Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
28 oktober 2021

Artikeltips 16 oktober till 28 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

2021:27 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2021/202127
”Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker. /…/ För att kunna utföra klinisk revision, i enlighet med kraven, och bedriva forskning är det betydelsefullt att behandlingsinformation med relevanta kvalitetsmått registreras och görs tillgänglig på ett strukturerat och enhetligt sätt. SSM finansierade ett forskningsuppdrag som stöd i arbetet med att ta fram sådan standardiserad nomenklatur. /…/ Nu finns nomenklaturen integrerad i det nationella kvalitetsregistret för strålterapi. Ett register som används vid hantering av kvalitetsmått avseende vård och forskning om cancerbehandlingar.”
(2021-10-19)

Fysioterapi i mobilen tar hem årets Athenapris

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/fysioterapi-i-mobilen-tar-hem-arets-athenapris
”Närmare 70 000 patienter har sökt sig till Joint Academy för att på nätet få grundbehandling av artros. Denna består av patientutbildning, långvarig och individanpassad träning och viktkontroll vid behov. /…/ den 22 oktober belönas Joint Academy med 2021 års Athenapris i samband med ett webbinarium. /…/ Årets vinnare har med utgångspunkt från evidensbaserad kunskap i kvalitetsregister utvecklat och förbättrat behandling och tillgänglighet för patienter med artros, en av våra största folksjukdomar. Digital teknik kompletterad med personlig handledning av fysioterapeuter ökar patienternas följsamhet och tillgång till en kostnadseffektiv behandling med målet att genom livsstilsförändringar fördröja och förebygga behovet av operation.”
(2021-10-20)

Carl Bergdahl – Ålder och benskörhet har stor betydelse för uppkomsten av överarmsfrakturer

https://www.gu.se/forskning/carl-bergdahl-alder-och-benskorhet-har-stor-betydelse-for-uppkomsten-av-overarmsfrakturer
”Trots att många årligen drabbas av frakturer har det länge saknats tillförlitliga uppgifter om hur många frakturer som inträffar per år, hur de behandlas och hur resultatet har blivit. Länge har detaljerade populationsbaserade data efterfrågats som kan ge svar på dessa frågor. Och i och med starten av det nationella kvalitetsregistret Svenska Frakturregistret (SFR) 2011, finns det nu ett register som kontinuerligt samlar den efterfrågade informationen om alla frakturer oavsett behandling. Registret innehåller även information om reoperationer och patienternas egna upplevelser av resultatet. /…/ Syftet med avhandling har varit att utvärdera tillförlitligheten av data i SFR och samtidigt att öka kunskapen kring överarmsfrakturer. /…/ I första delarbetet jämförs registreringar av akuta överarmsfrakturer i SFR och Nationella Patientregistret. Studien fann att de allra flesta överarmsfrakturerna var registrerade i SFR (88 procent) och att samtliga registreringar motsvarade en verklig akut överarmsfraktur (100 procent). Medan siffran för att en registrering i NPR verkligen var en akut överarmsfraktur bara var 70 procent. – Detta visar att SFR är en säker och pålitlig källa för populationsbaserad observationell forskning. /…/ – Sammantaget talar resultatet för att åldersrelaterade riskfaktorer såsom osteoporos har stor betydelse för uppkomsten av överarmsfrakturer. Så det finns anledning att revidera synen på dessa frakturer för att optimera omhändertagandet och behandlingen av patienter med en överarmsfraktur.”
(2021-10-20)

Vi söker en senior statistiker (Registercentrum Västra Götaland)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-en-senior-statistiker
”Registercentrum Västra Götaland söker en senior statistiker för jobb med nationella kvalitetsregister anslutna till oss. Det är meriterande om du har stor forskningserfarenhet. Ditt uppdrag blir att ta fram statistiska analyser av registerdata och också rådgivning och stöd när vi utvecklar register.”
(2021-10-21)

”Ojämlik cancervård förkortar kvinnors liv”

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ojamlik-cancervard-forkortar-kvinnors-liv
”För dem med spridd bröstcancer kan både hoppet och tiden att leva begränsas av vilka läkemedel som förskrivs i en enskild region. Samtliga regioner behöver därför ta ansvar för en mer effektiv och jämlik cancervård, skriver Thomas Wahlgren, medicinskt ansvarig onkologi på Pfizer Sverige. /…/ Pfizer [vill] uppmana landets regioner att: /…/ ta initiativ till ett nationellt kvalitetsregister för spridd bröstcancer för att göra det möjligt att följa upp behandlingsresultat över tid. Vi behöver denna kunskap för att ge bästa möjliga vård till dem som lever med spridd bröstcancer.”
(2021-10-21)

Så omhändertogs syn- eller ögonbesvär i primärvården

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2021/10/sa-omhandertogs-syn-eller-ogonbesvar-i-primarvarden
”Vi genomförde en retrospektiv journalstudie av alla patienter som sökt för ögon- eller synbesvär på tre olika vårdcentraler, inklusive barnavårdscentral, i stor-Göteborg mellan 1 juli 2019 och 31 januari 2020. /…/ Sökning av relevanta patienter gjordes via kodsökning i kvalitetsregistret MedRev (Medical Reviews International). /…/ Huvudbudskap: 1,5–2 procent av de som sökte på de aktuella vårdcentralerna sökte för syn-/ögonbesvär. Den vanligaste sökorsaken var ögonlocksbesvär. Synprövning användes i liten utsträckning som undersökningsmetod. Färdigheten i undersökningsteknik behöver förbättras för många allmänläkare. Den vanligaste diagnosen på vårdcentralen var infektiös konjunktivit. Lokalbehandling med antibiotika gavs till 87 procent. 60 procent av patienterna slutbehandlades på vårdcentralen. I denna studie remitterades 36 procent av patienterna vidare till ögonkliniken, i hälften av fallen utan specifik frågeställning.”
(2021-10-22)

Se filmade presentationer från CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-veckan!

https://cpup.se/se-filmade-presentationer-fran-cpup-veckan
”Det går nu att ta del av filmade föreläsningar, powerpointföredrag, gruppdiskussioner, etcetera från CPUP-veckan 11–15 oktober 2021. Alla filmer går att se fram till 12 november. Så passa på att ta del av ett rikt utbud sammankomster från årets CPUP-vecka!”
(2021-10-25)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share