Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 februari 2021

Artikeltips 6 februari till 18 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Socioekonomiska riskfaktorer bör beaktas i kvalitetsregister

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/socioekonomiska-riskfaktorer-bor-beaktas-i-kvalitetsregister
”Kvalitetsregister spelar en avgörande roll för att förbättra sjukvårdens kvalitet. Med socioekonomiska variabler i kvalitetsregistren skulle vårdenheter och regioner kontinuerligt kunna utvärdera och förbättra jämlikheten inom sjukvården. Sådana variabler registreras dock sällan i journaler och saknas i de flesta register.”
(2021-02-08)

Vad är en kliniskt viktig skillnad i registerbaserad forskning?

https://registercentrum.se/nyheter/vad-aer-en-kliniskt-viktig-skillnad-i-registerbaserad-forskning
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdagen den 25 februari 15:30–16:30. Föreläsare är Ola Rolfson, professor och överläkare, och Erik Bülow, statistiker och medicine doktor, vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet. Seminariet hålls på svenska.”
(2021-02-10)

Utmanande att följa upp omställningen till nära vård

https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/ledarskap/utmanande-att-folja-upp-omstallningen-till-nara-vard
”Det finns många utmaningar kring juridik och datakvalitet när Socialstyrelsen ska ta fram indikatorer för det svårdefinierade konceptet ’god och nära vård’. /…/ Merparten av de nu föreslagna måtten utgörs av befintliga indikatorer som är möjliga att följa via redan tillgängliga datakällor. /…/ Planen är att föreslå utvecklingsindikatorer där det är önskvärt att följa utvecklingen men där det i dag inte är möjligt på grund av exempelvis juridiska begränsningar eller avsaknad av nationella register. /…/ I slutet av februari presenterar Socialstyrelsen resultatet av sitt uppdrag om möjligheter till nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.”
(2021-02-10)

Nya vetenskapliga publikationer (HAKIR/Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/nya-vetenskapliga-publikationer
”Under 2020 publicerades hela åtta nya artiklar där HAKIR-data har kunnat användas. Studierna handlar bland annat om köldkänslighet före och efter karpaltunnelklyvning samt om hur socioekonomiska faktorer kan påverka resultat efter nervfriläggningar. Samtliga artiklar finns under Forskning & Förbättringsarbete i listen ovan. Det är mycket glädjande att registerdata kommer till nytta för att undersöka resultat av våra behandlingar inom handkirurgi och att vi kan lyfta fram patienternas egna upplevelser.”
(2021-02-11)

Så kan vi bli mer relevanta

https://www.tandlakartidningen.se/kronika/sa-kan-vi-bli-mer-relevanta
”Nyligen var jag med och besvarade en remiss från Region Stockholm rörande regionens strategi för Life Science, ett tvärvetenskapligt forskningsområde med syfte att höja människors livskvalitet och välbefinnande. /…/ Många aktörer är involverade – sjukvården, universiteten och företag. Till och med kollektivtrafiken. Letar dock efter något om tandvården, men utan större framgång. /…/ Har man inte fattat vilken stor resurs tandvården är, eller är vi helt enkelt inte så betydelsefulla som vi vill tro? Sannolikt är svaret både och. Den teoretiska grunden för de goda möjligheterna stämmer säkert, men flera av de strukturella förutsättningarna är inte riktigt på plats. Här har tandvården ett gemensamt ansvar, att till exempel ansluta sig till kvalitetsregister.”
(2021-02-11)

Begränsad effekt av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i socialtjänsten

https://www.vardanalys.se/press/pressmeddelanden/begrnsad-effekt-av-arbetssttet-ibic-i-socialtjnsten
”I dag använder fler än hälften av landets kommuner arbetssättet IBIC i socialtjänsten. Men de tänkta fördelarna med arbetssättet tycks, knappt fem år efter lanseringen, hittills endast ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Det behövs därför ytterligare förändringsarbete för att de ska kunna uppnås. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publiceras i dag. /…/ – Det behövs mer stöd från både regering och myndigheter till kommunerna i deras arbete att utveckla och följa upp verksamheten. Bland annat ser vi behov av ett nationellt kvalitetsregister för att systematiskt kunna jämföra socialtjänstens resultat mellan kommuner, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.”
(2021-02-12)

Nationellt kvalitetsregister för sprututbyte införs

https://www.lakemedelsvarlden.se/nytt-nationellt-kvalitetsregister-for-sprututbyte-infors
”InfCare sprututbyte har sedan flera år tillbaka använts som ett kvalitetsregister för sprututbyteskliniker i flera regioner i Sverige. Nu blir Infcare sprututbyte godkänt som nationellt kvalitetsregister vilket innebär att arbetet samordnas på en nationell nivå. – Det här kommer att göra det möjligt för beslutsfattare och de som jobbar i verksamheterna att anpassa sina resurser samt utvärdera sitt arbete på ett enklare sätt, säger Martin Kåberg, infektionsläkare och medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm samt initiativtagare till InfCare sprututbyte.”
(2021-02-17)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share