Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

Den 22 april 2021 hålls en kvalitetsregisterdag på Psykiatriska kliniken i Lund.

Program

På det preliminära programmet finns bland annat följande ämnen:

  • Kvalitetsregister som verktyg för uppföljning av covid-19-pandemin
  • Kvalitetsregister och kunskapsstyrning inom cancerområdet
  • Kvalitetsregistrens roll i omställningen till framtida digitala vårdinformationsmiljöer

Klicka här för att ladda ner det preliminära programmet i sin helhet (PDF-format, 183 kB).

Arrangör

Södra sjukvårdsregionens samverkansgrupp för kvalitetsregister.

Anmälan

Anmälan är öppen och görs till Charlotte Romfors:
charlotte.romfors@skane.se

Sista anmälningsdag är den 28 februari.

Share