Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 april 2021

Artikeltips 2 april till 19 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Diagnosförening för CP (cerebral pares) bildad!

https://cpup.se/diagnosforening-for-cp-bildad
”Med bildandet av CP Sverige kommer vi att få helt andra möjligheter att ha en direkt dialog och ett nära samarbete mellan professionen i CPUP (Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus) och personer med CP och deras närstående.”
(2021-04-06)

Vi söker en programmeringsinriktad och en senior statistiker

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-en-programmeringsinriktad-och-en-senior-statistiker
”Registercentrum Västra Götaland söker nu två statistiker till vår statistikenhet med ett tiotal medarbetare. De tar fram statistik ur kvalitetsregister för många olika ändamål. Forskning är en väsentlig del av verksamheten. Syftet med arbetet är ytterst att förbättra sjukvården.”
(2021-04-07)

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Jönköpings län

https://rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/forbattrade-resultat-for-forlossningsvarden-i-region-jonkopings-lan-82708
”Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ’Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020’ från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året. /…/ Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt. /…/ Socialstyrelsen har tidigare visat på brister i eftervården och de har påtalat vikten av strukturerad uppföljning. Region Jönköpings län har arbetat fram en rutin för registrering av grad-2-bristningar i kvalitetsregistret och vi har nu en strukturerad uppföljning.”
(2021-04-07)

Riksdagens uppmaning: Utrota livmoderhalscancer inom sju år

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagens-uppmaning-till-regeringen-utrota-livmoderhalscancer-inom-sju-ar
”/…/ sjukdomen går att eliminera. För att göra det bör kvinnor i samband med sin första screening för livmoderhalscancer erbjudas HPV-vaccination och HPV-screening. Det anser riksdagen som vill att regeringen ska genomföra en ’systematisk, långsiktig och nationell satsning’ för att helt utrota cancerformen. – Vi som har forskat på det här vet att sådana här verktyg kan eliminera virusvarianten som gör att cancern uppstår. Att det nu finns en bred politisk enighet kring detta uppfattar jag som väldigt viktigt, säger Joakim Dillner, professor i infektionssjukdomar och ordförande för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.”
(2021-04-09)

AI avgör om svåra brännskador kan läka

https://fof.se/tidning/2021/2/artikel/ai-avgor-om-svara-brannskador-kan-laka
”Bättre vård gör att allt fler överlever allvarliga brännskador. Senaste framsteget är att använda AI för att avgöra sårets förmåga att läka. Samma teknik kan användas för andra svårläkta sår. /…/ Samarbete har också inletts med det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, RiksSår, där enheter kopplade till registret börjat använda tekniken.”
(2021-04-09)

Fler patienter på IVA nu än i januari

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-patienter-pa-iva-nu-an-i-januari
”Antalet coronapatienter som behöver intensivvård ökar. Just nu är 393 patienter med covid-19 inlagda på IVA, enligt statistik från intensivvårdsregistret. Det är fler än under den andra coronavågen i januari. Då var det som flest 389 personer som intensivvårdades samtidigt. – Odiskutabelt har vi någon form av tredje våg. Även om det kan vara en ökning efter den andra vågen som inte gick ner så ser vi en ökning, säger Johnny Hillgren, intensivvårdsläkare och ordförande för Svenska intensivvårdsregistret.”
(2021-04-12)

Registerstudier på sällsynta diagnoser och små patientgrupper – möjligheter, design och fallgropar

https://registercentrum.se/nyheter/registerstudier-pa-saellsynta-diagnoser-och-sma-patientgrupper-moejligheter-design-och-fallgropar
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning den 4 maj 15:30–16:30. Föreläsare är Daniel Olsson, docent, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin och specialistläkare, endokrinologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.”
(2021-04-12)

Registerhållare sökes till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ

https://svenskreumatologi.se/registerhallare-sokes-till-svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq
”Du som söker är specialist i reumatologi eller innehar ett ST-block i reumatologi och är disputerad. Du bör vara utåtriktad, strategisk, initiativrik, ha administrativ kompetens och vana av självständigt arbete. Mycket god samarbetsförmåga är ett krav. Tidigare erfarenhet av registerarbete är meriterande.”
(2021-04-14)

Ökad risk för levercancer vid icke alkoholrelaterad fettlever

https://nyheter.ki.se/okad-risk-for-levercancer-vid-icke-alkoholrelaterad-fettlever
”Icke alkoholrelaterad fettlever, NAFLD, blir allt vanligare och är förknippad med flera hälsorisker. Enligt en ny registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet är NAFLD kopplad till en förhöjd risk för olika typer av cancer, däribland en 17-faldigt ökad risk för levercancer. Studien som publicerats i Hepatology öppnar för bättre uppföljning av patienter med målet att minska risken för cancer.”
(2021-04-14)

Tack vare register trygg behandling för barn som växer dåligt

https://registercentrum.se/nyheter/tack-vare-register-trygg-behandling-foer-barn-som-vaexer-daligt-1
”Tack vare Tillväxthormonregistret kan föräldrar vara trygga när deras barn får behandling med tillväxthormon. Det berättar registerhållaren och professorn Jovanna Dahlgren. Larmrapporter har talat om ökade risker för cancer och hjärt-kärlsjukdom, men registerdata visar att när tillväxthormon ges till rätt barn i rätt dos är behandlingen ofarlig.”
(2021-04-15)

Lena Westbom har avlidit

 1. Från MMCUP (Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus):
  http://mmcup.se/?p=2616
  ”Det är med stor sorg jag måste meddela att Lena avled den 12/4 efter en tids sjukdom. Lena var en engagerad och duktig barnneurolog och forskare, hon var bland initiativtagarna till de båda nationella kvalitetsregistren CPUP och MMCUP.”
  (2021-04-15)
 2. Från CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares):
  https://cpup.se/lena-westbom-har-avlidit
  ”Lena avled igår efter några månaders sjukdom. Lena var en av initiativtagarna till CPUP och har allt sedan starten 1994 varit ansvarig neuropediater. Lenas skickliga och hängivna arbete har varit avgörande för CPUPs utveckling.”
  (2021-04-13)

Nu undersöks hur människor med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har påverkats av covid-19

https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/tidningen-status/artiklar/nu-undersoks-hur-kol-sjuka-har-paverkats-av-pandemin
”Hur påverkas personer med lungsjukdomen KOL av covid-19? Det undersöks just nu med hjälp av data från Luftvägsregistret, det nationella kvalitetsregister som följer insatserna för patienter med astma och KOL. Forskningen stöds av Riksförbundet HjärtLung.”
(2021-04-16)

Guide för samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/guideforsamverkanmellanindustrinochkvalitetsregister.3902.html
”Nu finns en Guide i form av en visualiserad process som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Guiden är ett stödmaterial som riktar sig till forskare, registerhållare, CPUA (centralt personuppgiftsansvarig)-myndigheter och företag inom Life Science-industrin.”
(2021-04-16)

”Vi ser en dramatisk utveckling”

https://www.lakemedelsvarlden.se/cell-och-genterapier
”Professorerna Stephan Mielke och Mar Tulinius är inom sina olika fält mitt uppe i intåget i vården för cell- och genterapier och andra revolutionerande läkemedel. /…/ Stephan Mielke och hans kollegor [är] inom fältet mitt uppe i sökandet efter svaren på frågorna om de nya terapiernas optimala roll i behandlingen. Genom nationella samråd kring aktuella patientfall, samverkan inom kompetensnätverket Swecarnet och utvärdering via registrering i kvalitetsregister utvecklar de den kliniska kunskapen. – När vi tittar på de nya behandlingsformerna kan man säga att vi som läkare känner oss som barn i godisaffären som tittar på alla möjligheter och funderar över vad vi ska välja. Vi kommer att lära oss av ’real life data’ i stora register och genom att använda artificiell intelligens.”
(2021-04-19)

Förbättrade hjärtresultat – trots pandemi

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VqJjr1/forbattrade-hjartresultat–trots-pandemi
”Förra året minskade antalet hjärtinfarkter, både under våren och hösten. Till en början trodde man att orsaken var att folk, på grund av smittspridningen, inte sökte vård som vanligt. – Men i dag är vi inte lika övertygade om det. Vi vet inte varför, helt enkelt. Det kan vara så att antalet infarkter minskade när folk höll sig hemma och tog det lite lugnare. En annan möjlig orsak kan vara att antalet andra infektioner, som influensa, var mycket färre förra året, säger Peter Vasko, ordförande för det svenska hjärtregistret Swedeheart, som nu kommer med sin årsrapport.”
(2021-04-19)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share