Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 mars 2018

Artikeltips 5 mars till 16 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.registercentrum.se/sv/content/patienter-som-h%C3%B6ftprotesopereras-lever-l%C3%A4ngre-enligt-ny-studie
”Höftprotesoperationer inte bara förbättrar patienternas livskvalitet, utan förlänger också deras liv i jämförelse med personer av samma kön och i samma ålder. Den slutsatsen dras i en ny studie baserad på data i Svenska Höftprotesregistret.”
(2018-03-12)

http://www.cornea.nu
Cornearegistret presenterade i dagarna sin nya hemsida.
(2018-03-12)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Igenkanningen-hos-kollegor-ar-extremt-stor
”Ebba Lindqvist, disputerad ST-läkare i plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, sätter fingret på arbetsuppgifterna som skapar frustration i läkares arbetsvardag med sina inlägg på Twitter. /…/ – Vår kompetens utnyttjas mest effektivt om vi får ägna oss åt det (uppgifter de är specifikt kvalificerade för att göra, reds anm.) i stället för sådant som andra lika gärna kan göra.
Kan du ge fler konkreta exempel på sådana arbetsuppgifter? – Massor! Kopiera upp formulär, registrera i kvalitetsregister, leta vårdplatser för patienter, överföra patientinformation från ett system till ett annat /…/”
(2018-03-13)

https://www.registerforskning.se/sv_se/etikprovningsnamnderna-digitaliserar
”I höst slutar etikprövningsnämnderna med pappersblanketter. I stället ska du ansöka om etikprövning digitalt via Prisma. Övergången beräknas vara klar tidigast den 1 september.”
(2018-03-15)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/mars/data-i-nationella-prostatacancerregistret-haller-hog-kvalitet
”Datakvalitén i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.”
(2018-03-15)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share