Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 februari 2017

Ett gemensamt ledarskap

 

Thomas Troëng och Gunilla Skoog.
Thomas Troëng och Gunilla Skoog.

2017 har inom Kvalitetsregistersverige aviserats som ett övergångsår. Förändringar har skett och kommer att ske på flera håll i landet. Hos RC Syd har det från årsskiftet också skett förändringar. Björn Ohlsson, som varit chef för RC Syds kontor i Karlskrona sedan 2015, har lämnat sitt uppdrag för fokus på andra uppgifter. I hans ställe har en annan konstellation införts. Till ny chef i Karlskrona har utsetts Gunilla Skoog, ett uppdrag som hon kommer att utföra på deltid samtidigt som hon fortsätter sin tjänst som utvecklingsdirektör hos Landstinget Blekinge. Denna typ av uppdelning har hon även haft tidigare för andra verksamheter. Till sin hjälp har Gunilla bland annat RC Syd Karlskronas tidigare chef och numera sakkunnige, Thomas Troëng. Tanken är att Gunilla och Thomas ska komplettera varandra i ett delat ledarskap.

Berätta om din bakgrund Gunilla, vad har du gjort innan du tog över i RC Syd?
– Jag arbetar med utveckling och förbättring och har gjort så sedan förra milleniet brukar jag säga. RC Syd har varit en del inom mitt område så jag har ju närmast varit chef för Björn. Jag har arbetat med kvalitetsregister och utvecklingsarbete på nationell nivå så jag vet en del om vad det handlar om, men inte fullt ut.

Vad fick dig att ta rollen som RC-chef?
– För mig kändes det ganska naturligt att ta den rollen själv. Det var svårt att utse en chef i den befintliga organisationen och då tyckte vi att detta var en bra lösning. Det är spännande att få lite mer insikt i en ny värld, jag lär ju mig någonting på detta också. Jag har faktiskt varit chef för alla mina övriga verksamheter, det var bara RC Syd som återstod och därför kan det vara spännande att vara chef där ett tag också. Jag tycker det är roligt att lära känna den här gruppen.

Vad innebär det delade ledarskapet? Kommer några förändringar att ske?
Gunilla: – Det blir ingen organisatorisk förändring egentligen. Förändringen blir ju att istället för att ha en ny chef enbart för RC Syd så blir jag själv chef även där. Det blir inte någon stor förändring i sig, men jag blir en mer administrativ chef för RC Syd. Jag ska försöka hålla ordning på personalfrågor och ekonomiska frågor, sedan när det gäller mer kvalitetsregisterrelaterade frågor ska jag få god hjälp av Thomas.
Thomas: – Vi har en grupp människor som har en stor erfarenhet när det gäller både att bygga och driva kvalitetsregister på olika sätt och även att arbeta med analys och rapportskrivning, förbättringsarbete och sådana saker. Vi kan egentligen täcka hela kedjan av att registrera vad som händer i sjukvården, dra slutsatser av det, föreslå förbättringsarbete, genomföra det och sen följa upp det igen. Det finns ju en utveckling inom detta område, inte minst vad gäller PROM, och erfarenheter som man kan förmedla till de som inte är riktigt så erfarna. Det arbetet kommer att fortsätta som tidigare kan man säga utan några större ändringar. Likaså gällande våra relationer till övriga kvalitetsregistervärlden, de andra fem registercentra och den utveckling som sker på nationell nivå och mellan register, där deltar vi precis som förut. På den ekonomiska sidan kommer vi huvudsakligen att vara finansierade av externa medel som vi förvaltat och skött utan några större bekymmer under ett decennium. Där kommer det heller inte ändra sig särskilt mycket. Den administrativa, personaladministrativa delen sköter Gunilla och jag kommer att bidra så mycket jag kan inom det som har med registervärlden att göra.

Har du några speciella filosofier du går efter i rollen som chef, Gunilla? Vad innebär ledarskap för dig?
– Jag är nog en chef som har stort förtroende för mina medarbetare. Man måste ju ange riktning och så och det kommer jag att göra, men jag tycker att det redan finns en ganska tydlig riktning här. Det är väldigt annorlunda att vara chef för en liten enhet med ett specifikt uppdrag jämfört med att vara chef för en stor vårdavdelning till exempel, eller att vara chef som jag har varit tidigare på Blekinge kompetenscentrum. Det jag vill är att även om jag inte fysiskt sitter hos RC Syd (RC Syd Karlskronas kontor ligger i byggnaden bredvid den där Gunilla sitter hos Landstingsstaben, reds anm.) så ska medarbetarna känna att jag är tillgänglig. Jag har alltid haft mina chefsuppdrag kombinerade med mitt utvecklingsdirektörsjobb och som utvecklingsdirektör står jag till politikens förfogande, det är liksom mitt huvuduppdrag. Jag tror att jag är ganska lyssnande, lägger mig i när det behövs och försöker uppmuntra mina medarbetare. Att man har tillit till sina medarbetare tycker jag är viktigt. Jag har bara haft den typen av medarbetare så jag är ju inte van vid att leda medarbetare som ständigt behöver passning om vi säger så.

Hur ser ni på det som kallas övergångsåret?
Gunilla: – Det gäller att inte tappa tempo skulle jag vilja säga. Vi kan inte sitta här och vänta, vi jobbar på som vanligt.
Thomas: – Ekonomiskt har vi inga bekymmer det här året, vi kan snurra på det vi har så att säga, och så får vi se vad budet blir. Om vi får dra åt svångremmen några hål nästa år det får vi väl se, det tar vi då. Vi har mycket nog att göra. Vi ska hålla våra befintliga register igång, vi ska diskutera med våra datakonsulter och vi ska se till att de påbörjade förbättringarna och utvecklingarna i olika register rullar vidare.
Gunilla: – Och sen tycker jag vi har en väldigt stor uppgift nu i att försöka inlemma RC Syds kunskaper som en del i Landstinget Blekinge där man kan använda varandras kompetens. Det tycker jag är viktigt, tiden känns mogen för det.
Thomas: – Det är också så att om vi tittar på det ganska omdiskuterade förslaget med det man kallar för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning så tycker jag ändå att huvudinriktningen är att man ska ha en ordentlig struktur där man kopplar ihop registren med någon sorts linjeorganisation som sysslar med kunskapsstyrning på både nationell och regional nivå och landstingsnivå. Det tycker jag är en bra utveckling och vi kan göra vår del här hos oss. Det finns ett antal arbetsområden vi kan jobba med nu, det är inga konstigheter. Huvudfrågan är att styra sjukvården med kunskap och den kunskapen bidrar vi till att generera och koppla tillbaka.

Flera gånger under intervjun övergår svaren på frågorna till kortare diskussioner mellan Gunilla och Thomas. Det märks att samarbetet pågår och att många åsikter finns där tankarna på nuvarande status och den fortsatta utvecklingen inom registersfären är ständigt närvarande.

Gunilla Skoog och Thomas Troëng.

Thomas: – Ta punkterna som låg som ett uppdrag på landstingsnivå i det nationella förslaget. Där står ett antal saker, en del gör vi redan och en del behöver vi faktiskt vässa oss på, då gör vi det. Punkterna handlar om att regelbundet analysera sina resultat, sätta mål, jobba med ständiga förbättringar, anpassa arbetet efter patienternas behov, efterfråga stöd när man har behov, sprida goda erfarenheter med mera. Det låter jätteenkelt, men det görs för lite.
Gunilla: – Det görs mer än vad vi tror, men vi har ingen riktigt bra karta. Jag tror att om man tittar på verksamhetschefsnivå så kan man säga att det är alldeles för få (som jobbar utefter punkterna, reds anm.), det är vi helt överens om. Det står ju egentligen i vår landstingsplan att vi ska jobba med detta sedan flera år, det är inga konstigheter. Det man kan ha synpunkter på är att förslagen (med de medicinska verksamhetsområdena, reds anm.) inte är processbaserade utan stuprörsbaserade, det är en synpunkt som har kommit upp.
Thomas: – Jo, men någonstans måste man ju börja.
Gunilla: – Hade jag kunnat göra en plan som löser frågan så hade jag gjort det. Men den plan som finns kommer vi att jobba efter.

Hur ser planerna på utökat samarbete mellan RC Syd och Landstinget Blekinge ut?
Gunilla: – Vi ska nu försöka ta till vara de kunskaper som finns på RC Syd och dra nytta av dem i Landstinget Blekinge och Utvecklingsenheten i högre grad, så tänker vi, därför är det ju väldigt rätt att RC Syd nu ligger inom Utvecklingsenheten, det blir en win-win-situation. Dessutom kommer vi att använda Kristin (Svensson, controller hos RC Syd, reds anm.) för andra frågor inom Landstingsdirektörens Stab.
Thomas: – Tidigare har vi på registercentrum fokuserat på vårt grunduppdrag som är att bygga upp, utveckla och driva nationella kvalitetsregister, men vi har också på senare tid ett uppdrag att närma oss huvudmannen och jobba ihop med denne. Det är först på senare år vi har riktat in oss mot användning av data i praktisk sjukvård på mottagningar och vårdcentraler och där finns det mycket att göra ytterligare.
Gunilla: – Det tror jag kommer att bli registercentrums uppgift mer tydligt framöver till skillnad från tidigare då det varit i ett avgränsat projekt. Det är en utveckling nu som jag tror är jättebra där vi kan använda varandras kunskaper.

Vi tackar för intervjun och hälsar Gunilla välkommen till RC Syd!

 

Share