06)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2019/02/Blindhet-hos-tidigt-fodda-gar-oftast-att-undvika
”ROP (retinopathy of prematurity) orsakar fortfarande blindhet eller svår synskada hos för tidigt födda barn i Sverige. Populationsbaserade data saknas dock, liksom underliggande orsaker till att barn blivit blinda trots goda möjligheter för tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. I den aktuella studien användes nationella kvalitetsregister för att bestämma prevalensen av svår synskada /…/ Slutsatsen är att ROP årligen orsakar blindhet hos 1–2 tidigt födda barn i vårt land, och att de flesta fall hade kunnat undvikas.”
(2019-02-07)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/02/The-Economist-Sverige-ledande-pa-vardebaserad-vard
”Sverige är världsledande inom värdebaserad vård. Men det finns problem med bland annat vårdinformationssystem och ett forcerat införande av modellen. Det visar en rapport från The Economist Intelligence Unit. /…/ Sverige har en stor fördel med sin tradition av kvalitetsregister. Men de skiljer sig mycket åt när det gäller tillgänglighet, omfattning och användning. Mer konsekvent datainsamling och mer samordning med data från journalsystemen skulle kunna hjälpa en värdebaserad prissättning.”
(2019-02-07)

https://www.registerforskning.se/save-the-date-registerforskning-2019
”Save the date: Registerforskning 2019 /…/ Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning. Men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar? /…/ Registerforskning 2019 vänder sig till dig som arbetar med registerbaserad forskning, oavsett om det är på myndighet, lärosäte eller företag. Konferensen syftar till att kompetensutveckla och inspirera dig som deltagare.”
(2019-02-08)

https://hakir.se/forbattrad-utdatarapport-pa-hemsidan
”Vi har fått hjälp att ytterligare förbättra de utdatarapporter som ligger till höger här på hemsidan /…/ Vi hoppas att detta skall underlätta för alla som är intresserade att få fram data enklare. /…/ Prova nu att friskt klicka er fram i registerdata!”
(2019-02-11)

https://www.life-time.se/forskning/svenska-fordelar-maste-utnyttjas-mer
”Sverige har både för- och nackdelar när de globala läkemedelsföretagen tittar på vad som krävs för att kliniska prövningar ska förläggas här. Representanter från Life Science-industrin anser att registren och möjligheten till virtuella prövningar är två faktorer som Sverige borde utnyttja mer, framkom vid den nationella konferensen om kliniska studier i Malmö.”
(2019-02-11)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/02/Lat-professionen-utveckla-framtidens-sjukvard
”I dag saknas en genomtänkt strategi för hur svensk hälso- och sjukvård ska använda forskning, utveckling och utbildning (FoUU) för att utveckla den egna verksamheten trots att det egentligen finns goda förutsättningar för det. Svensk hälso- och sjukvård har en hög andel forskarutbildad personal, och de nationella kvalitetsregistren samt ett väl sammanhållet sjukvårdssystem ger unika möjligheter.”
(2019-02-13)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/02/Har-finns-den-basta-hjartinfarktsvarden
”Varje år rankar Swedeheart vården för patienter med hjärtinfarkt utifrån de resultat genom hela vårdkedjan som olika sjukhus har registrerat i Swedeheart. Och som vanligt publiceras resultatet på alla hjärtans dag. I år är det Falu lasarett och Sollefteå lasarett som hamnar i topp, efter att ha fått 9 av 11 möjliga poäng enligt Swedehearts kvalitetsindex.”
(2019-02-14)

https://www.svd.se/stora-regionala-skillnader-i-hjartsjukvarden
”Det är alltför stora skillnader när det gäller hjärtsjukvård mellan olika delar av landet, enligt Hjärt-lungfonden, som granskat sammanställningen av kvalitetsregistret Swedeheart. Behandling av kranskärlsförträngning är ett exempel.”
(2019-02-14)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/02/14/ta-fram-en-nationell-handlingsplan-for-hjart-karlsjukvarden
”Samla avancerad högspecialiserad hjärt-kärlsjukvård där så är möjligt, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) på Alla hjärtans dag. /…/ Moderaterna föreslår bland annat följande för att stärka hjärt-kärlsjukvården i Sverige: /…/ Säkerställ långsiktiga och metodiska satsningar för att säkra de nationella kvalitetsregistren avseende hjärt-kärlsjukdomar.”
(2019-02-14)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share