Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
14 mars 2019

Artikeltips 15 februari till 14 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Efter ett litet uppehåll är tipsen nu åter. Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/februari/regionernas-svf-arbete-behover-intensifieras
”Cancerfonden konstaterar i årets rapport att cancervårdens väntetider fortfarande är för långa. En redovisning av fem kvalitetsindikatorer inom de fyra vanligaste cancerformerna uppvisar stora regionala skillnader. Hans Hägglund, tillträdande ordförande för RCC i samverkan, instämmer i att SVF-arbetet i regionerna behöver förstärkas.”
(2019-02-20)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/02/Okad-cancerrisk-efter-manga-missade-cellprovskontroller
”40 procent av livmoderhalscancerfallen drabbar en mycket liten grupp som missar de cellprovskontroller de blivit kallade till. Det visar opublicerade analyser från det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.”
(2019-02-22)

https://medicinskaccess.se/nyheter/ny-statistik-visar-markant-oekning-av-fosterdiagnoser
”Andelen medfödda hjärtfel som upptäcks redan under fosterstadiet har ökat markant i Sverige under de senaste åren, visar nya siffror från kvalitetsregistret Swedcon.”
(2019-02-22)

https://www.registerforskning.se/ny-funktionalitet-i-rut
”I arbetet med att kontinuerligt utveckla metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) har vi nu genomfört en rad förbättringar.”
(2019-02-25)

http://rcso.se/lattlast-patientinformation-samt-oversattningar
”Under första kvartalet 2019 kommer Nationella Kvalitetsregister (kommunikatörsnätverket och Stödfunktionen) att fram material för att komplettera den information som finns till patienter och vårdgivare.”
(2019-02-25)

http://news.cision.com/se/hiq-international/r/hiq-effektiviserar-sjukvarden-genom-ai,c2750903
”HiQ har fått förtroende av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att driva ett AI-projekt gällande Vården i siffror. /…/ – Målsättningen är att kunna skapa ett verktyg som hjälper professionen att ta till sig den stora mängden kvalitetsdata som finns idag för att kunna bli mer proaktiv i kvalitetsarbetet och förutse kvalitetstrender, säger Patrik Wahlberg, e-hälsoutvecklare på HiQ.”
(2019-02-26)

  1. https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=27511&artikel=7163066
    ”Det blir i nuläget inga pengar för 2019 till Svenska palliativregistret i Kalmar eftersom chefen nu är föremål för en polisutredning. Det har nationella ledningsfunktionen för kvalitetsregistren beslutat.”
    (2019-02-28)
  2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/02/28/kvalitetsregister-blir-utan-pengar-efter-polisutredning
    ”Efter allvarliga brister i den ekonomiska hanteringen stryps nu pengarna till ett av de svenska kvalitetsregistren. Samtidigt krävs registerhållaren på över en halv miljon kronor och kan skiljas från sitt uppdrag.”
    (2019-02-28)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-barnkataraktregistret-pecare
”Register nummer tre i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är Barnkataraktregistret PECARE (Paediatric Cataract Register). Registerhållare Gunilla Magnusson berättar bland annat om hur man på senare tid lagt mycket fokus på patientperspektivet.”
(2019-03-01)

http://rcso.se/overenskommelse-med-staten-nulage
”Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister meddelar att på grund av den sena regeringsbildningen finns det fortsatt en fördröjning vad gäller samtliga statliga överenskommelser, så även den för Nationella Kvalitetsregister.”
(2019-03-01)

https://expertsvar.se/pressmeddelanden/effektivaste-behandlingen-mot-typ-2-diabetes-utvarderas-i-stor-studie
”Vilken läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes är effektivast för att förebygga sjukdomens komplikationer? I en planerad, jämförande patientstudie, ledd av forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, ska två läkemedel jämföras. Totalt inkluderas cirka 4 000 patienter på sjukhus och vårdcentraler över hela landet, varav runt 200 i Uppsala med omnejd. /…/ Uppföljningen sker via det nationella kvalitetsregistret för diabetesvård, NDR, samt via Socialstyrelsens olika hälso- och sjukvårdsregister.”
(2019-03-04)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/stora-regionala-skillnader-i-cancervarden
”Hur snabbt behandling sätts in vid misstänkt cancer varierar stort över landet, speciellt för prostatacancer, visar Cancerfondsrapporten 2019 som nyligen presenterades. /…/ Väntetid för operation för prostatacancer var över 200 dagar i Västerbotten och strax under 200 dagar i Dalarna, medan den var 100 dagar i Blekinge och ungefär densamma i Sörmland. Detta enligt Nationella prostatacancerregistret, NPCR.”
(2019-03-05)

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/oppetforumomstruktureradvardinformationochkunskapsstod.26795.html
”Öppet forum om strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd /…/ Öppet forum i regionernas kunskapsstyrningssystem är webbsändningar med livechatt öppna för alla och på olika teman kopplat till regioners gemensamma arbete med att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård genom kunskapsstyrning.”
(2019-03-05)

http://www.skapareg.se/vardutvecklingsprojekt-2019-2010
”SKaPa startar i maj en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Kronoberg och Region Östergötland.”
(2019-03-06)

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/digital-plattform-kan-revolutionera-v%C3%A5rden-1.13775124
”Debatt och insändare: Krångliga digitala system slösar med de anställdas tid. /…/ Västra Götalands hälso- och sjukvård brottas dagligen med tidskrävande digitala system. Samtidigt utnyttjar regionen bara en bråkdel av potentialen i Sveriges unika kvalitetsregister. Västra Götalandsregionen kan bidra till att lösa problemen genom att fullt ut ansluta sig till den nationella plattform som finns.”
Denna debattartikel publicerades även i Eskilstuna-Kuriren, Nerikes Allehanda, Västerbottens-Kuriren och helagotland.se med samma text, men med regioner/län utbytta till Sörmland, Örebro, Västerbotten och Gotland.
(2019-03-06)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/mars/svf-inca-alternativ-eller-komplement
”Parallellt med uppbyggnaden av uppföljningsmodellen med väntetidsdatabasen Signe började RCC Uppsala Örebro utveckla ett uppföljningsregister på kvalitetsregisterplattformen INCA. Idag är det fyra regioner som använder SVF-Inca.”
(2019-03-06)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/en-rapport-fran-styrgruppsmoten-5-2-och-6-3
”En rapport från styrgruppsmöten 5/2 och 6/3 /…/ En fråga som diskuterats under styrgruppsmötena är hur vi ska kunna mäta och öka täckningsgraden i SKRS /…/ Vi jobbar vidare med modulen. /…/ Vi strävar efter att få fram enkla och tydliga metoder att presentera utdata från SKRS.”
(2019-03-06)

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/650791/maktigast_i_medtechvarlden_2019
”Här är de 100 som har mest makt och ansvar i medtech-världen 2019. /…/ 2. Jenni Nordborg har fått en regering att rapportera till och nu väntas aktion. /…/ Huvuduppdraget är att öka innovationstakten i hälso- och sjukvården, öka antalet kliniska prövningar i Sverige och få igång samarbetet kring kvalitetsregistren och de nationella biobankerna. /…/ 4. Daniel Forslund (L) /…/ Han ansvarar för landstingets arbete med digitalisering, innovation och utveckling, men också vårdens kvalitetsregister, hanteringen av hälsodata, vårdexport och samarbetet med den dynamiska life science-sektorn i Stockholmsregionen.”
(2019-03-08)

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/gemensamutvecklingavkunskapsstyrningisocialtjansten.26619.html
”Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter.”
(2019-03-11)

http://www.skapareg.se/odontologiskt-bokslut-2018
”I januari 2019 publicerade SKaPa för första gången ett så kallat Odontologiskt bokslut. Den gången återspeglade bokslutet år 2017. Det är nu dags att sammanfatta 2018 genom att som ett första steg publicera ett nytt Odontologiskt bokslut. Denna typ av rapport är förhållandevis ny för SKaPa och vi mottar gärna synpunkter på innehållet /…/”
(2019-03-12)

https://www.registerforskning.se/statistiska-centralbyran-genomfor-en-undersokning-bland-mona-anvandare
”SCB genomför en anonym webb-undersökning som riktar sig till forskare och andra som bearbetar mikrodata från SCB i verktyget MONA (Microdata online access). Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om användarnas upplevelse av MONA i sin helhet, från beställning av data, tills dess att användningen i MONA upphör.”
(2019-03-12)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/03/12/guldskalpellen-2019
”Nu är det hög tid att nominera till Guldskalpellen 2019. Vi vill veta vad ni har gjort för att förnya och förbättra svensk sjukvård. /…/ Förra året var det den digitala vårdtjänsten Capio Go som prisades för en resurseffektiv vård med en genomgripande helhetslösning för mötet mellan den digitala och fysiska vården. 2017 var det Sårcentrum i Blekinge som fick ta emot utmärkelsen för sitt arbete med det nationella kvalitetsregistret Rikssår som hjälpt till att minska antibiotikaanvändningen.”
(2019-03-12)

https://qrcstockholm.se/news/ledig-tjanst-projektledare-till-qrc-coachingakademi
”Är du projektledare och intresserad av förbättringsarbete i hälso- och sjukvård? Nu söker vi en ny kollega till vårt härliga gäng i QRC Coachingakademi!”
(2019-03-13)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share