Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
31 mars 2022

Artikeltips 17 mars till 31 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Rekordmånga anmälningar om vårdskador förra året

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/03/rekordmanga-anmalningar-om-vardskador-forra-aret
”Efter en tillfällig nedgång under 2020 vände antalet anmälningar om vårdskador upp igen under 2021. Totalt tog Löf, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, emot nästan 18 700 anmälningar, vilket är den högsta siffran någonsin. /…/ Han (Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf, reds anm.) tror att rekordnoteringen förra året har flera förklaringar, exempelvis /…/ att ett mörkertal sakta håller på att blottläggas, vilket i grunden är väldigt positivt, säger Pelle Gustafson och fortsätter: – Vi vet att det finns ett stort mörkertal med människor där en skada har inträffat och där man borde vara berättigad till ersättning. Om man tittar på andra källor som exempelvis markörbaserad journalgranskning, kvalitetsregister och anmälningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), så borde vi ha fler anmälningar än vad vi har.”
(2022-03-17)

Verktyg för förbättringsarbete och patientsamverkan

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2022/mars/verktyg-for-forbattringsarbete-och-patientsamverkan
”Ständiga förbättringar och delaktiga patienter är centralt för att vårdgivare ska kunna erbjuda invånarna bästa möjliga, vård och behandling. Nu finns verktyg och inspiration som stöd för förbättringsarbete och patientsamverkan samlat på Vårdgivarguiden. /…/ Här finns bland annat olika metoder för att fånga patienters kunskap, behov, upplevelser, och åsikter. Det finns också stöd för att inkludera patienter i teamarbetet, i utvecklingen av kvalitetsregister och förbättringsarbete.”
(2022-03-21)

Små förändringar kapar livsviktiga minuter

https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2022/03/sma-forandringar-kapar-livsviktiga-minuter
”Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är det sjukhus i Region Stockholm som tar emot patienter som drabbats av stor stroke. Nu görs justeringar i arbetssätten för att kapa livsviktiga minuter för patienter som är i behov av trombektomi. /…/ Genom åren har flera arbeten gjorts för att snabba upp strokeflödet. Nu har ett nytt förbättringsarbete inletts med målet att få ner tiderna från patientens ankomst till angiolab till ljumskpunktion och trombektomistart. Arbetet började med en insikt från det nationella kvalitetsregistret över endovaskulär behandling av stroke, EVAS-registret. – Idag tar det 23 minuter från det att patienten kommer hit till angiolab tills vi sticker i ljumsken. I registret för 2020 kunde vi dock se att på Sahlgrenska i Göteborg tar det 13 minuter. Så vi besökte dem för att ta reda på vad de gör snabbare och hur vi kan lära oss av dem, berättar Åsa Kuntze Söderqvist, överläkare Medicinsk enhet Neuroradiologi.”
(2022-03-22)

Peter Scherman – Prognostiska faktorer vid behandling av tjock- och ändtarmscancer

https://www.gu.se/forskning/peter-scherman-prognostiska-faktorer-vid-behandling-av-tjock-och-andtarmscancer
”Peter Scherman disputerar den 22 april på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin /…/ – I min avhandling undersöker jag faktorer för överlevnad och för att utveckla postoperativa komplikationer efter resektion och/eller ablation av levermetastaser vid denna cancerform. Fokus har varit på faktorer som är kliniskt relevanta för de preoperativa besluten, säger Peter Scherman, specialistläkare i kirurgi på Helsingborgs lasarett, enheterna för akutkirurgi och kolorektal kirurgi. Delarbetena i avhandlingen är baserade på data från två nationella kvalitetsregister och från en randomiserad studie, COLOFOL.”
(2022-03-24)

Presentation tillgänglig från årets första användarmöte (Svenska Makularegistret)

https://makulareg.se/om-svenska-makularegistret/anvandarmoten/2022-2
”Den 24 mars hölls årets första användarmöte i Svenska Makularegistret. På programmet fanns registrering, dashboard, visualisering samt rapporter och export av data. Presentationen från mötet finns nu tillgänglig för nedladdning.”
(2022-03-24)

Ingen ökad risk för graviditetskomplikationer efter covid-19-vaccination

https://nyheter.ki.se/ingen-okad-risk-for-graviditetskomplikationer-efter-covid-19-vaccination
”Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplat till någon ökad risk för graviditetskomplikationer. Det visar en omfattande registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association). /…/ Forskarna länkade Graviditetsregistret i Sverige och Medicinska Födelseregistret i Norge till respektive lands vaccinationsregister för att inhämta information om vaccinationer under graviditeten, när den gravida fått vaccinet och vilken typ av vaccin som givits.”
(2022-03-24)

Svenska forskare: Lika bra prognos efter trombektomi i sena tidsfönstret

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/03/svenska-forskare-lika-bra-prognos-efter-trombektomi-i-sena-tidsfonstret
”En färsk registerstudie bekräftar att det sena tidsfönstret för att dra ut stora proppar hos särskilt selekterade strokepatienter har slagit igenom i svensk rutinsjukvård. Och det verkar gå lika bra för den här gruppen som för dem som får trombektomi på ett tidigare stadium.”
(2022-03-25)

Mäta för att veta – genom kvalitetsregister utvecklas vården

https://bpsd.se/mars-2022
”Är en förändring alltid en förbättring? Hur kan du med hjälp av kvalitetsregister hjälpa din verksamhet att nå bästa möjliga resultat? /…/ fem kvalitetsregister som används inom Sveriges kommuner (Senior Alert, SveDem [Svenska Demensregistret], Palliativregistret, RiksSår och BPSD [Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens]-registret) bjuder in till en gemensam digital workshop som ger dig inspiration och verktyg att mäta för att veta.
(2022-03-28)

Almedalsveckan 2022 (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://bpsd.se/mars-2022
”I år kommer BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret att finnas med vid Almedalsveckan på Gotland. Den 4–6 juli finns vi på plats med en egen mötesplats dit du är välkommen att besöka oss. Vi kommer också att genomföra ett Rundabordssamtal med fokus framförallt på kvalitetsregister och förbättringsarbete den 5 juli.”
(2022-03-28)

Rapport från SWEDECLEFT-mötet 2022

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/rapport-fran-swedecleft-motet-2022
”Huvudsakligt fokus låg på vad vi har lärt oss av LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret och nationella och internationella intercenterstudier, och hur vi ska använda kunskapen för att utveckla och förbättra LKG-vården. Projekten har lett till ett välfungerande samarbete mellan Sveriges LKG-centra och öppna jämförelser av behandlingsresultat genomförs nu kontinuerligt. Under mötet presenterades också resultat från utvärdering av barns, ungdomars och föräldrars upplevelse av den givna vården.”
(2022-03-28)

Operationsteknik i världsklass

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/operationsteknik-i-varldsklass
”Region Västernorrland bedriver sedan flera år tillbaka en av landets bästa bråckvård enligt det nationella bråckregistret. Även internationellt håller regionen toppklass. – Det är vi naturligtvis väldigt stolta och glada för, säger överläkare Yücel Cengiz.”
(2022-03-28)

Kvalitetsregister för forskning 2022

https://www.registerforskning.se/sv/kvalitetsregister-for-forskning-2022
”Välkommen till 2022 års konferens Kvalitetsregister för forskning! Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.”
(2022-03-29)

Kvalitetsregisterkonferens för Södra sjukvårdsregionen 2022

https://rcsyd.se/blog/nyheter/kvalitetsregisterkonferens-for-sodra-sjukvardsregionen-2022
”Den 28 september arrangerar Sjukvårdsregional samverkansgrupp för Kvalitetsregister (RSG) en kvalitetsregisterkonferens i Hässleholm. På programmet finns bland annat kvalitetsregisterdata som verktyg för nationella kunskapsstöd samt förbättringsarbete och forskning med stöd av kvalitetsregister.”
(2022-03-31)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share