Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 september 2018

Artikeltips 14 september till 27 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://ltblekinge.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Pressmeddelanden/tarmcancer
”Blekingesjukhuset har bra resultat när det gäller operationer av änd- och tjocktarmscancer och överlevnaden efter tre år är lika god som i övriga Sverige. Det visar de nationella kvalitetsregistren för 2017.”
(2018-09-18)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/09/Snusning-associerad-till-hjartsvikt-och-dodlighet-efter-hjartinfarkt
”Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt /…/ Syftet med denna avhandling var att undersöka om snusanvändning har betydelse för insjuknande i hjärtsvikt och för prognosen efter hjärtinfarkt. Nationella hälsoregister, observationsstudier samt kvalitetsregistret för hjärtinfarkter (Swedeheart) har använts och data har analyserats med Cox-regression.”
(2018-09-20)

https://www.registerforskning.se/nordisk-konferens-om-real-world-data
”Den tredje ’Nordic Conference on Real World Data – Collaboration between the Pharma Industry and Academia’ arrangeras i Helsingfors den 28–29 november 2018.”
(2018-09-20)

http://cpup.se/tva-nya-artiklar-baserade-pa-cpup-2
”Två nya artiklar baserade på CPUP /…/ Svårigheter att röra sig och att ändra ställning i liggande ökar risken för felställningar i rygg och höfter hos vuxna med cerebral pares. Även svårigheter att räta ut benen ökar risken. Atli Agustsson och medarbetare har analyserat tvärsnittsdata från 830 vuxna med cerebral pares i CPUP. /…/ Jenny Hedberg och medarbetare har studerat kontrakturutvecklingen i armarna hos 771 barn och ungdomar i CPUP.”
(2018-09-24)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-en-senior-systemutvecklare
”Registercentrum Västra Götaland söker en senior systemutvecklare. Detta är en central och viktig position i det team som förvaltar och vidareutvecklar Stratum, vår egenutvecklade registerplattform. Vi söker en person med stor erfarenhet av plattformsutveckling. Sista ansökningsdag är 30 oktober.”
(2018-09-24)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Reflexion/2018/09/Viktigt-att-fasa-ut-gamla-sanningar
”Just nu pågår ett enormt arbete med kunskapsstyrning. Sjukvårdens alla områden genomlyses och potentiella områden för förbättring identifieras. /…/ I vår profession förefaller vi å ena sidan vara tämligen obenägna till förändring, å andra sidan har många av oss lätt att bli förförda av nya metoder utan att kanske utvärdera tillräckligt. Det är ju så kul att operera i robot! Lättanvända kvalitetsregister är därför en viktig förutsättning.”
(2018-09-25)

https://ki.se/nyheter/overviktskirurgi-kopplat-till-sakrare-forlossning-for-mamman
”Överviktiga mammor som förlorar vikt genom överviktskirurgi kan få en säkrare förlossning. /…/ Det visar en observationsstudie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i PLOS Medicine. /…/ Jämförelsen gjordes med hjälp av kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) och det medicinska födelseregistret.”
(2018-09-26)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share