Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 oktober 2022

Artikeltips 14 oktober till 27 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Hårt kritiserat hörselvårdsystem i Stockholm avvecklas – stor seger för HRF (Hörselskadades Riksförbund)

https://hrf.se/nyheter/hart-kritiserat-horselvardsystem-i-stockholm-avvecklas-stor-seger-for-hrf
”Hörselskadade i Stockholms län har i dag en av landets sämsta hörselrehabiliteringar, enligt det Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. Dagligen kontaktas HRF av patienter som har utsatts för vilseledande information, oseriös försäljning och ibland rent lurendrejeri i samband med hörapparatutprovning. Det här är en följd av Fritt val-systemet, som innebär att hörapparatindustrin äger de flesta av mottagningarna och provar ut i stort sett bara sina egna produkter. Försäljningsintressen sätts före patientens behov. Men nu ska systemet avvecklas. Vårdvalet kommer finnas kvar, men tillverkare ska inte längre kunna vara förskrivare /…/”
(2022-10-14)

Teamet bakom Nationella Diabetesregistret prisas för sina insatser

https://registercentrum.se/nyheter/teamet-bakom-nationella-diabetesregistret-prisas-foer-sina-insatser
”Västra Götalandsregionens Koncernstab digitalisering delade den 12 oktober ut priser till medarbetare som man vill lyfta fram som inspirerande exempel. Vinnare i kategorin digitalisering var teamet bakom Nationella Diabetesregistret. Registerhållare Katarina Eeg Olofsson tog emot priset vid en festlig ceremoni.”
(2022-10-17)

Positiva reaktioner på årets CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-dagar

https://cpup.se/positiva-reaktioner-pa-arets-cpup-dagar
”CPUP-dagar 2022 hade ett rekordstort antal deltagare, kanske ett uppdämt behov av att träffas fysiskt efter pandemins alla webbmöten. Programmet var jämfört med tidigare CPUP-dagar bredare med färre plenumföreläsningar och fler parallella sessioner och plenumdiskussioner. Av utvärderingen att döma var detta mycket positivt. Här kan du läsa vad några deltagare tyckte om konferensen, se foto på mingel och prisutdelningar, läsa intervjuer med några föreläsare och ta del av referat från föreläsningarna och en del seminarier.”
(2022-10-18)

Carlakliniken – efterfrågat tillskott i Stockholms gynekologi

https://sophianytt.se/artiklar/carlakliniken-efterfragat-tillskott-i-stockholms-gynekologi
”På bara tre år har den privata gynekologiska kliniken Carlakliniken vid Sophiahemmet vuxit sig stor. Men grundarna känner sig inte klara än. Målet är att ta emot långt fler patienter än vad man gör idag. /…/ Enligt Saskia Eklind och Katarina Brywe är de korta väntetiderna, kontinuiteten och den höga servicenivån på Carlakliniken några av anledningarna till framgångarna. /…/ Saskia Eklind tillägger att tack vare att de är förhållandevis få på Carlakliniken, har man kunnat hålla en hög standard med riktlinjer och kontrollfunktioner, så att allt verkligen åtgärdas. Bland annat har varje operationspatient en personlig koordinator. Men det viktigaste är förstås patientnöjdheten, som mäts via det nationella kvalitetsregistret GynOp (Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi), som visar att Carlakliniken ligger topp tre i Sverige.”
(2022-10-18)

Förbättrad täckningsgrad! (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/forbattrad-tackningsgrad
”Med ett kvartal kvar når vi nu den höga nivån 92 %! Vår ambition är att ligga över 90 % så för 2022 ser det mycket lovande ut. En hög täckningsgrad är en viktig kvalitetsparameter för registret. Här ser ni hur täckningsgraden successivt har förbättrats sedan pandemin /…/”
(2022-10-19)

Nominerad till årets vårdchef: ”Om mina medarbetare mår bra så gynnar det våra patienter”

https://www.vardfokus.se/nyheter/om-mina-medarbetare-mar-bra-sa-gynnar-det-ocksa-vara-patienter
”När Jenny Grälls bytte förlossningen mot äldrevården hittade hon hem. Att se människan bakom sjukdomen har lärt henne att individanpassa sitt ledarskap. Nu är hon en av finalisterna till Vårdförbundets utmärkelse Årets vårdchef. Jenny Grälls arbetar som enhetschef på Ersta Diakoni, Juliahemmet i Uppsala, ett nytt omsorgsboende som slog upp portarna för två år sedan. Här finns plats för 69 boende och Jenny Grälls leder arbetet för den legitimerade personalen på plats. /…/ Varför blev du finalist tror du? /…/ – Jag driver bland annat en liten motaktion mot överdriven administration. Det är alldeles för mycket kontroll och för lite tillit till professionerna. Det resulterar ofta i både dubbel- och trippeldokumentation inom vården generellt. Jag försöker hjälpa mina medarbetare att prioritera bort det som inte är till direkt gagn för patienterna men även delta i projektutveckling av nya förbättrade och integrerade kvalitetsregister och journalsystem.”
(2022-10-19)

Ny hemsida – Registercentrum Norr

https://rcnorr.se
Registercentrum Norr har under en period jobbat fram en ny hemsida som nu är i drift.
(2022-10-20)

Debatt: Ge fler bröstcancerpatienter möjligheten att leva längre

https://www.altinget.se/artikel/ge-fler-brostcancerpatienter-mojligheten-att-leva-langre
”En kartläggning visar att knappt hälften av kvinnor med spridd bröstcancer behandlas i linje med aktuell forskning och rekommendationer. Nu måste samtliga regioner ta ansvar för en mer effektiv och jämlik cancervård. Det skriver Thomas Wahlgren och Jonas Ålebring, Pfizer Sverige. /…/ Därför vill vi på Pfizer uppmana landets regioner att: /…/ Utöka det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer att även omfatta spridd bröstcancer. Ett kvalitetsregister skapar förutsättningar för forskning och gör det möjligt att följa upp behandlingsresultat och utvärdera läkemedel över tid.”
(2022-10-20)

Statiner och RAS (renin-angiotensinsystemet)-hämmare kopplade till ökad överlevnad efter klaffbyte

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2022/10/statiner-och-ras-hammare-kopplade-till-okad-overlevnad-efter-klaffbyte
”En svensk kohortstudie baserad på 9 553 patienter från Swedeheart-registret fann att användning av statiner och RAS-hämmare är associerad med lägre risk för död hos patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte på grund av aortastenos. Användning av betablockerare var associerad med högre risk för död.”
(2022-10-20)

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

https://www.regionkronoberg.se/nyheter/vardforlopp-ska-gora-det-latt-att-gora-ratt-och-forbattra-samordning-och-delaktighet
”Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsstöd som ska skapa förutsättningar för en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. /…/ Vårdförloppen är kopplade till diagnoser, och ett av de vårdförlopp som det under våren jobbats med är Höftledsartros-Primärvård. Catrin Mård är processledare för vårdförloppet /…/ Hon menar att implementeringen av vårdförloppen fungerar som kunskapshöjning för personalen, och med kontinuerlig rapportering till möjliga kvalitetsregister ska det bli enklare att mäta hur vården utvecklas, vilket ger en trygghet för patienterna.”
(2022-10-20)

Nationell kurs i barnortopedi hölls för blivande ortopedspecialister

https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/nationell-kurs-i-barnortopedi-holls-for-blivande-ortopedspecialister-163577
”Hur tar man hand om ett barn som fått en komplicerad fraktur i sin armbåge? Det var en av flera övningsuppgifter när drygt 30 blivande specialistläkare i ortopedi samlades till kursdagar i Jönköping i samband med att Svensk barnortopedisk förening arrangerar internationell konferens i Jönköping. /…/ – Många andra länder är också intresserade av vårt nationella barnortopediska kvalitetsregister, SPOQ, som gör att vi har koll på våra barn i Sverige och hur den behandling som ges fungerar . Trots att vi är en liten nation kan vi säga hur det går för våra barn, eftersom i princip alla patienter finns med i detta kvalitetsregister, säger Bengt Herngren, som är registerhållare.”
(2022-10-20)

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/uppdaterat-vardprogram-for-njurcancer-2022
”Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har reviderats i samtliga kapitel. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan den 18 oktober 2022. De stora största uppdateringarna finns inom ärftlig njurcancer, histologisk klassifikation, kirurgiska tekniker och systemisk medicinsk behandling. /…/ Inom den kirurgiska behandlingen pågår en kontinuerlig process med ökad användning av robot-assisterad teknik. Här behövs klinisk utvärdering för att veta mera om vad som bäst för patienterna. Detta skulle kunna göras via länkade analyser av njurcancerregistret mot Socialstyrelsens register.”
(2022-10-24)

Nytt screeningtest för livmoderhalscancer kan förutsäga cellförändringar långt i förväg

https://nyheter.ki.se/nytt-screeningtest-for-livmoderhalscancer-kan-forutsaga-cellforandringar-langt-i-forvag
”Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har utvecklat ett screeningtest för livmoderhalscancer som kan förutsäga cellförändringar flera år innan de är synliga under mikroskopet. Testet är också bättre på att identifiera höggradiga cellförändringar i gynekologiska cellprover än dagens metoder. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Genome Medicine. /…/ Forskarna har studerat specifika epigenetiska förändringar i 1 254 cellprover från en provsamling vid Karolinska Universitetssjukhuset och jämfört med data från Socialstyrelsens cancerregister och Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention.”
(2022-10-24)

Framsteg för vården av atopiskt eksem

https://astmaoallergiforbundet.se/framsteg-for-varden-av-atopiskt-eksem
”– Det här är ett viktigt framsteg för jämlik vård till en miljon svenskar som lider av atopiskt eksem, säger Sophie Vrang ordförande för föreningen Atopikerna hos Astma- och Allergiförbundet med anledning av att Läkemedelsverket tar fram behandlingsriktlinjer för vården av atopiskt eksem. /…/ Även behandling med mjukgörande kräm får en helt egen del i riktlinjerna. Rekommendationerna ska gälla både barn och vuxna och publiceras under 2023. /…/ – Astma- och Allergiförbundets förening för atopiker ser fram emot ytterligare krafttag med nationella riktlinjer, hög täckningsgrad i kvalitetsregistret SwedAD (Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit) och höjda kunskaper i primärvården, säger Sophie.”
(2022-10-24)

Årsrapporter för verksamhetsåret 2021 publicerade (Registercentrum Syd)

https://rcsyd.se/om-register/arsrapporter-fran-register-anslutna-till-rc-syd
”Merparten av årsrapporterna för verksamhetsåret 2021 från register anslutna till Registercentrum Syd är nu publicerade.”
(2022-10-25)

Rapport från årets användarmöte (Ambulansregistret)

https://rcsyd.se/ambureg/blog/nyheter/rapport-fran-arets-anvandarmote
”Den 13 oktober hölls årets användarmöte för AmbuReg (Ambulansregistret). Mötet ägde rum i Göteborg och samlade 30-talet deltagare. Ämnen på agendan var bland annat Erfarenheter av andra kvalitetsregister och Presentation av 2021 års data.”
(2022-10-25)

Seminarium: Frakturregisterforskning – metodik och utveckling i de 50 första publikationerna

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-frakturregisterforskning-metodik-och-utveckling-i-de-50-foersta-publikationerna
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 15 november 15:30–16:30. Föreläsare är Michael Möller, universitetssjukhusöverläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, docent vid Sahlgrenska Akademin och registerhållare för Svenska Frakturregistret.”
(2022-10-26)

Johan Franck får forskningspris

https://accentmagasin.se/forskning/johan-franck-prisas-for-sin-drogforskning
”CAN:s drogforskningspris tilldelas i år Johan Franck, professor vid Karolinska institutet och verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm. Priset delas ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, idag i Jönköping, under öppningen av konferensen Drogfokus. /…/ Utdrag ur priskommitténs motivering: Professor Johan Frank har genom sina vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet bidragit till betydelsefulla och användbara resultat för hälso- och sjukvården, både för professionen och för patienterna. Parallellt med forskningen har Johan Franck även varit en reformator av svensk beroendevård genom sitt engagemang i kvalitetsregister, som ledare och chef i vården och som läroboksförfattare. /…/ Johan Francks arbete har bidragit till flera betydande forskningsinsatser. En stor och viktig insats är upptäckten att naltrexon minskar risken för återfall i amfetaminberoende.”
(2022-10-26)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share