Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 oktober 2017

Artikeltips 29 september till 16 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2017/09/Livsstilsfaktorer-forbisedda-i-kirurgiska-kvalitetsregister
”Sverige har lång erfarenhet av registrering av patientförlopp i kvalitetsregister. En del av dessa register samverkar, det vill säga att i ett register ingår flera delregister, såsom SWEDEHEART, där även det hjärtkirurgiska registret är inkluderat. Kirurgiska kvalitetsregister skulle kunna användas till att dokumentera graden av ohälsosamma livsstilsfaktorer och deras inverkan på operationsresultatet. Frågan är om denna möjlighet används i dag.”
(2017-09-29)

http://www.mynewsdesk.com/se/vasterbottens_lans_landsting/pressreleases/hjaertsviktsmottagning-paa-hemorten-2163168
”I tre år har hjärtsviktsmottagningen i Bjurholm gett patienter hjälp på hemorten. Syftet är att notera besvär i tid och försöka minska antalet inläggningar på sjukhus. Arbetet har fått ett så positivt bemötande att det lockat patienter på närliggande orter att lista sig på hälsocentralen./…/ Upplägget på besöken baseras på RiksSvikt, ett nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt.”
(2017-10-02)

https://www.registerforskning.se/sv_se/testa-rut
”Med ett testkonto får du som forskare tillgång till RUT, som idag finns i testversion. I RUT kan du lätt hitta, utforska och analysera metadata om variabler från en rad register. RUT utvecklas löpande och fler och fler register ansluts. Verktyget är inte ännu möjligt att använda skarpt när du begär ut data, men kan vara ett gott underlag i diskussionen med registerhållaren inför din ansökan om dataåtkomst.”
(2017-10-02)

https://www.registerforskning.se/sv_se/socialstyrelsen-har-oppet-hus-for-forskare
”Socialstyrelsen välkomnar forskare till öppet hus. Kom och träffa handläggare, ställ frågor och lär dig mer om hur beställning och bedömningsarbete går till. Kom och träffa handläggare, ställ frågor och lär dig mer om hur beställning och bedömningsarbete går till. Representanter för Registerforskning.se från Vetenskapsrådet kommer även att finnas på plats.”
(2017-10-02)

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Felaktiga-fakta-om-kvalitetsregister
”Hanne Tönnesen och medarbetare skriver i Läkartidningen att livsstilsfaktorer är förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister och redovisar en omfattande tabell över vad som registreras. När det gäller hjärtkirurgiregistret och SWEDEHEART har de tyvärr fått en hel del om bakfoten. Som ordförande i registret ställer jag mig frågande till varifrån de felaktiga uppgifterna kommit, och beklagar verkligen om jag eller någon annan från registret bär del i skulden.”
(2017-10-05)

http://cpup.se/inskrankt-hoftflexion-paverkar-sittstallning-och-felstallningar
”Atli Ágústsson och medarbetare har funnit att inskränkt höftflexion på en sida ger en asymmetrisk sittställning och ökar sannolikheten för skolios och windswept hos vuxna med CP.”
Ett arbete gjort med stöd i registerdata.
(2017-10-06)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/10/Risker-for-maternella-komplikationer-efter-kejsarsnitt-analyserade
”Kejsarsnitt är en av de vanligaste operationerna som utförs i världen i dag. Ärrbildning i uterus och i buken efter kejsarsnitt medför ökade risker vid efterföljande förlossningar och kan försvåra nya bukoperationer. I den här avhandlingen kunde maternella komplikationer efter kejsarsnitt hos svenska kvinnor analyseras genom länkning av datajournalsystem med nationella hälso- och kvalitetsregister.”
(2017-10-06)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/10/Aven-lakare-maste-tala-om-bristen-pa-sjukskoterskor
”Mikael Norman är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen med ansvar för område pediatrik. Framöver vill han bland annat sätta fokus på hur vården ska komma till rätta med den skriande bristen på sjuksköterskor./…/Evidensbaserad medicin, patientsäkerhet och kvalitetsförbättring är viktiga frågor för Mikael Norman./…/Sedan ett halvår tillbaka är han biträdande registerhållare för det svenska neonatala kvalitetsregistret SNQ.”
(2017-10-06)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-bryter-tabun-om-forlossningsskador-18931
”Sverige uppges vara ett av de länder i OECD som ligger sämst till vad gäller förlossningsskador, i vissa länder i världen rapporteras inga skador alls. Men att vi toppar statistiken hänger ihop med vårt unika offentliga samtalsklimat som bryter tabun./…/Sedan 2014 finns en systematisk uppföljning efter bristningar; Bristningsregistret. Kvinnorna svarar utförligt och läkare och barnmorskor får återkoppling om hur skador reparerats. Kvinnorna får kontakt med vården vid problem. Registret är världsunikt och förutsätter ett fungerande samhällskontrakt och förtroende.”
(2017-10-06)

http://cpup.se/rekordstort-antal-deltagare-pa-arets-cpup-dagar-som-borjar-nu
”Rekordstort antal deltagare på årets CPUP-dagar/…/över 600 personer har samlats för att under dagarna två diskutera utvecklingen av CPUP och ta del av ny kunskap om CP.”
(2017-10-09)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/960638?programid=1316
”’Ingen ska behöva dö ensam’. Det har gått snart 20 år sedan Riksdagen satte upp målet. Men hur ser det ut i Sverige 2017?”
Radioreportage där palliativregistret nämns: ”Vi lämnar Nykvarn och åker till Kalmar för att där leta efter svar på hur omsorgen i livets slut verkligen fungerar i Sverige. I det gamla riksbankshuset mitt i Kalmar finns Svenska palliativregistret dit bland annat sjukhus och personal på äldreboenden runt om i landet skickar information om hur vården fungerat sista dagarna i livet.”
(2017-10-09)

http://www.mynewsdesk.com/se/hlrradet/pressreleases/1317-personer-raeddades-till-livet-efter-ploetsligt-hjaertstopp-i-sverige-2016-2202942
”Det Svenska hjärt-lungräddningsregistret är ett kvalitetsregister som sedan 1990 samlat in rapporter om plötsliga oväntade hjärtstopp där behandling med hjärt-lungräddning eller hjärtstartare påbörjats./…/År 2016 överlevde totalt 1317 personer ett plötsligt hjärtstopp som inträffade antingen på eller utanför sjukhus och mer än 90 % av dessa hade en god neurologisk funktion/…/De tre sjukhus med högst antal patienter som skrivs ut levande från sjukhus per 100 disponibla sjukhusbäddar är Blekingesjukhuset i Karlskrona, Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset.” Denna artikel innehåller även en del PROM-relaterad läsning.
(2017-10-09)

http://www.mynewsdesk.com/se/ju/pressreleases/foerbaettringsarbete-foeraendrar-personalen-2201296
”Att ha en delad utgångspunkt är inte enbart en förutsättning för kvalitetsarbete utan även ett resultat av detta. Det visar en ny doktorsavhandling vid Jönköping University./…/– Deltagarna i ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete förändrar sin syn på sig själva och konsekvenserna av sitt arbete. De förändrar också hur de ser på sin verksamhet och de patienter de arbetar för, förklarar Annika Nordin. Forskningen bidrar till djupare förståelse för kvalitetsförbättringsarbete och är viktig för de som initierar, leder och stödjer förbättringsarbete.”
(2017-10-09)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/rco-syds-registerdag-2017-en-sammanfattning
”RCO Syds registerdag – en sammanfattning. Den femte oktober samlades i Hörsalen i Lunds Medicon Village 50-talet registerengagerade för årets registerdag i RCO Syds regi.”
(2017-10-12)

http://rcso.se/barnreumaregistret-hoppas-att-video-kan-oka-patientmedverkan
”– Vi behöver hitta sätt att öka patientmedverkan i register och vården och i diskussion med registrets ledningsgrupp såg vi video som en möjlighet till detta. Tack vare vår webbredaktör Soleys dotter kunde vi genomföra vår idé om en instruktionsvideo för patientportalen, berättar Bo Magnusson, registerhållare för Svenska Barnreumaregistret.”
(2017-10-13)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Nagot-gick-fel-i-faktakontrollen
”Tack för den grundliga läsningen och kommentaren från ordföranden i Svenska hjärtkirurgiregistret inom SWEDEHEART till studien om dokumentation av livsstilsfaktorer i kirurgiska register. Registret är bättre än vad som framgår av den omfattande tabellen i artikeln. Det är en bra databas med flera livsstilsfaktorer, patientrelaterade utfallsmått och komplikationsregistrering. Örjan Friberg från Svenska hjärtkirurgiregistret var dessutom mycket hjälpsam med datainsamlingen och bär absolut ingen del av skulden.”
(2017-10-16)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share