Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 september 2022

Artikeltips 19 augusti till 1 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

https://biobanksverige.se/fragestund-paneldiskussion-16-september-2022-regelverk-for-forskning-med-halsodata-och-prov
”Den 16 september bjuder Biobank Sverige in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användning av hälsodata och prov i forskning. Fokus för diskussionen är forskning enligt etikprövningslagen. Målet är att du som deltar kommer att få en ökad kunskap och stärkt förståelse kring regelverket för forskning.”
(2022-08-17)

Lagändringar som ska underlätta genomförandet av klinisk forskning

https://www.registerforskning.se/sv/lagandringar-som-ska-underlatta-genomforandet-av-klinisk-forskning
”I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning är tillåten. /…/ Regleringen kommer att gälla vid alla vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister.”
(2022-08-22)

Män med dödlig prostatacancer lever längre och har en högre ålder vid död idag jämfört med för 20 år sedan

https://npcr.se/man-med-dodlig-prostatacancer-lever-langre-och-har-en-hogre-alder-vid-dod-idag-jamfort-med-for-20-ar-sedan
”I en ny studie, publicerad i European Urology Open Science, baserad på data från NPCR (Nationella prostatacancerregistret), undersöktes hur karaktäristika hos män med dödlig prostatacancer förändrats över tid. /…/ Studien visade att den åldersstandardiserade dödligheten minskat med 25 % och att män med dödlig prostatacancer i genomsnitt lever 2,5 år längre idag jämfört med i början av studieperioden. Männen är också i genomsnitt 3 år äldre när dom dör jämfört med för 20 till 30 år sedan.”
(2022-08-22)

Träning verkar ge färdighet även vid gallkirurgi

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kirurgi/traning-verkar-ge-fardighet-aven-vid-gallkirurgi
”Resultaten efter galloperationer är bättre ju högre operationsvolymerna är, både räknat per sjukhus och per kirurg. Det indikerar en stor svensk registerstudie.”
(2022-08-24)

Helena Brändström utsedd till tillförordnad nationell cancersamordnare

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/augusti/helena-brandstrom-utsedd-till-tf-nationell-cancersamordnare
”Helena Brändström går in som tillförordnad nationell samordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. Hon efterträder Hans Hägglund som lämnade sitt uppdrag i tidigare i sommar. /…/ Vad är viktigast att fokusera på inför 2023 och framåt? – Det handlar mycket om att hålla i och hålla ut, många delar av det vi arbetade med under 2022 behöver vi fortsätta med. Till exempel arbetar RCC med en utredning kring urologin för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten. /…/ Ett annat viktigt område att komma framåt i är automatöverföring av data, för att förenkla för vården och ha bra koll på vad vi gör. Vi är beroende av att våra administrativa system levererar, fortfarande är dubbelregistrering en svår flaskhals som vi behöver åtgärda.”
(2022-08-25)

Långkörare med betablockerare ifrågasätts

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/hjarta-karl/langkorare-med-betablockerare-ifragasatts
”Betablockerare är en etablerad behandling efter akut hjärtinfarkt som drabbar över 20 000 personer i Sverige varje år. Läkemedelsklassen sänker bland annat blodtrycket och hjärtfrekvensen. Men om betablockad kan förebygga nya kardiovaskulära händelser hos hjärtinfarktpatienter utan hjärtsvikt är däremot mer osäkert. För att undersöka det hela närmare samlade svenska forskare in data för ungefär 43 600 patienter från bland annat Swedeheart, det nationella kvalitetsregistret för hjärtsjukvård. Alla hade drabbats av en första hjärtinfarkt och ingen var diagnostiserad med hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion. Uppföljningen startade ett år efter hjärtinfarkten. Det kombinerade primära effektmåttet var död oavsett orsak, återfall i hjärtinfarkt, akut revaskularisering samt sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Forskarna fann att förekomsten av sådana händelser var liknande mellan dem som hade fortsatt med betablockerare efter ett år, jämfört med patienter som inte stod på sådan behandling.”
(2022-08-28)

”Skillnaderna i diabetesvården är oacceptabla”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/skillnaderna-i-diabetesvarden-ar-oacceptabla
”Björn Ehlin, Svenska diabetesförbundet, föreslår att det i alla regioner ska finnas diabetessamordnare som kan ge extra stöd till de delar av primärvården som fungerar sämst. /…/ Vi uppmanar Sveriges regioner att ta hjälp av den kompetens som finns om att leva med diabetes inom Svenska diabetesförbundet och vi föreslår: /…/ Att alla regioner ställer krav på primärvårdsenheterna att rapportera till Nationella diabetesregistret och använda kvalitetsregistret för att analysera sina resultat, samt ta fram åtgärdsplaner för att förbättra diabetesvården.”
(2022-08-29)

Anmäl dig till Registerforskning 2022!

https://www.registerforskning.se/sv/save-the-date-registerforskning-2022
”Den 8 november bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022. Temat för årets konferens är hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld. Konferensen riktar sin till dig som arbetar med registerbaserad forskning att ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal samt att få en dag för nätverkande och träffa andra inom området.”
(2022-08-31)

Ny publikation (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/ny-publikation
”Malin Zimmerman med kollegor har nu fått ytterligare en intressant artikel publicerad /…/ Studien belyser bland annat att socioekonomisk status påverkar kirurgiska resultat olika hos kvinnor och män med CTS (karpaltunnelsyndrom) eller UNE (ulnartunnelsyndrom) vid långtidsuppföljning. Det är verkligen glädjande att data från vårt register bidrar till den viktiga forskningen och att vi nu har 19 publicerade artiklar!”
(2022-08-31)

”Det är dags att vi på allvar slutar göra åtgärder som inte leder till förbättrad livskvalitet”

https://sahlgrenskaliv.se/det-ar-dags-att-vi-pa-allvar-slutar-gora-atgarder-som-inte-leder-till-forbattrad-livskvalitet
”I slutet av min ST-tjänst fick jag möjlighet att gå en SK (specialistkompetens)-kurs i Palliativ medicin vid Stockholms sjukhem. Jag blev djupt imponerad över den kompetens i palliativ medicin som fanns där och fascinerad över att det fanns ett nationellt kvalitetsregister där man fångade in hur vårdkvaliteten varit sista veckan i livet. Min chef gav klartecken till att vi skulle börja registrera på vår avdelning och jag tänkte att nu kommer vi få svart på vitt hur fin vård vi ger i livets slutskede. Det blev ett brutalt uppvaknande när jag såg våra data – vi hade en mängd brister både vad gällde information och symptomlindring och många av våra patienter var helt ensamma i dödsögonblicket. Det blev också tydligt hur många som faktiskt tillbringade sin sista tid i livet hos oss /…/ Resultaten i Palliativregistret gjorde att vi fick genomfört flera förbättringar. /…/ Jag kommer nu som områdeschef ännu hårdare engagera mig i att vi alla på sjukhuset får en bättre kompetens i allmän palliativ vård /…/”
(2022-09-01)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share