Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
21 november 2019

Artikeltips 8 november till 21 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://poddtoppen.se/podcast/1459360338/precisionspodden/avsnitt-9-innovation-moter-klinisk-vardag-med-daniel-forslund
”Hur kan vi öka möjligheten att kunskap som genereras i en region kommer alla Sveriges patienter till gagn? Det finns flaskhalsar och nu måste vi hitta sätt att ta oss förbi dem via samverkan. I detta avsnitt möter vi Daniel Forslund och pratar om hur morgondagens sjukvårdsorganisation behöver se ut för att kunna leverera skräddarsydd behandling och inte ’one size fits all’. Daniel Forslund är biträdande Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm med ansvar för bland annat innovation, digitalisering, eHälsa, informationssäkerhet, kvalitetsregister, life science och vårdexport samt ordförande för SKL:s beredning för digitalisering.”
(2019-11-08)

https://qrcstockholm.se/news/eq-5d-for-barn-och-unga-i-1177-vardguidens-e-tjanster
”Hälsoenkäten EQ-5D finns i 1177 Vårdguidens e-tjänster, där patienter loggar in och besvarar frågor från vårdgivare i Region Stockholm eller kvalitetsregister. Nytt är att EQ-5D nu även finns för barn i åldern 8–15 år (EQ-5D-Y)!”
(2019-11-11)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/12/ny-lagstiftning-kravs-for-battre-cancerforskning
”Sverige behöver en moderniserad lagstiftning som möjliggör användning, delning och tillgängliggörande av omsorgs- samt hälso- och sjukvårdsdata, skriver Tobias Nässén (M). /…/ Som nation har Sverige och dess regioner alldeles särskilda möjligheter att bedriva forskning i den absoluta världstoppen. Våra unika databaser och register med strukturerade vård- och patientdata, så kallad hälsodata, ger oss fördelar som är få länder förunnade. /…/ Genom att använda data från olika källor som kvalitetsregister, Stockholms medicinska biobank och vårdadministrativa system kan forskning och vårdutveckling flytta fram positionerna och möjliggöra individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvårdens vardag. /…/ Minska forskarnas administrativa börda genom att skapa en nationell infrastruktur. Samla centrala aktörer som till exempel Biobank Sverige, Genomic Sweden, Kliniska studier Sverige och de 106 nationella kvalitetsregistren under ett och samma tak.”
(2019-11-12)

https://www.na.se/artikel/en-fungerande-migranvard-ar-mojlig-om-politiker-bestammer-sig-for-det
”Den bristfälliga huvudvärksvården har det senaste året fått uppmärksamhet i såväl media som bland politiker. /…/ Svenska Huvudvärkssällskapet välkomnar det ökande intresset bland riksdagspolitiker att göra något åt situationen, men nu måste regionpolitikerna följa efter. /…/ Kunskapen om hur man organiserar vårdkedjan för huvudvärksdrabbade finns tillgängliga för huvudmännen i form av rekommendationer från Huvudvärkssällskapet för nivåstrukturerad huvudvärksvård med tre vårdlinjer i den enskilda sjukvårdsregionen, kompetenskrav och kvalitetsregister.”
(2019-11-13)

http://www.pharma-industry.se/strategiskt-partnerskap-positionerar-sverige-och-norden-i-framkant-for-halsodata
”Den 12 november samlades internationella forskare och experter inom utfallsforskning och patientcentrerad vård på Karolinska Institutet för att diskutera patientdriven utveckling av läkemedel, svenska kvalitetsregister, hälsodata och dess roll i forskningen, samt hur patienten bäst kan involveras för att optimera vården.”
(2019-11-13)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/ko-till-brostcancervard_H712301
”Svar på skriftlig fråga 2019/20:301 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) /…/ Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten inom bröstcancervården. /…/ Över tid har resultaten i bröstcancervården tydligt förbättrats och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Starka framgångsfaktorer har varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister. /…/ Regeringen fortsätter också att satsa medel på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. Sedan 2017 investeras 100 miljoner kronor årligen, vilket bidrar till en mer jämlik vård.”
(2019-11-13)

https://www.registerforskning.se/sv/dokumentation-fran-registerforskning-2019
”Nu finns presentationer från medarrangörer och talare samt intervjuer från konferensen den 6 november i Münchenbryggeriet.”
(2019-11-14)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=7334775
”Patienter som drabbas av stroke, alltså en blodpropp eller en bristning inne i hjärnan, kan få den bästa vården i Göteborg. Det menar strokeexperter på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. /…/ Jonas Andersson är ordförande för hälso- och sjukvården där: – Vissa delar av regionen fungerar bättre än andra. Och det är därför vi har kvalitetsregister för att kunna se, jämföra och följa upp och kunna förbättra vården där den inte fungerar lika bra.”
(2019-11-14)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/november/skl-initierad-innovationsmiljo-far-finansiering-fran-vinnova
”SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en gemensam innovationsmiljö. /…/ För att lungcancer ska kunna elimineras som dödsorsak krävs utveckling och innovation på flera av de områden som ska belysas inom miljöns arbete; prevention, tidig upptäckt och diagnos, behandling, registerforskning, kliniska prövningar, organisation, etik och ekonomi.”
(2019-11-15)

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/sverige-kan-fa-nytt-implantatregister
”Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) om allt går som det är tänkt.”
(2019-11-15)

http://www.skapareg.se/skapa-fran-ide-till-kvalitesregister
”SKaPa publicerar nu en skrift som beskriver tillkomsten och utvecklingen av kvalitetsregistret.”
(2019-11-19)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/19/vardens-byrakratisering-ett-centralt-problem
”I en intervju, som publicerades i nr 42/19 av Dagens Medicin, reflekterar Kjell Asplund över utvecklingen av svensk sjukvård under de senaste 25 åren. Han lyfter fram positiva trender som införande av de nationella kvalitetsregistren och den evidensbaserade medicinens starka utveckling. Samtidigt oroas han över vårdens byråkratisering där inflytandet över dess utformning alltmer förts över till administratörer och konsulter. Vi anser att Kjell Asplund med detta pekar på ett av de centrala problemen i dagens hälso- och sjukvård. /…/ Vi menar att vårdens politiker och tjänstemän bör ge ett tydligt uppdrag till verksamheten att genom ett strukturerat forsknings- och utvecklingsarbete skapa en bättre vård på patienternas villkor. Formerna för detta arbete bör tas fram av professionen.”
(2019-11-19)

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/20/thl-vill-ha-nationella-kvalitetsregister-for-att-granska-kvaliten-pa-halsovarden
”THL vill ha nationella kvalitetsregister för att granska kvalitén på hälsovården i Finland.”
(2019-11-20)

https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/fler-kolpatienter-m%C3%A5ste-erbjudas-r%C3%B6kavv%C3%A4njning-1.20537110
”Den 20 november är världskoldagen. Då riktar vi i Riksförbundet HjärtLung uppmärksamheten mot alla som lever med lungsjukdomen kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Kol är en av våra vanligaste folksjukdomar. Runt om i Sverige lever 500 000–700 000 personer med sjukdomen, samtidigt som bara cirka en femtedel vet om att de har kol. /…/ Nästan 40 procent av de som har kol röker fortfarande enligt kvalitetsregistret Luftvägsregistret.”
(2019-11-20)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/carl-magnus-hake/2019/11/21/den-svenske-pionjarens-forutsagelse-slog-in
”Mitt i all rapportering om långa väntetider, dyra läkemedel, brist på vårdplatser och usel ekonomi i sjukvården kan det vara på sin plats att också påminna sig om de i vissa fall stora framsteg som svenska patienter får ta del av. Införandet av trombektomi vid ischemisk stroke är en sådan framgångssaga /…/ Enligt kvalitetsregistret Riksstroke gjordes förra året 847 trombektomier i Sverige, vilket var drygt 200 fler än året innan. De utförda ingreppen 2018 motsvarar ungefär 5 procent av alla strokefall och fortfarande finns det en bit kvar till nivån 10 procent, som åtminstone registerhållaren Bo Norrving anser är en rimlig målnivå.”
(2019-11-21)

https://www.dn.se/debatt/repliker/i-svenska-varden-finns-redan-over-ett-hundra-nationella-kvalitetsregister
”REPLIK DN DEBATT 19/11. Den information som artikelförfattarna efterfrågar finns redan inom ramen för de över ett hundra nationella kvalitetsregistren i Sverige av vilka många funnits i över trettio år. Problemet är inte att kvaliteten på vården inte registreras och publiceras utan att dessa data är för dåligt kända och kanske används för lite, skriver nio företrädare för kvalitetsregister i vården.”
(2019-11-21)

https://bpsd.se
BPSD har byggt upp en ny hemsida.
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share