Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
6 mars 2019

En rapport från styrgruppsmöten 5/2 och 6/3.

Under dessa båda möten har vi bl. a arbetat med att förbereda inför Nationella synchefsdagen som hålls i april, där nyheter och frågor gällande SKRS kommer att presenteras.

En fråga som diskuterats under styrgruppsmötena, är hur vi ska kunna mäta och öka täckningsgraden i SKRS? Något som är av yttersta vikt nu när SKRS är på certifieringsnivå 3.

Vi arbetar med Årsrapporten för 2018 som ska redovisas till SKL i april och vi förbereder oss också för att göra nytt budgetäskande och planering inför 2020, detta arbete ska vara klart i september.

Till styrgruppsmötet den 6/3 har patientföreträdare Vivianne Emanuelsson, Synskadades Riksförbund, Stockholm begärt utträde ur SKRS styrgrupp. Vi bejakar denna begäran och vill rikta ett stort tack till det arbete som hon gjort under de år hon varit med.
Under samma möte valdes Fanny Franzén-Petersson Verksamhetschef för Kommunikation, Halland in som ny styrgruppsmedlem. Välkommen.

Vi jobbar vidare med modulen. Vissa ändringar kommer inom kort att beställas och verkställas. Dessa kommer att presenteras närmare på hemsidan när det är i drift. Något som redan har skett är att det på Dashboarden numera finns små ikoner uppe i högra hörnet på varje diagram. Ikoner som kan användas för att få fram rådata i tabellform och i diagram. Vi strävar efter att få fram enkla och tydliga metoder att presentera utdata från SKRS.

Patientinformationen är omarbetad med anledning av GDPR och kommer inom de närmaste dagarna ligga som en ny PDF fil på hemsidan. Nya ljudfiler är under bearbetning.

Nästa styrgruppsmöte är planerat till den 3 april.

Vi önskar att alla får en skön vår!
Styrgruppen genom Lotta Edman