Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 maj 2021

Presentationer från kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

 

Den 22 april 2021 hölls en digital kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen. Nedan finns programmet och presentationerna från dagen tillgängliga för nedladdning.

Program

Program kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen 210422 (PDF-format, 182 kB)

Presentationer (i programordning)

Vad kräver lagen? – Cecilia Wistrand (PDF-format, 167 kB)

Kunskapsstyrningssystem och vårdförlopp – kvalitetsregistrens roll i ett förändrat uppföljningslandskap – Fredrik Westander (PDF-format, 3 MB)

Kvalitetsregister och kunskapsstyrning inom cancerområdet – Maria Rejmyr Davis och Björn Ohlsson (PDF-format, 2 MB)

Ett kvalitetsregisters resa (RiksSår) – Nina Åkesson (PDF-format, 3 MB)

Uppföljningsverktyg i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår och som ett digitalt dialog- och kunskapsstöd (RiksSår) – Rut Öien (PDF-format, 1 MB)

Kvalitetsregister som verktyg för uppföljning av covid-19-pandemin (Svenskt Perioperativt Register) – Bengt Cederlund (PDF-format, 4 MB)

Kvalitetsregister som verktyg för uppföljning av covid-19-pandemin (Svenska Intensivvårdsregistret) – Johnny Hillgren (PDF-format, 3 MB)

Kvalitetsregistrens roll i omställningen till framtida digitala vårdinformationsmiljöer – Fredrik Jonsson (PDF-format, 2 MB)

Observera att presentationerna kan sakna tillgänglighetsanpassning. Vid önskan om tillgänglighetsanpassad version där anpassning saknas kontakta respektive föredragshållare för att se om sådan version finns tillgänglig eller ej. Kontaktuppgifter till respektive person kan fås via RC Syd:
rcsyd@regionblekinge.se

Share