Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
12 oktober 2023

Artikeltips 28 september till 12 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Första rapporten från kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning är publicerad

”Den nyligen publicerade rapporten innehåller data från 2020, då de första regionala projekten för organiserad prostatacancertestning påbörjades, fram till början på september 2023. Syftet med rapporten är att ge kunskap om hur projekten utvecklas och vad de leder till för de män som väljer att delta i den organiserade testningen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2023-09-28)

Kvalitetsregistret Riksstroke har delat ut priset för årets strokeenhet 2022

Priset gick denna gång till fyra enheter. Nedan följer artiklar från de fyra enheter som delade på priset (källor är respektive sjukhus).

Akademiska sjukhuset: Klicka här för att komma till artikeln.
(2023-10-05)

Alingsås lasarett: Klicka här för att komma till artikeln.
(2023-09-28)

Kungälvs sjukhus: Klicka här för att komma till artikeln.
(2023-09-28)

Värnamos sjukhus: Klicka här för att komma till artikeln.
(2023-09-29)

Hon vill inspirera till innovationer

”Huvudtalaren på Fysioterapi 2023, docenten och specialistfysioterapeuten Maria Bäck, vill inspirera professionen att leverera evidensbaserad träning på innovativa sätt. /…/ hon [är] med i styrgruppen för kvalitetsregistret SWEDEHEART (Hjärtsjukvårdens nationella kvalitetsregister) /…/ Vilka framtidsfrågor är viktiga för fysioterapin inom hjärtrehabiliteringen? – Vi måste våga utvärdera nya arbetssätt, men samtidigt behålla ett evidensbaserat koncept inom hjärtrehabiliteringen. Det finns ingen evidens för att ’bara röra på sig lite’ är good enough för den här målgruppen. Det finns också behov av mer insatser för andra diagnosgrupper som hjärtsvikt och claudicatio. De följs sällan upp fastän vi kan göra mycket för dem. En orsak kan vara att kvalitetsregistren för hjärtsvikt och benartärsjukdom saknar fysioterapeutiska variabler. Där finns en stor förbättringspotential.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Tidningen Fysioterapi
(2023-09-29)

Vad betyder hundarna i sängen?!

”Fantasi och noggrannhet krävs för att kunna förstå en patient som inte längre kan tala eller visa utan beter sig märkligt. Att inte kunna göra sig förstådd innebär ett enormt lidande för patienten och anhöriga och även stora svårigheter för vårdpersonalen. /…/ Katarina har inte sovit i sin säng på länge. Hon kan inte. Hundarna som ligger i hennes säng kan hon inte riskera att skada så hon bäddar på golvet. /…/ Hur hjälper man en person som inte kan tala, förmedla sig på andra sätt och inte kan förstå frågor? Man observerar. Man analyserar och man beslutar om åtgärder. Genom ett skattningsformulär med tolv symptom såsom sömnstörningar, motorisk oro, agitation, hallucinationer eller vanföreställningar kan förekomst av och intensitet få en siffra som därmed gör det lättare att följa och besluta om vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Med denna grund skapades 2010 det nationella kvalitetsregistret BPSD-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)! Genom att enheter ute i landet arbetar med registret får vi maximalt personcentrerad vård, bättre arbetsmiljö, minskad användning av olämpliga läkemedel och insamlande av värdefulla data för att lära oss mer om hur BPSD uppstår och bidra till forskning. /…/ Hundarna i sängen då? I Katarinas säng ligger det fina kuddar med väldigt söta hundar broderade på. Genom att göra en BPSD-registrering kan personalen förstå att Katarina tolkar kuddarna som verkliga. När man helt sonika vänt på kuddarna så kan Katarina sova gott i sin säng. /…/ Mest stolt är jag över att registret till idag hjälpt mer än 120 000 personer till att få en bättre tillvaro trots svår sjukdom. Att du som fått en kognitiv sjukdom ska veta och känna att det finns stöd, lindring och hjälp att få även när det är som tuffast.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Alzheimer Life
(2023-09-29)

Linda Kluge: Om kraftig övervikt och provrörsbefruktning

”Kvinnor med kraftig övervikt kan nekas provrörsbefruktning på skattefinansierade kliniker, på grund av BMI (Body Mass Index). Forskaren och barnmorskan Linda Kluge anser att BMI-gränserna för att få komma på ett första besök inför IVF (provrörsbefruktning)-behandling bör tas bort. /…/ Vilka är de viktigaste forskningsfynden? – Kvinnorna som fick viktminskningsbehandling före provrörsbefruktningen gick i genomsnitt ner 9,1 kg. Men studien visar att de inte hade större chans att få ett barn än kvinnorna som inte gick ner i vikt, vilket var överraskande. Antalet födslar efter första IVF-behandlingen hos kvinnorna i gruppen som inte gick ner i vikt var mycket högre än förväntat. Resultaten låg i nivå med nationella data från kvalitetsregistret för provrörsbefruktning. /…/ Hittade ni något samband mellan övervikt och risk för komplikationer? – Ja, nationella registerdata bekräftade att kvinnor med övervikt och obesitas har ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning, för både mor och barn, jämfört med normalviktiga kvinnor.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Göteborgs universitet
(2023-10-02)

Vårdskuld kvar efter pandemin

”Ju mer hörapparater används, desto högre nytta rapporteras av användarna. Det visar resultaten i Nationella kvalitetsregistrets årsrapport. Det framgår också att genomsnittsåldern för dem som provar ut hörapparat för första gången ligger kring 73 år, drygt två år högre än före 2020. – Det tyder på att det finns en ’vårdskuld’ och att det fortfarande pågår återhämtning efter pandemin, säger Peter Nordqvist vid Forskningsinstitutet Hörselbron som ansvarar för registret.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Auris
(2023-10-03)

Succé för CPUP:s lunch-webbinarium!

”CPUP:s (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares) första lunchwebbinarium var välbesökt med 80 deltagare från Sverige, Norge och Danmark och vi tackar Gunfrid Vinje Størvolds för en informativ föreläsning /…/ om ’Framgångsfaktorer för grovmotorik’ /…/ Våra webbinarier hålls alltid på onsdagar vecka två varje månad.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Uppföljningsprogram för Cerebral Pares
(2023-10-04)

September/oktober

”Nu har vi hunnit in i oktober månad och veckorna är fulla med aktiviteter. Under hösten kommer vi på BPSD-registret att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om förbättringsarbete med hjälp av registerdata och vi har glädjen att få åka ut och möta många av er vid olika konferenser, evenemang och nätverksträffar. De mötena är alltid uppskattade av oss.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2023-10-04)

Ny logga hösten 2023

”Under hösten kommer BPSD-registret successivt att byta logga. Den ursprungliga har varit med sedan starten 2010 och det kändes hög tid att uppdatera den. Den nya loggan symboliserar vår hjärna och de tolv olika BPSD, Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, som ni i BPSD-registret identifierar och bedömer /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2023-10-04)

Nyheter från CPUP-dagarna

”Årets CPUP-dagar har nu startat. Vi är i år 625 deltagare, i nivå med förra årets rekordantal. Vi har 20 utställare, 5 fler än förra året. Rapporter och reportage från CPUP-dagarna kommer att publiceras här på hemsidan.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Uppföljningsprogram för Cerebral Pares
(2023-10-04)

Ytterligare fyra Nationella Kvalitetsregister har anslutits till metadataverktyget RUT

”Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Axelprotesregistret, Nationella Barnkataraktregistret samt Nationellt Kvalitetsregister för patienter med höftfraktur har nu anslutits till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-10-04)

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

”Kvalitetsregistret för utvärdering och uppföljning av behandling av njurcancer är ovärderligt för patienter och vården. I vissa regioner fungerar inrapportering till registren, i andra inte lika bra. I en debatt med politiker och ansvariga tjänstemän som Njurcancerföreningen bjöd in till, fanns en samsyn kring att kvalitetsregister fyller en viktig funktion för att kunna följa upp effekter och kostnader för nya läkemedel, inte minst inom cancerområdet. /…/ Njurcancerföreningen ser att viljan till att ha kompletta kvalitetsregister finns, men att resurser kan saknas. /…/ De förslag som kom fram under Njurcancerföreningens debatt var bland annat:

  • Skapa förutsättningar för att alla sjukhus i alla regioner registrerar all data till kvalitetsregistret.
  • Påvisa nyttan med registren: Utvärdera om rätt behandlingar ges och ta lärdom av andra.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-10-09)

Så kan fler fall av ärftlig bröstcancer upptäckas

”Fler gener än som tidigare undersökts spelar roll för att hitta genetiskt ärftlig bröst- eller äggstockscancer bland kvinnor. Upptäckten förbättrar chansen att fastställa ärftlighet – och kan rädda livet på släktingar. /…/ – Vår huvudfråga var egentligen väldigt enkel – om man utreder fler gener, kommer man att hitta fler fall av ärftlig bröst- och äggstockscancer? /…/ Genom denna utökade analys identifierar vi nästan dubbelt så många kvinnor med genetiskt betingad bröstcancer jämfört med om vi bara analyserat generna BRCA1 (BReast CAncer gene 1) och BRCA2 (BReast CAncer gene 2), säger Hans Ehrencrona /…/ – Vi har även matchat de genetiska fynden mot de nationella kvalitetsregistren för bröstcancer och äggstockscancer och har därmed fått en del insikter i vilka subtyper av respektive sjukdom som associeras med specifika genetiska fynd, säger Hans Ehrencrona.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-10-10)

Registerforskning 2023 – anmälan öppen!

”Boka in den 13–14 november i din kalender! Då arrangeras Registerforskning 2023 och The Swedish Register-Based Research Summit på Hilton Slussen, Stockholm. Du som använder dig av registeruppgifter i forskning får möjlighet att träffa registerhållande organisationer och andra forskare samt lyssna till aktuella frågor, få del av nyheter om register och tillgängligt stöd för forskning.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-10-11)

Superbeställarutbildning hos Socialstyrelsen

”Syftet med utbildningen är att ge extra god kunskap om hur Socialstyrelsen arbetar med beställningarna och därmed kunna verka som stöd till andra i den egna hemorganisationen som beställer registeruppgifter.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-10-11)

Lägre förekomst av kärlsjukdomar hos patienter som ökat sin fysiska aktivitet efter hjärtinfarkt

”Personer som ökat sin fysiska aktivitet under året efter en hjärtinfarkt har lägre förekomst av en ny infarkt, stroke och vaskulär demens. Det visar en ny studie gjord av GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan), Region Dalarna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. /…/ I studien har forskarna undersökt cirka 47 000 patienter som överlevt en hjärtinfarkt. Patienterna undersöktes dels en kort tid efter infarkten, dels ett år efter. Data är tagen från det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Gymnastik- och idrottshögskolan
(2023-10-11)

Debatt: Inför demensteam i Gävles omsorg

”Under året har det framkommit stora brister inom demensvården i Gävle kommun. En utredning av demensvården dras nu i långbänk och åtgärder kommer först hösten 2024, i värsta fall 2025. /…/ Vi moderater vill att demensteamet utökas med en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en demenssjuksköterska för att säkerställa god vård och omsorg till de dementa. /…/ Den andra viktiga och enkla åtgärden är att politiker är aktivt intresserade av de dementas hälsotillstånd. Det finns ett register för att följa och vårda personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD-registret), ett nationellt kvalitetsregister som ger stora förutsättningar för god vård av dementa. Omvårdnad Gävle har en gång i tiden varit ledande i landet kring att använda BPSD-registret. /…/ Omvårdnad Gävle ska på nytt bli en av de ledande i landet med att ta hand om dementa, men då krävs engagemang och intresse även från politiken.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Gefle Dagblad
(2023-10-12)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share