Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
3 januari 2019

Artikeltips 12 december till 3 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media. Efter ett litet jul- och nyårsuppehåll är tipsen nu åter.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2018/december/stod-for-registerforskning-central-uppgift-for-rcc
”Regionala cancercentrum (RCC) ansvarar för över 30 nationella kvalitetsregister och i dessa finns information som kan föra cancervården framåt på olika sätt, inte minst inom klinikens egen vårdutveckling. Men registerdata om olika cancerdiagnoser, behandling och utfall insamlade från hela Sverige är även en värdefull resurs för cancerforskningen. På varje RCC finns det stöd för forskare, med hjälp med allt från uttag, vägledning i regelverk, till analys av registerdata.”
(2018-12-12)

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/12/krav-pa-skarpt-lag-for-att-stoppa-offentliga-individdata
”Läkarförbundet vill se en skärpt lagstiftning, efter farhågor om att data för enskild vårdpersonal som registreras i kvalitetsregister kan offentliggöras. Det framkommer av ett brev fackförbundet har skrivit till socialdepartementet.”
(2018-12-12)

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/12/det-handlar-inte-om-att-hanga-ut-nagon
”Inom prostatacancerkirurgi registreras kirurgers prestationer på individnivå. Arbetssättet sprids nu till förlossningsvården. Syftet är att förbättra vården.”
(2018-12-12)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/december/vill-se-battre-vard-av-barn-med-fetma/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=kvalitetsregister&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a4169a33b-41ed-4889-98bd-ff902843722c&_t_ip=192.168.97.50&_t_hit.id=VardfokusWeb_Models_Pages_ArticlePage/_08bd7d3c-3240-47b3-b120-113641cb0589_sv&_t_hit.pos=1
”Det behövs ett nationellt vårdprogram för behandling av övervikt och fetma hos barn, anser ledande experter. /…/ I kvalitetsregistret Boris, barnobesitasregistret i Sverige, har man de senaste åren sett en tydlig tendens till försämrade behandlingsresultat.”
(2018-12-12)

  1. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/12/Studie-Julafton-riskabel-tid-for-hjartat
    ”Risken för hjärtinfarkt var förhöjd under julafton – och nådde en topp klockan 22 på kvällen – i en omfattande svensk registerstudie som publiceras i tidskriften British Medical Journal.”
    (2018-12-13)
  2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/13/hjartinfarkter-verkar-kulminera-pa-julafton
    ”Fler ser ut att drabbas av infarkter i hjärtat under julhelgen och toppen infaller på julaftonskvällen, enligt ny svensk data. Tidigare forskning antyder att fallen av hjärt-kärlsjukdom stiger under högtiden. Fast mer exakt under vilka tidpunkter har varit okänt. Nu har svenska forskare undersökt detta närmare och analyserat data för fler än 280 000 hjärtinfarkter som rapporterats in till det nationella kvalitetsregistret Swedeheart.”
    (2018-12-13)

http://www.skapareg.se/nyhetsbrev-32018
Nyhetsbrev från SKaPa.
(2018-12-14)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7109933
”Jan är en familjefar som bor i Karlstadsområdet. Han beskriver att den behandling han fick på psykiatrin med ECT, elektrokonvulsiv behandling, för drygt ett år sen har fått stor negativ effekt på hans liv. – Jobbmässigt är jag jätteorolig för vad jag ska klara av i framtiden. Jag kan inte skriva eller argumentera i en vanlig diskussion och närminnet fungerar inte. /…/ Lena Nylin Andersson är avdelningschef inom psykiatrin i Värmland. Hon beklagar det som hänt i fallet med Jan men säger att landstinget trots detta kommer att fortsätta med elchocksbehandling. Dessutom vill man erbjuda ECT till fler patienter: – Vi har gott resultat enligt kvalitetsregistret. Sen är det så att fler patienter skulle ha behov av denna behandling och vi önskar därför att kunna utöka med några platser, säger hon till P4 Värmland.”
(2018-12-14)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-12-55
”Inrapporteringen till nationella kvalitetsregister ligger stabilt över tid. Här sammanställer Socialstyrelsen jämförelser av inrapporteringen till nationella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodataregister.”
(2018-12-14)

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/gemensamkunskapssatsningskastarkasocialtjansten.25857.html
”Gemensam kunskapssatsning ska stärka socialtjänsten /…/ – Genom att använda kvalitetsregister och brukarundersökningar mer systematiskt kan socialtjänsten utveckla och effektivisera sin verksamhet och säkerställa ett bättre stöd till brukare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).”
(2018-12-14)

http://cpup.se/ny-webbdesign-samt-uppdateringar-for-3c
”Vi har uppgraderat den tekniska plattformen för CPUPs webbplats vilket gjort det nödvändigt för oss att även byta formgivning.”
(2018-12-17)

https://lkg-registret.se/?p=620
”Under 2018 har vi nått flera milstolpar.” Artikel där LKG-registret sammanfattar sitt senaste år.
(2018-12-18)

https://registercentrum.se/nyheter/fler-komplikationer-naer-patienter-svarade-aen-naer-laekare-svarade
”Komplikationer efter trumhinneoperationer var mer än tio gånger vanligare när patienterna svarade på frågor jämfört med när läkarna svarade. Det visar en ny forskningsstudie med data från Registret för myringo- och ossikuloplastik.”
(2018-12-18)

https://lkg-registret.se/?p=627
”En till glad nyhet före årsskiftet hinner vi med. LKG-registret har nu uppgraderats till certifieringsnivå 2.”
(2018-12-20)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/medelstilldelning2019.3119.html
”Beslut om medel till Registercentrum, Nationella Kvalitetsregister och Stödfunktionen hos SKL togs vid Ledningsfunktionens möte den 12 december.”
(2018-12-20)

http://cpup.se/pa-lika-villkor-mojligheter-och-hinder-for-barn-och-unga-med-cp-fran-ett-genusperspektiv%ef%bb%bf
”Finns det skillnader inom gruppen barn och unga med CP när det gäller fysioterapi/sjukgymnastik och fysisk aktivitet, och även vad det gäller hälsa, livskvalitet och delaktighet? Det här är frågor som Frida Degerstedt vill undersöka.”
(2018-12-20)

http://www.bpsd.se/2018/12/20/december-2018
”Året börjar närma sig sitt slut och vi från BPSD-registret vill tacka för ännu ett givande & utvecklande år!” Artikel där BPSD-registret sammanfattar sitt senaste år.
(2018-12-20)

http://cpup.se/vart-samarbete-ger-framgangar
”Nationella Kvalitetsregister skriver i sitt utlåtande för 2018, att: ’CPUP är ett väletablerat och välfungerande register som betyder mycket för vårdens utveckling.'”
(2018-12-21)

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varre-kariesangrepp-i-svenska-mjolktander
”Det svenska genomsnittsbarnet får allt fler hål i tänderna. En väckarklocka, tycker tandläkarna. /…/ – I min värld duger inte detta. Vi måste göra det annorlunda och vi måste göra det bättre. Vi måste bli effektivare, säger Hans Östholm, som arbetar med det kvalitetsregister där siffrorna är hämtade.”
(2018-12-26)

https://www.dn.se/sthlm/karolinskas-styrelse-vill-ha-svar-om-patientdata-hantering
”Karolinskas styrelse har begärt att få mer information om hanteringen av patientdata i samband med att sjukhuset bygger upp en ny databas. Detta efter att experter väckt frågor om Karolinska lever upp till dataskyddsförordningen, GDPR.  /…/ Karolinskas styrelse är personuppgiftsansvarig, och DN:s avslöjande att förfarandet vid framtagandet av så kallade digitala styrkort, då uppgifter ur patientjournaler samkörs med bland annat kvalitetsregister och personuppgiftsregistret kan strida mot lagen, har fått styrelsen att reagera.”
(2018-12-27)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/12/Sparbarhet-av-kirurgiska-implantat-dags-att-satta-streck
”Ingen vet hur många miljoner kirurgiska implantat som finns hos det svenska folket, men nyligen har vi i medierna kunnat följa hur ett internationellt konsortium av grävande journalister rullat upp den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet. /…/ Det finns en elegant och billig lösning på problemet: spårbarhet av kirurgiska implantat. /…/ Kvalitetsregistren har betytt enormt mycket för vårdens kvalitet. Men de uppgifter som registreras där är redan införda manuellt i vårdens olika register.”
(2019-01-01)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7124474
”För den som har fått en stroke eller en hjärnskada efter en olycka har det stor betydelse för livskvaliteten att kunna börja arbeta igen. /…/ Marie Matérne har intervjuat människor som drabbats av en stroke eller annan hjärnskada. Hon har också studerat data från kvalitetsregister.”
(2019-01-03)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share