Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 augusti 2020

Artikeltips 10 juli till 13 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Fler män än kvinnor drabbas av hudcancer när de är äldre

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7503951
”Män står för majoriteten av antal fall av hudcancer bland patienter över 60 år. Enligt siffror från Nationella kvalitetsregistret för hudmelanom stod män för runt 65 procent av fallen som registrerats i Värmland under 2019. ’Det är äldre och framförallt män som inte undersöker sig’, säger Hans-Ulrik Stark, överläkare på hudkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.”
(2020-07-11)

BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) på YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC_bYHGHjNpxxBnWzBhjhunw
BPSD har nyligen startat en YouTube-kanal och laddat upp ett antal informationsfilmer.
(2020-07-13)

Samband mellan inkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/07/samband-mellan-inkomst-och-overlevnad-efter-lungcancerkirurgi
”Vi genomförde en nationell populationsbaserad registerstudie för att undersöka om disponibel familjeinkomst var associerad med överlevnad efter lungcancerkirurgi. Studiepopulationen identifierades ur Svenskt kvalitetsregister för allmän toraxkirurgi och inkluderade 5 500 patienter som opererades för lungcancer 2008–2017. Patientdata från registret sammanlänkades med information från Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) och Patientregistret. /…/ Sammanfattningsvis påvisades en signifikant koppling mellan disponibel familjeinkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi, oaktat ett skattefinansierat sjukvårdssystem som erbjuder befolkningen likvärdig tillgång till vård.”
(2020-07-15)

Säkrare höftprotesoperationer när läkaren opererade ofta

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/07/farre-problem-med-hoftprotesoperationer-nar-lakaren-opererar-ofta
”Ju fler höftprotesoperationer en läkare gör per år, desto lägre risk för oönskade händelser. Men om läkaren har många år som specialist eller inte spelar inte så stor roll. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. /…/ Data kommer bland annat från Svenska höftprotesregistret och Västra Götalands vårdgivardatabas. Till analysen användes över 12 000 operationer utförda på 10 sjukhus i Västra Götalandsregionen under åren 2007–2016. /…/ Avhandlingen utgår från diskussionen om ”operatörsspecifika resultat”. Vissa länder har redan infört kvalitetsregister för höftprotesoperationer med återkoppling till läkare på individnivå. Och i en annan delstudie i avhandlingen undersöks hur läkare ser på sådan individuell återkoppling.”
(2020-07-16)

Sköldkörtelsjukdomar ökar bland skånska kvinnor

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/yoga-for-skoldskorteln
”Efter flera år av trötthet och många läkarbesök fick Johanne Weibull äntligen en diagnos. Hon fick veta att hon hade Graves sjukdom, som är en sköldkörtelsjukdom. Skåne är det län i landet där sköldkörtelsjukdomar ökat mest. /…/ 2018 slog Socialstyrelsen fast att det behövs ett kunskapsstöd till regionerna för att möta ökningen av patienter och för att minska de stora variationerna i behandlingen av patienter. I Sverige finns inget nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdomar som dokumenterar uppföljning av behandling, livskvalitet och långtidseffekter.”
(2020-07-18)

Äventyra inte Västerbottens hörselvård

https://norran.se/artikel/4r164o3j
”Nyligen föreslog Alliansen i Västerbotten att regionen ska införa vårdval vid utprovning av hörapparater, för att ’utveckla och förbättra sjukvården’. Låt oss därför vara tydliga: Vårdval är inte en bra lösning för Västerbotten, tvärtom. Det skulle få allvarliga konsekvenser för länets drygt 40 000 hörselskadade. /…/ Ett varnande exempel är Östergötland, som tidigare hade toppbetyg i Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering. När vårdval infördes 2013 rasade Östergötlands resultat, medan grannlänet Kalmar län – som hade samma hörapparatsortiment – behöll sin topplacering. Siffrorna talar sitt tydliga språk: Vårdval sätter vårdkvaliteten på spel. Ett positivt utvecklingssteg vore istället att Region Västerbotten ansluter sig till kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, som gör vetenskapliga utvärderingar av hörapparatutprovningar. Där deltar 18 av landets 21 regioner – men inte Västerbotten.”
(2020-08-05)

Tusentals svenskar har oupptäckt cancer

https://www.svd.se/tusentals-svenskar-har-oupptackt-cancer
”Över 1 000 personer bara i Stockholm har cancer – men har ännu inte fått någon diagnos. Orsak: patienter har inte sökt vård under pandemin. ’Tidig upptäckt är viktigast om vi ska överleva eller inte’, säger Karin Liljelund, 73 år med spridd lungcancer. /…/ Resultatet fram till midsommar var att nästan 70 000 färre planerade operationer utfördes jämfört med samma period förra året. Det innebär att minst 180 000 patienter väntar på en operation enligt de senaste beräkningarna från SPOR – Svenskt PeriOperativt register – i slutet av juni. /…/ – Under april hade vi bara hälften så många diagnosticerade bröstcancerfall som förra året, säger Irma Fredriksson, bröstkirurg på Karolinska och ordförande för nationellt kvalitetsregister för bröstcancer.”
(2020-08-09)

Vårdskuld riskerar bli vårdförlust

https://www.life-time.se/ledare/vardskuld-riskerar-bli-vardforlust
”Även hösten kommer att präglas av fortsatt kamp för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, i väntan på vacciner. Samtidigt kan en omstart inte vänta. Vi måste börja åtgärda den vårdskuld som byggts upp – och vi måste prioritera de svårast sjuka. /…/ I våras larmade hjärtläkare om att betydligt färre sökte sig till sjukvården med akut hjärtsjukdom, framförallt i Stockholm. Nu har situationen dessbättre normaliserats, enligt kvalitetsregistret Swedeheart. Läget tycks värre inom cancersjukvården. /…/ Om inte läget förbättras omedelbart inom cancervården kan vi inte längre tala om en vårdskuld som kan återbetalas. Då riskerar vi en vårdförlust i form av att främst cancerpatienter – men också samhället som helhet – förlorat hälsovinsterna av tidig diagnostik och behandling.”
(2020-08-13)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share