Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 juni 2020

Artikeltips 29 maj till 11 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Månadens register: CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-cpup-uppfoljningsprogram-for-cerebral-pares
”Juni månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares). Intervjuad för artikeln från registret är Gunnar Hägglund, registerhållare.”
(2020-06-01)

Självlärande maskiner och svenska register bidrar till bättre vård

https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=14858
”I en hårt pressad hälso- och sjukvård behövs nya metoder för att hinna ställa rätt diagnos och välja bästa möjliga behandling. Nu möts hjärtforskare och matematiker för att med artificiell intelligens och registerbaserade studier föra in framtiden i våra svenska sjukhus.”
(2020-06-02)

Ny webbplats ska stödja kunskapsbaserad vård

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/juni/ny-webbplats-ska-stodja-kunskapsbaserad-halso–och-sjukvard
”Nu lanseras en nationell webbplats om Sveriges regioners samarbete för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. /…/ Webbplatsen innehåller också verktyg och källor inom kunskapsstyrningens tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling. /…/ Uppföljning och analys görs i kvalitetsregister och andra datakällor.”
(2020-06-02)

Uppdatering – Informationsträffar för chefer med flera (BPSD)

https://bpsd.se/uppdatering-informationstraffar-for-chefer-m-fl
”Är du intresserad av att lära dig mer om hur du använder statistiken i BPSD-registret? Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig! Under hösten 2020 planerar BPSD-registret att genomföra ett antal informationsträffar runt om i landet. Målgruppen är i första hand chefer och ledning, men alla yrkeskategorier är välkomna i mån av plats.”
(2020-06-04)

Patienter med huvud- och halscancer ger vården högt betyg

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/juni/patienter-med-huvud-halscancer-ger-varden-hogt-betyg
”I Sverige drabbas varje år cirka 1 600 personer av huvud-halscancer. Majoriteten av dem som drabbas är cirka 65 år och flertalet är män. För att ta reda på patienters upplevelser och tillfredsställelse med vården gjordes en nationell undersökning. I en färsk PREM-rapport ges bemötande, Information och omhändertagande höga betyg. – Överlag är jag nöjd med resultaten, det blev bra betyg inom de flesta områden, bättre än jag vågat föreställa mig. Men det finns utrymmen för förbättringar, säger Eva Hammerlid, kirurg och registerhållare för det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, SweHNCR.”
(2020-06-05)

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/06/hyperinflammation-hos-barn-kan-ha-samband-med-covid-19
”Under pågående covid-19-pandemi har de flesta barn som smittats uppvisat lindriga eller inga symptom. Den senaste tiden har det dock rapporterats om allvarliga inflammationstillstånd och enstaka dödsfall hos barn i det postinfektiösa förloppet. Vi vill uppmärksamma kollegor i Sverige på denna sällsynta komplikation. /…/ Samtidigt som det är angeläget att inte missa detta mycket ovanliga tillstånd är det också viktigt att inte skapa onödig oro hos föräldrar och barn. Hittills är inrapporterade fall med svår hyperinflammation hos barn i Sverige mycket få till antalet, och samtliga barn har tillfrisknat med behandling. Det är angeläget att noga följa utvecklingen både nationellt och internationellt och rapportera in alla fall med hyperinflammation i befintliga kvalitetsregister under rådande pandemi. Kunskapsläget förändras snabbt, och det är viktigt med ett multidisciplinärt samarbete för att kunna erbjuda bästa möjliga vård.”
(2020-06-05)

SVAR kan ge svar om undanträngningseffekter

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/06/svar-kan-ge-svar-om-undantrangningseffekter
”I samband med coronapandemin läggs i princip alla svårt sjuka patienter som behöver sjukhusvård in via akutmottagningen. Pandemins effekter på akutsjukvården är stora och behöver övervakas. Svenska akutvårdsregistret (SVAR) möjliggör detta, men dessvärre är flera hårt drabbade regioner ännu inte anslutna. /…/ endast 13 av landets cirka 70 akutsjukhus är anslutna (motsvarande cirka 40 procent av befolkningen). Detta medför att akutsjukvårdens hantering av pandemin och dess effekter på den akuta vårdkedjan inte kan följas och inte heller utvärderas fullt ut. För framtiden behövs ett nationellt kvalitetsregister som omfattar alla enheter i den akuta vårdkedjan.”
(2020-06-05)

Coronapandemin slår hårt mot specialiserad handkirurgi

https://hakir.se/coronapandemin-slar-hart-mot-specialiserad-handkirurgi
”Pandemin under våren 2020 har krävt stora neddragningar av operationsverksamhet på akutsjukhusen. På de flesta ställen utförs enbart akut handkirurgi sedan tre månader tillbaka. I HAKIR noterades i april en minskning av antalet operationer med nästan 70 % jämfört med samma månad 2019.”
(2020-06-08)

Världsomspännande covid-19 databas med reumatiker

https://reumatiker.se/varldsomspannande-covid-19-databas-med-reumatiker
”Den kunskap som ligger till grund för riktlinjer för hur man som reumatiker och reumatolog bör hantera corona-smitta och sjukdom i covid-19 skapas i realtid och bygger på granskningar av faktiska händelseförlopp. Ett världsomspännande samarbete som resulterade i databasen, The Global Rheumatology Alliance, kom som ett snabbt svar på det akuta folkhälsoproblem som pandemin skapat. Satsningen för samman reumatologer över hela världen och registret bygger på de samlade aktörernas frivilliga insamling av data för att förbättra vården för reumatiker under pandemin. /…/ För insamlingen av data i Sverige är Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) involverat och registrerar om du som patient har haft infektionen, vid besök hos eller i kontakt med din reumatolog.”
(2020-06-08)

Ny ordförande i Expertgruppen

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/nyordforandeiexpertgruppen.3704.html
”Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister beslutade den 28 maj 2020 att utse Evalill Nilsson till ny ordförande i Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister.”
(2020-06-09)

Fortfarande glesare med patienter på akuterna

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/06/fortfarande-glesare-med-besok-pa-akuterna
”Under coronakrisen har antalet besök till akutmottagningar minskat med omkring 30 procent jämfört med samma period i fjol. Och än så länge är man inte tillbaka på normala nivåer. Det visar siffror från akutvårdsregistret Svar.”
(2020-06-09)

Oro när svenskar undviker söka vård: ”Kan vara skillnaden mellan liv och död”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/oro-nar-svenskar-undviker-soka-vard-kan-vara-skillnaden-mellan-liv-och-dod
”I skuggan av coronakrisen undviker människor att söka vård de behöver – det är signaler som Socialstyrelsen fått. Att behandling kommer i gång för sent kan innebära mer arbete för den redan pressade sjukvården, och i värsta fall vara skillnaden mellan liv och död för patienten. /…/ – Vi ser det dels på kvalitetsregister, dels i de kontakter vi har med personer verksamma i hälso- och sjukvården. Man tycker sig se att patienter söker vård för sent där resultatet hade blivit bättre om man kommit in tidigare, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.”
(2020-06-09)

Hemsidan ska få ett ansiktslyft (MMCUP)

http://mmcup.se/?p=1813
”Under sommaren och hösten 2020 kommer hemsidan att byta utseende. Vi arbetar med att göra flera sidor sökbara på nätet, dessutom arbetar vi med att förbättra informationen till brukarna och anhöriga på hemsidan.”
(2020-06-10)

Selected COVID-19 statistics translated in English by the National Board of Health and Welfare

https://www.registerforskning.se/sv/selected-covid-19-statistics-translated-in-english-by-the-national-board-of-health-and-welfare
”As part of its work to support research and dissemination of information about the coronavirus pandemic, the National Board of Health and Welfare has now translated a selection of its statistics in English. The majority of the statistics produced by The National Board of Health and Welfare is based on administrative registers. The central sources for statistics regarding COVID-19 is primarily the Patient Register and the Cause of Death Register.”
(2020-06-11)

Stärkt samverkan för utveckling av vården

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/starktsamverkanforutvecklingavvarden.33451.html
SKR och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.”
(2020-06-11)

Minst tusen coronasjuka har dött utan anhörig vid sin sida

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7492932
”Minst 1 000 coronasmittade på äldreboenden runt om i landet har avlidit utan att ha en närstående bredvid sig i dödsögonblicket, det här visar siffror från Svenska palliativregistret.”
(2020-06-11)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share