Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
30 augusti 2018

Artikeltips 16 augusti till 30 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/ny-registerhallare-for-swetrau
Presentation av SweTraus nya registerhållare Lars Lundberg.
(2018-08-17)

http://qrcstockholm.se/news/hogt-betyg-till-qrc-coachingakademi
”Kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som vill driva varaktigt förbättringsarbete på sin klinik. Den femte omgången av kursen som avslutades i maj fick höga betyg i utvärderingen.”
(2018-08-21)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/vardtrojkan/2018/08/22/den-stora-potentialen-ligger-i-att-gora-farre-men-storre-enheter
”Måns Rosén rekommenderade också en vidare utredning om de mindre sjukhusens kirurgiska verksamhet. Centralisering och dess följdverkningar ställer i utsikt en bättre, mer professionell vård. Uppföljningen via kvalitetsregister blir naturlig och känns representativ för en sådan enhet som får tillgång till ett stort patientmaterial.”
(2018-08-22)

  1. http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2018/08/Kylbehandling-efter-forlossningsasfyxi-minskar-skadeutveckling
    ”Kylbehandling efter förlossnings­asfyxi minskar skadeutveckling. Barn med cerebral pares får bättre funktion, visar retrospektiv genomgång i kvalitetsregistret CPUP.”
    (2018-08-22)
  2. http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2018/08/Kylbehandling-av-nyfodda-har-minskat-svara-skador
    Medicinsk kommentar av Mikael Norman (professor, överläkare, Karolinska institutet; medicinsk redaktör, Läkartidningen) och Boubou Hallberg (patientområdeschef, överläkare; båda Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm) till artikeln ovan.
    (2018-08-22)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-till-nya-regeringen-internationalisera-sjukvarden-23509
”Det finns få regioner i världen som har lika goda förutsättningar som Stockholm–Uppsala. Här finns en kombination av framgångsrika teknik- och life science-kluster, internationellt ledande forskning och inte minst: stora register. För ungefär ett hundra diagnoser förs detaljerad statistik om insatser och resultat i kvalitetsregister, en del av dem med data sedan 1970-talet. Och med bland annat dessa som grund finns än större möjligheter att förbättra och effektivisera vården med teknik.”
(2018-08-26)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/08/27/overlevnad-efter-hjartinfarkt-forbattras-inte-langre
”Under lång tid har andelen svenska patienter som dör efter en hjärtinfarkt stadigt minskat. Men trenden tycks vara bruten. De senaste åren har ettårsmortaliteten legat tämligen still på runt 15 procent, visar en stor analys från registret Swedeheart.”
(2018-08-27)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/08/Apropa-Systemfel-och-logik
”Något smart utnyttjande av data är det inte tal om. Inga digitala bedömningar av provresultat (exempelvis blodgas eller anemi). Inga varningar när en patients sökbeteende avviker från tidigare, som en signal på något nytillkommet. Inga inbyggda kvalitetsregister. Och kommunikationen mellan olika system både inom och mellan landsting är så dålig att vi ibland får komplettera med fax. /…/ Hur kommer det sig att Sveriges kanske mest högutbildade och därmed kostsamma yrkeskår har sämre teknik på jobbet än vad tonåringar har på sin fritid i ett land med internationellt erkända systemutvecklare? Tänk om vi kunde få skapa något gemensamt i syfte att frigöra dyrbar tid och kompetens till patienterna?”
(2019-08-28)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/augusti/ny-utbildning-for-patientforetradare
”Under 2018 har landets sex regionala cancercentrum (RCC), tillsammans med representanter från deras patient- och närståenderåd, tagit fram en ny interaktiv webbutbildning. Den vänder sig främst till alla patient- och närståendeföreträdare som är verksamma vid ett RCC. Med webbutbildningen vill man stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet.”
(2018-08-29)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/augusti/syrgas-verkar-sakna-effekt-vid-hjartinfarkt
”En svensk studie visar att behandling med syrgas vid hjärtinfarkt saknar effekt och inte ökar överlevnaden. Det gäller om syremättnaden i blodet är normal. /…/ Studien var en av de stora nyheterna under den pågående europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona. Patienterna i studien kunde följas upp i det svenska kvalitetsregistret. – De svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen. Faktum är att det inte hade varit möjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, säger Robin Hofmann /…/”
(2018-08-29)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/08/Sjukhus-lamnade-ut-patientdata-till-utlandet-utan-etiska-tillstand
”Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm har lämnat data från fler än tusen patienter till ett amerikanskt bolag. Datan har lämnats ut utan etiska tillstånd eller att patienterna informerats. Nu kräver Stockholms läns landsting en extern utredning.”
(2018-08-29)

http://www.mynewsdesk.com/se/regionalt_cancercentrum_syd/pressreleases/professor-lisa-ryden-utses-till-verksamhetschef-foer-regionalt-cancercentrum-syd-2666058
”Den 1 september tillträder professor och överläkare i kirurgi Lisa Rydén som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd. Lisa Rydén har främst arbetat med patienter med cancer de senaste 25 åren på såväl stora som små sjukhus och är den första kvinnliga professorn i kirurgi vid Lunds Universitet.”
(2018-08-30)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share