Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 februari 2018

Artikeltips 2 februari till 16 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://mmcup.se/?p=1256
”Ny artikel om prenatal diagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för MMC/…/Denna nypublicerade artikel handlar om prenatal ultraljudsdiagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för förekomsten av MMC i Danmark jämfört med Sverige.”
(2018-02-02)

http://qrcstockholm.se/news/qrc-stockholm-far-ytterligare-medel-for-insatser-inom-forlossningsvarden
”QRC Stockholm har fått medel för att stötta förlossningsvården i Stockholms läns landsting (SLL) och Region Gotland även under 2018./…/Graviditetsregistret har också utvecklats i och med det nära samarbetet med teamen och klinikerna.”
(2018-02-04)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/02/02/Regeringen-tar-ett-helhetsgrepp-om-life-science
”Nu tar vi nästa steg i arbetet med life science – så att Sverige kan vara fortsatt konkurrenskraftigt, skriver tre ministrar på Dagens Medicin Debatt./…/ Ska Sverige vara konkurrenskraftigt inom life science måste vi vässa arbetet med:/…/Snabba på samordningen av kvalitetsregistren och nationella biobanker. Sverige har ett stort antal unika register och biobanker, men det är först när dessa samutnyttjas som industrin och den akademiska forskningen kan utnyttja deras fulla potential.”
(2018-02-05)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/aldre-maste-fa-vara-delaktiga-i-sin-omsorg-20595
”Den här veckan publiceras en nationell sammanställning av resultaten från undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017. I motsats till vad Krister Westerlund och Lena Breitner, Alzheimer Sverige, skrev i sin artikel är det många äldre personer som har både velat och kunnat besvara enkäten./…/För att få en helhetsbild måste resultaten kompletteras med annan viktigt information som rapporterade avvikelser, uppgifter från kvalitetsregister, öppna jämförelser och synpunkter och förslag från de äldre och deras närstående.”
(2018-02-05)

http://kvalitetsregister.se/download/18.346ef5d61618097197440b6a/1518429426572/Rekommendationer_Nattionella_Kvalregister_infor_GDPR_ver_1.0_180212.pdf
”En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete i flera avseenden. Ett par exempel på det är patientinformationen och rutiner för incidenthantering.”
(2018-02-12)

https://www.registerforskning.se/sv_se/nationell-forskningsagenda-for-registerbaserad-forskning
”Hösten 2018 ska den nationella forskningsagendan för registerbaserad forskning presenteras.”
(2018-02-13)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/02/De-ar-bast-pa-att-varda-hjartinfart/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
”Fem sjukhus, varav tre i Stockholm, delar på förstaplatsen när kvalitetsregistret Swedeheart släpper sitt kvalitetsindex för landets hjärtinfarktsvård lagom till alla hjärtans dag.”
(2018-02-14)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/02/14/varden-for-spelberoende-far-eget-register
”Sedan den 1 januari har spelberoende samma rätt till hjälp som alkohol- eller drogberoende. Ett kvalitetsregister ska bidra till att utveckla vården för dem som inte kan slita sig från spel.”
(2018-02-14)

https://www.forskning.se/2018/02/14/bra-betyg-till-datainsamling-om-prostatacancer
”Nationella prostatacancerregistret, NPCR, som registrerar alla män med prostatacancer i Sverige håller hög datakvalitet. Registret är därmed en tillförlitlig källa för förbättringsarbete inom vården och för forskning, visar en avhandling vid Umeå universitet.”
(2018-02-14)

http://rcsyd.se/anslutna-register/ambureg-svenska-ambulansregistret
Det svenska ambulansregistret, AmbuReg, utvecklas alltmer. På RC Syds hemsida har man nu likt andra register en flik med informationstext. Bakgrundsfakta, syfte och var man står i nuläget tas upp i texten.
(2018-02-15)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share