Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
9 januari 2020

Artikeltips 19 december till 9 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/december/kvalitetsregister-for-inkontinensimplantat-driftsatt
”På luciadagen, den 13 december, driftsattes Inkontinensimplantatregistret (IIR) som är en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). IIR innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens.”
(2019-12-19)

http://kvalitetsregister.se/4.5c78887a16ac693405c65ab1.html
”SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2020.”
(2019-12-20)

https://bpsd.se/december-2019
”SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner, före detta SKL) styrelse beslutade i december 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKR, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning. I rekommendationen ingår bland annat tillgång till nationella kvalitetsregister och brukarundersökningar. De nationella kvalitetsregister som ingår i rekommendationen är BPSD, Svenska Palliativregistret, RiksSår, Senior alert och SveDem. De fem nationella kvalitetsregistren har fattat ett gemensamt beslut att de kommuner som avslagit eller inte svarat avseende rekommendationen har möjlighet att under 2020 betala en avgift för att använda kvalitetsregistren. Avgiften uppgår till 0,40 kr/kommuninvånare per kvalitetsregister.”
(2019-12-20)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7365456
”Vid misstänkt cp-skada skrivs barnet in i det nationella kvalitetsregistret CPUP, som täcker in nästan alla barn och ungdomar med cp-skada. I registret saknar en tredjedel av alla barn mellan 5–16 år en fastställd diagnos och Lena Westbom, som är docent i barnneurologi vid Lunds universitet och sitter i styrgruppen för CPUP, har själv mött sådana barn. – Det är alldeles för mycket. Alla som har cerebral pares bör få besked om det någonstans runt 4–5 års ålder, och familjen ska naturligtvis få noggrann information, säger hon.”
(2019-12-24)

http://läkartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/01/Oetiskt-med-screening-for-livmoderhalscancer-utan-matbara-positiva-effekter
”Data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention har flera år i rad visat bekymmersamma resultat. Ur individperspektivet måste man väga hälsovinster mot negativa effekter för de kvinnor som inte har nytta av screeningprogrammet för cervixcancer. Men screeningen måste även betraktas med hänsyn till de ekonomiska och personella resurser som används för att skattefinansiera och genomföra det. Används resurserna på ett optimalt sätt?”
(2020-01-02)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2020/01/En-tredjedel-foljs-upp-sex-manader-efter-ECT
”Tre år efter att Socialstyrelsen efterlyste sexmånadersuppföljningar efter behandling med ECT görs detta i omkring en tredjedel av fallen. – Jag tycker det är bra att det görs, men det kan bli bättre, säger Axel Nordenskjöld, överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro och registerhållare för Kvalitetsregister ECT. Knappt en fjärdedel av patienterna som 2018 fick elektrokonvulsiv behandling, ECT, följdes upp sex månader efteråt, enligt kvalitetsregistrets årsrapport för 2018. Och enligt registrets preliminära siffror för de tre första kvartalen 2019 har andelen ökat, till 32 procent, då 740 av totalt 2 294 behandlade patienter följdes upp med enkät sex månader efteråt.”
(2020-01-03)

https://nxt.barometern.se/ledare/replik-lakarutbildningen-behover-byggas-ut-kraftigt
”Det räcker inte med klinisk utbildning vid Länssjukhuset i Kalmar utan behövs även i Karlskrona, Växjö och Västervik, skriver professor Göran Petersson i en replik till ledarsidan. /…/ Ett ytterligare angreppssätt är att frigöra tid genom att minska på befintliga läkares – och även sjuksköterskors – administrativa börda, till exempel manuellt ifyllande av kvalitetsregister.”
(2020-01-07)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share