Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 oktober 2015

Förbättringsprojekt Palliativ Syd

 

Sedan starten våren 2015 har 14 team från Skåne, Blekinge och Kronoberg arbetat med att förbättra den palliativa vården med hjälp av data från det palliativa kvalitetsregistret. Genom att förbättra rutiner och strukturera arbetssättet kan man minska patientens besvär och säkerställa vårdens kvalitet. Förbättringsområden har gällt till exempel smärt- och symptomlindring och förbättrad munhygien.
Under året har fyra seminarier arrangerats innehållande utbildning och diskussioner samt eget arbete däremellan på hemmaplan. Det fjärde seminariet den 14 oktober avslutades med en marknadsplats där teamen redovisade sitt arbete och resultat för varandra.
Patient- och anhörigrepresentant har deltagit under hela projektet och generöst delat med sig av erfarenhet och kunskap.

 

Redovisning av resultatet.Diskussioner under utbildningen.

Share