Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 januari 2020

Artikeltips 10 januari till 24 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://cpup.se/cp-konferens-i-oslo-19-20-mars-2020
”Norska CPOP, Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) och CP-föreningen i Norge arrangerar årets norska CP-konferens 19–20 mars. CPOP firar 10-årsjubileum och programmet innehåller flera inbjudna internationella talare och intressanta ämnen.”
(2020-01-10)

https://www.netdoktor.se/hud-har/eksem-torr-hud/artiklar/kvalitetsregister-for-atopiskt-eksem-under-uppbyggnad
”Kvalitetsregister för atopiskt eksem under uppbyggnad /…/ I september 2019 startade Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi (hudläkarnas specialistförening) ett nationellt kvalitetsregister, SwedAD, för atopiskt dermatit. Kvalitetsregistret startade för att få kunskap om hur nya systembehandlingar mot atopiskt eksem fungerar och för att främja jämlik vård för de som lever med atopiskt eksem.”
(2020-01-10)

https://www.skaraborgslanstidning.se/article/kvalitetsregister-for-anstallda
”När Skara kommun anställer personal skriver arbetstagare på diverse papper, allt från sekretess till delegationer. Personalen görs väl förstådda med vad arbetet innebär och det pratas mycket om evidensbaserad verksamhet. Skara kommun garanterar säkerhet och kvalitet för alla vårdtagare. Men för de anställda verkar inte samma garantier gälla. /…/ Det hjälper inte att byta ut ordet besparing mot effektivisering, innebörden för personalen är den samma. Och när man inte ens gör personalen delaktig i förändringarna ställer vi oss frågan – var finns kvalitetsregistret för de anställda?”
(2020-01-12)

https://registercentrum.se/nyheter/vaerldsunik-forskning-ska-ge-baettre-behandling-foer-gamla-och-skoera-patienter
”Nu bedrivs världsunik forskning med hjälp av Svenska Frakturregistret. Vetenskapsrådet satsar 25 miljoner på två studier med totalt 3000 patienter. Forskningen ska visa vad som är bästa behandlingen vid brott på lårbenshalsen. IT-resurserna för studierna finns på Registercentrum Västra Götaland.”
(2020-01-13)

https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2020/januari/forskare-vill-hitta-riskfaktorer-for-att-tidigt-upptacka-cancer
”Inom ramen för den nya nationella strategin för Life Science, har RCC Norr, Umeå universitet och Region Västerbotten tilldelats fem miljoner kronor för att starta upp ett utvecklingsprojekt kring biomarkörer – ämnen i blodet som tidigare har identifierats hos patienter med olika cancerdiagnoser. Inom projektet vill man undersöka hur dessa markörer fungerar i en frisk befolkning eller vid misstanke om en viss cancerdiagnos. /…/ Statistikern Kristina Lundqvist vid RCC Norr/U-CAN kan koppla ihop blodproverna med information som finns i de diagnosspecifika kvalitetsregister som RCC ansvarar för.”
(2020-01-13)

https://lkg-registret.se/?p=871
”En ny artikel om tillförlitligheten i taldata i LKG-registret publicerades i Cleft Palate-Craniofacial Journal 2020-01-07. Den har författats av Karin Brunnegård i Umeå och kollegor från Sveriges LKG-centra. I studien bedömde fyra oberoende bedömare från fyra olika LKG-centra om talinspelningar för 93 barn med LKG vid 5 års ålder.”
(2020-01-15)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/januari/cancervarden-pa-skanes-universitetssjukhus-siktar-pa-internationell-kvalitetsstampel
”Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter och högre kvalitet i cancervården. Det är målet när Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.”
(2020-01-15)

https://innovationsverige.com/2020/01/17/prediabetes-ett-vaxande-halsoproblem
”Prediabetes är vanligt i Sverige bland barn och ungdomar med fetma, betydligt vanligare än i exempelvis Tyskland. /…/ Den behandling som vi ger barn och ungdomar med fetma är otillräcklig, vikten påverkas för lite och risken att man ska få typ 2 diabetes före 30 års ålder är 20–30 gånger större för ungdomar med fetma än för normalpopulationen – trots det beteendestöd som vården erbjuder visar studier som gjorts med hjälp av det nationella kvalitetsregistret för barnfetmabehandling, BORIS.”
(2020-01-17)

https://hakir.se/hakir-far-internationell-uppmarksamhet
”I första numret 2020 av Journal of Hand Surgery (J Hand Surg Am 2020;45(1):57-61) finns en artikel kallad ’Establishing a National Registry for Hand Surgery’ där HAKIR beskrivs i positiva ordalag. /…/ Författarna till artikeln är imponerade av att patientrapporterade resultat ingår i HAKIR och att vi följer vårdkvalitet för all slags handkirurgi.”
(2020-01-20)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/januari/patient-och-narstaenderadet-berattar-om-2019-ars-verksamhet
”Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har i nuvarande tappning varit igång sedan november 2018. Rådet säkerställer att RCC Syd har ett tydligt patient- och närståendeperspektiv, samt driver diagnosövergripande frågor. 2019 var året då deras arbete tog fart på allvar. Didrik von Porat, ordförande i PNR Syd, berättar: /…/”
(2020-01-20)

http://www.skapareg.se/hojd-certifieringsniva-for-skapa
”Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR (tidigare SKL), har beslutat höja certifieringsnivån för SKaPa till den näst högsta nivån (nivå 2).”
(2020-01-21)

https://hakir.se/livestreaming-7-februari
”HAKIR-dagen kommer att streamas live den 7 februari kl. 10:00–15:30 via en länk på hemsidan. Det kommer även att finnas möjlighet för de som tittar att ställa frågor via mejl under dagen.”
(2020-01-21)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/basta-sjukhuset–topplistorna
”Dagens Medicin utser Bästa sjukhuset i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Se topplistorna över alla rankade sjukhus här. /…/ I vår databas finns underlaget till alla indikatorer som bedömts vid rankningen till Bästa sjukhuset. Underlaget i jämförelsen utgörs av sjukhusens självrapporterade uppgifter som Dagens Medicin hämtar från olika nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Graviditetsregistret.”
(2020-01-22)

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskonferens2020halsavardochomsorg.29664.html
”I november 2020 arrangerar SKR den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälsa, vård och omsorg. /…/ Syftet med konferensen är att deltagare, föreläsare och experter tillsammans ska bidra till den verksamhetsutveckling och nya arbetssätt som behövs för att klara framtidens välfärd. /…/ Det är nu möjligt att via konferensens webbplats bidra till programmet genom att anmäla ett seminarium, en föreläsning eller en poster.”
(2020-01-22)

https://www.sodersjukhuset.se/press/nyheter/stort-midjematt-okar-risken-for-en-andra-hjartinfarkt-eller-stroke
”Att ha för många kilon runt magen, även om du är smal i övrigt, ökar risken att drabbas av en andra hjärtinfarkt eller stroke. Det visar nu en stor studie ledd av Sös-forskaren och hjärtläkaren Per Svensson. Studien omfattar 22 000 patienter från det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Preventative Cardiology.”
(2020-01-22)

https://lnu.se/eHalsodagarna2020
”eHälsa – vision, frustration, inspiration. Varmt välkomna till Kalmar och eHälsodagarna den 24–25 mars 2020. E-Hälsodagarna är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet (SLS) och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. /…/ Bland ämnena finns AI, big data, algoritmer, terminologi, kopplingen mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrning med mera.”
(2020-01-22)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/januari/hog-overlevnad-i-livmoderhalscancer-tack-vare-foljsamhet-till-riktlinjer
”Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen. /…/ Studien är baserad på data från det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och inkluderar patienter som blivit diagnostiserade med livmoderhalscancer under 2011–2015.”
(2020-01-23)

https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//-utlandsfodda-med-hiv-om-utsatthet-inom-varden.cid1672663
”Utlandsfödda med konstaterad hiv-smitta framstår som en extra utsatt grupp i Sverige och inom svensk vård visar forskning från Göteborgs universitet. /…/ Studien baserades på data från nationella kvalitetsregistret InfCare HIV, inklusive svar på frågor om upplevd fysisk och psykisk hälsa, biverkningar med mera, som bearbetats och analyserats.”
(2020-01-23)

http://makulareg.se/blog/nyheter/nya-kvalitetsindikatorer-fran-makularegistret-hos-varden-i-siffror
”I januari 2020 har Svenska Makularegistret publicerat flertalet nya kvalitetsindikatorer hos Vården i siffror /…/”
(2020-01-24)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/save-the-date-kvalitetsregisterdag-i-sodra-sjukvardsregionen
”Den 1 april arrangerar Södra Sjukvårdsregionen en kvalitetsregisterdag i Malmö.”
På programmet finns ämnen som Kvalitetsregister – en del i den nya strukturen för kunskapsstyrning och ett stöd i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp (SVF), Exempel på hur kvalitetsregisterarbete förbättrar vården och Kvalitetsregistrens roll i omställningen till framtida digitala vårdinformationsmiljöer.
(2020-01-24)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/januari/se-jubileumsdagen-cancerstrategin-10-ar-live-pa-webben
”Den 3 februari uppmärksammar RCC i samverkan och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Jubileumsdagen äger rum på Karolinska Institutet i Stockholm men kommer också livesändas på webben.”
På programmet finns bland annat ämnet ”Kunskap som underlag för jämlik vård: Synkronisering av vårdprogram och kvalitetsregister”.
(2020-01-24)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share