Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
9 juli 2020

Artikeltips 25 juni till 9 juli

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Årets Guldgallevinnare – Agnes Gyllander!

https://www.regionjh.se/nyheter/forskning/forskning/aretsguldgallevinnareagnesgyllander.5.20484417172a4c40e601f85c.html
”Hon har fått pris för bästa ST-arbete för kvalitet och vetenskap baserat på data från GallRiks, som är ett nationellt kvalitetsregister för bland annat gallstenskirurgi. /…/ Den initiala planen var att hennes arbete skulle vara en registerstudie, där all data skulle hämtas ur GallRiks. /…/ – När jag väl gick igenom GallRiks data så uppdagas felaktiga registreringar i ganska stor omfattning. På grund av detta fick jag ändra om i min projektplan, och göra om arbetet till en journal- och registerstudie, för att utvärdera GallRiks validitet för post-ERCP pankreatit i Östersund. Detta föranledde mycket mer arbete och tid. /…/ – Det är nyttigt att validera registerdata, konstaterar Agnes Gyllander /…/”
(2020-06-25)

Årsrapport 2019 (SwedeAmp [Amputations- och protesregister för nedre extremiteten])

https://swedeamp.com/index.php/2020/06/26/arsrapport-2019
”Nu finns SwedeAmps årsrapport för 2019 tillgänglig för läsning och nedladdning.”
(2020-06-26)

Avhandling om taldyspraxi och LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)

https://lkg-registret.se/?p=941
”Fredagen den 29 maj 2020 disputerade Ann Malmenholt med avhandlingen ’Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate’, vid Karolinska institutet. /…/ Bland annat visade resultaten att taldyspraxi förekom i högre utsträckning hos barn med LKG än barn utan LKG, men taldyspraxi förklarade inte den avvikande artikulationen hos barn med LKG.”
(2020-06-26)

Avhandling om tal och språk hos internationellt adopterade barn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)

https://lkg-registret.se/?p=952
”Fredagen den 5 juni 2020 disputerade AnnaKarin Larsson med avhandlingen ’Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate – longitudinal perspectives on speech production and language ability’, vid Göteborgs universitet. /…/ Avhandlingen visade att de internationellt adopterade barnen med LKG utvecklade sin talproduktion mycket från 3 års ålder, trots att de genomgick gomslutning senare än de icke-adopterade barnen, men att många av de adopterade barnen hade kvarstående talsvårigheter i skolåldern.”
(2020-06-26)

”Kvalitetsregistren i äldreomsorgen borde utnyttjas bättre”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/06/26/kvalitetsregistren-i-aldreomsorgen-borde-utnyttjas-battre
”Data från kvalitetsregistren måste regelbundet efterfrågas av chefer på samtliga nivåer, skriver fem registerhållare.”
(2020-06-26)

Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/nulagesrapport2020fornationellakvalitetsregister.3735.html
”I Nulägesrapporten redovisas de aktiviteter som genomförts under 2019 inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).”
(2020-07-02)

Juridiska vägledningar för kvalitetsregister

http://kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk/vagledningarjuridik.3734.html
”Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder två vägledningar i juridiska frågor. Den ena beskriver roller och ansvar i organisationen för Nationella Kvalitetsregister, den andra utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning.”
(2020-07-02)

Ny avhandling baserad på CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/ny-avhandling-baserad-pa-cpup
”Logoped Helena Tegler disputerade 27 mars i år vid Uppsala universitet med avhandlingen ’Social Interaction Involving Non-speaking Children with Severe Cerebral Palsy and Intellectual Disability. The role of communication partners and speech-generating devices’. /…/ Information till avhandlingen inhämtades delvis från CPUP. /…/ Resultatet visar att handledning, träning och stöd skulle kunna förbättras och förslag diskuteras. /…/ Resultatet beskriver i detalj hur kommunikationspartners (till exempel lärare, assistenter och terapeuter) genom tal, blick och pekning kan skapa möjligheter för barnet att kommunicera med stöd av sin samtalsapparat.”
(2020-07-07)

Realtidsdata på gång i AmbuReg (Ambulansregistret)

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/07/09/realtidsdata-pa-gang-i-ambureg
”Ambulansregistret filar på en lösning för automatisk överföring av data i realtid i verksamheterna. Just nu får de nöja sig med siffror från 2019 – som når Vården i siffror i dag, torsdag.”
(2020-07-09)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share