Att använda registerdata

RC Syd driver såväl egna projekt som deltar i samarbetsprojekt med andra aktörer för att på olika sätt utveckla drift, användning och nytta av kvalitetsregister.

Det finns åtminstone tre olika användningsområden för registerdata. Det första, och kanske mest näraliggande, är för verksamhetsredovisning i form av olika rapporter som visar omfattning och resultat för olika vårdenheter eller administrativa områden. Det andra gäller data för kliniskt förbättringsarbete där registerdata fungerar både som utgångspunkt och för uppföljning av mer avgränsade projekt. Det tredje handlar om att kunna använda registerdata, dels direkt i forskningsprojekt, dels som en grund för mer utbyggda studier där registeruppgifter är en del i, eller utgör underlag för, en studie.

Via menyn till vänster finner du information om hur man i praktiken kommer åt, bearbetar och på olika sätt använder registerdata.

 

Share
Publicerad: 31 mars 2015
Senast uppdaterad: 7 februari 2022