Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
5 mars 2018

Artikeltips 16 februari till 5 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17
”En rapport som beskriver Socialstyrelsens arbete med kvalitetsregister av betydelse för personer som får hälso- och sjukvård finansierad av kommunerna. Här redovisas hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården.”
(2018-02-17)

http://cpup.se/undersoker-smarta-hos-barn-och-unga-med-cp
”Hur ont har barn och unga som har CP och hur yttrar sig smärtorna över tid, bland annat? Det här är frågor som doktoranden Amanda Burman Rimstedt ska försöka svara på i studier där hon utgår från data insamlade genom CPUP.”
(2018-02-20)

http://qrcstockholm.se/news/berom-for-forbattringsarbeten
”Coachingakademin och två förlossningskliniker har haft möte med Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, för att informera om förbättringsarbeten inom förlossningsvården. /…/ Sedan våren 2017 har QRC Coachingakademi gett stöd åt tolv tvärprofessionella kliniska team vid förlossningsklinikerna inom SLL i arbetet med att minska allvarliga bristningar och undvikbara kejsarsnitt. Teamen har använt data från graviditetsregistret i sina förbättringsarbeten.”
(2018-02-20)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2018/02/Nationella-diabetesregistret-visar-tydliga-effekter-av-behandling
”Nationella diabetesregistret visar tydliga effekter av behandling. Risken för hjärt–kärlsjukdom och förtida död minskar, även patienten kan delta och följa sina registerresultat.”
(2018-02-20)

  1. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Cervixcancer-okar–ny-analysutrustning-misstankt-orsak
    ”Cervixcancer ökar – ny analysutrustning misstänkt orsak /…/ När gynekologisk cellprovtagning infördes i Sverige i slutet av 1960-talet sjönk antalet fall av livmoderhalscancer. Under många år låg sedan nivån relativt stabilt på omkring 450 fall/år. Under de senaste åren har dock antalet ökat dramatiskt och nu registreras omkring 550 nya fall/år enligt Cancerregistret, en ökning på ungefär 22 procent. Förändringen är oväntad, och någon förklaring har inte rapporterats. /…/ Min hypotes är att den oväntade ökningen fall av livmoderhalscancer beror på bytet av analysutrustning, vilket kan studeras med hjälp av tillgängliga register. Är hypotesen korrekt ska antalet kvinnor med livmoderhalscancer på grund av falskt normal cytologi ha ökat signifikant de senaste åren.”
    (2018-02-21)
  2. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Okning-av-cervixcancer–vatskebaserad-cytologi-inte-boven
    ”Replik till Erik Wilander: Fortsatt okänd orsak till ökning av cervixcancer /…/ Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention analyserar varje år utvecklingen av cervixcancer per landsting. I juni slog vi larm om en kraftig statistiskt säkerställd ökning av cervixcancer. Sedan dess har analysen av ökningen varit högsta prioritet. Arbetet har redovisats i flera fora, vilket uppmärksammas av Erik Wilander i ett debattinlägg i LT. /…/ I dagsläget kan vi inte med säkerhet säga vad orsaken till ökningen är och inte heller om den är relaterad till en förbättring eller en försämring.”
    (2018-02-21)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022757?programid=412
”Antalet fall av livmoderhalscancer har ökat på senare år, trots att inte färre kvinnor går på hälsokontrollerna. Vad kan det bero på? Vi söker en förklaring bland testmetoder och cancertyper. /…/ Vi träffar Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och kvalitetsansvarig vid nationella kvalitetsregistret för förebyggande av livmoderhalscancer /…/”
(2018-02-22)

http://rcso.se/vi-halsar-erica-valkommen
RCSO presenterar sin nya medarbetare Erica Löwhagen som huvudsakligen kommer att jobba med administrativa uppgifter.
(2018-02-23)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/02/26/Kostsamt-nar-patienter-struntar-i-operation
”Att patienten avbokar eller uteblir är en av de vanligaste orsakerna till att operationer ställs in. Inställda operationer kostar sjukvården tiotals miljoner kronor varje år. /…/ En operation som inte blir av kallas för struken. Enligt kvalitetsregistret Spor ströks drygt 10 000 operationer förra året i ett sent skede. Täckningsgraden för registret var då bara 54 procent, varför det faktiska antalet uteblivna operationer var nästan dubbelt så många, knappt 20 000.”
(2018-02-26)

http://kvalitetsregister.se/forbattravarden/godaexempel/exempel/rapportomnationellakvalitetsregister.3089.html
”På uppdrag av den tidigare styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister (NKR), Registercentrumorganisationerna (RCO) och det nationella kansliet. Syftet med granskningen är att i samband med att förändringar genomförs, både när det gäller den nationella styrningen och organisationen, få en samlad bild över hur situationen ser ut när det gäller ekonomin och styrning av kvalitetsregistren.”
(2018-02-27)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/02/-Neonatala-risker-okade-mattligt-vid-ADHD-lakemedel-till-gravida
”Användningen av läkemedel vid ADHD har ökat snabbt det senaste decenniet. Det gäller inte minst bland unga kvinnor och gravida. Kunskapen om läkemedlens fosterpåverkan har hittills varit begränsad. Nya data har dock tillkommit den senaste tiden /…/ Uppgifterna hämtades från Medicinska födelseregistret, Läkemedelsregistret och Svenskt neonatalt kvalitetsregister.”
(2018-02-27)

http://cpup.se/personer-med-motorisk-funktionsnedsattning-behover-mer-psykologresurser
”Resurserna för psykologisk utredning och behandling av personer med motorisk funktionsnedsättning har kraftigt minskat under senare år. Det skriver Barbro Lindquist, psykolog, i en debattartikel i senaste numret av Psykologtidningen (Nr. 1/2018). Barbro Lindquist beskriver i artikeln hur behovet ser ut och hon debatterar vikten av att befintliga evidensbaserade vårdprogram följs och att registrering av kognitionsbedömning sker i CPUP.”
(2018-02-28)

http://www.skapareg.se/nyhetsbrev-12018
Senaste nyhetsbrevet från SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).
(2018-03-01)

http://rcso.se/ny-medarbetare-hos-oss
RCSO presenterar sin nya medarbetare Nettan Svartz vars fokus kommer att ligga på förbättringskunskap och kunskapsstyrning i lärande nätverk.
(2018-03-02)

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Fler-landsting-knuffar-invanarna-i-halsosam-riktning
”Ett förebyggande tankesätt med hälsofrämjande metoder för att undvika kroniska sjukdomar har fått större plats i Sveriges landsting. Några började med detta på 1980-talet medan andra än i dag inte visat något större intresse i frågan. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. /…/ Socialstyrelsens rapport bygger bland annat på intervjuer med företrädare för patienter, regioner och landsting, och information ur dataregister och kvalitetsregister.”
(2018-03-02)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/02/ge-valfrihet-at-patienten–inte-horapparatindustrin
”Det är hörselskadades behov som ska stå centrum för hörselvården – inte industrins försäljningsintressen, skriver Hörselskadades riksförbund i en debattreplik. /…/ Patienterna är nöjda, hävdar Hörselföretagarna. Men det är en sanning med modifikation: Stockholm ligger sedan flera år tillbaka i botten när det gäller ”tillfredsställelse” i det Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, som bygger på omfattande patientenkäter.”
(2018-03-02)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share