Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 april 2016

Nationell kvalitetsregisterdag med fokus på hälsoekonomi 10 november 2016

 

 Kan analyser av registerdata svara på ekonomiska frågeställningar?

 

Ja!

 

Välkommen till en inspirationsdag om hälsoekonomi, registerdata och frågor om människors hälsa och välfärd. Efter en introduktion till hälsoekonomi varvar dagen presentationer av hälsoekonomiska studier med gruppdiskussioner. Det kommer att beröras frågor som:

  • Vad kostar sjukdom och ohälsa i samhället?
  • Vilka behandlingar och andra åtgärder används i sjukvården?
  • Vilka patienter får vilken behandling?
  • Vilka data och vilka studier behövs för att analysera kostnadseffektivitet?
  • Effektdata från randomiserade kliniska prövningar – kan verkligheten överträffa experimentet?
  • Öppna jämförelser och ojämlik vård: Vad kan vi lära oss genom att analysera skillnader?

Tid:               Torsdagen den 10 november kl. 10–16
Plats:           Lund
Avgift:         500:- (exklusive moms)

Dagen arrangeras av RCO Syd och inkluderar fika och lunch. Betalning faktureras.
Varmt välkommen med din anmälan senast den 10 oktober 2016.

Klicka här för ytterligare information och anmälan.

Share