Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
30 maj 2016

RC Syd besökte forskningskonferens

 

Den 24 maj ägde årets kvalitetsregisterforskningskonferens rum på Arlandia Hotel i Stockholm där medarbetare från RC Syd och register anslutna till RC Syd fanns med bland åhörarna.

Både nationella och internationella föreläsare medverkade inom ämnen som Dagsläget för kvalitetsregisterforskning i SverigeCasual Mediation Analysis, Nytt från patientregistret och Hur ser forskningsfinansiärer på kvalitetsregisterforskning?

Förutom de allmänna föreläsningarna hölls också tre parallellkurser samt en debatt.

På Nationella Kvalitetsregisters hemsida går det att se programmet i sin helhet och ta del av merparten av konferensens presentationer:
http://kvalitetsregister.se/forskning/forskningskonferens2016.2562.html

Kosuke Imai
Kosuke Imai berättade om Causal Mediation Analysis där man inte i första hand är intresserad av effekten av en behandling utan snarare av mekanismen.
Johan Herlitz
Johan Herlitz deltog i egenskap av registerhållare för Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret och gick igenom vilka fallgropar man kan ställas inför som nybörjare inom registerforskning.
Stefan James
Stefan James debatterade för att observationsstudier baserat på kvalitetsregister kan användas för att jämföra olika behandlingar. Han pekade också på styrkor och svagheter med Randomiserad Kontrollerad prövning.
Sofia Ernestam och Britt Sundman Engberg
Sofia Ernestam och Britt Sundman Engberg lyfte fram framgångsrik forskningssamverkan med industrin.
Share