Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 augusti 2020

Artikeltips 14 augusti till 27 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Fysisk aktivitet minskar hjärtsjukas risk att återinsjukna

https://fysioterapi.se/fysisk-aktivitet-minskar-hjartsjukas-risk-for-aterinsjuknande-och-dod
”Om vi blir bra på att identifiera inaktiva hjärtsjuka patienter, och stöttar dem till att börja röra på sig, så går det att med små medel göra stor skillnad när det gäller återinsjuknande och dödlighet. Det visar en ny avhandling. /…/ I sin forskning har Amanda Ek, specialistfysioterapeut inom hjärt-kärl på Karolinska i Solna, bland annat träffat patienter som varit inskrivna på hjärtvårdsavdelningar på två olika sjukhus i Stockholm. /…/ Amanda Ek har också gått igenom det nationella kvalitetsregistret Swedehearts olika delregister för akut- respektive sekundärpreventiv hjärtvård. Här studerade hon hur fysisk aktivitetsnivå och rökning påverkar risken för att återinsjukna inom ett år, samt död över tid.”
(2020-08-18)

Publikationen Utvärdering av användbarhet av EQ-5D

http://rcso.se/publikationen-utvardering-av-anvandbarhet-av-eq-5d
”Registercentrum Sydosts tidigare medarbetare Lotti Orwelius har tillsammans med Åsa Jonsson, Ulf Dahlström och Margareta Kristenson publicerat en studie som avser utvärdering av användbarheten av EQ-5D. Valet av mätinstrument för PROM har stor betydelse och bör bland annat styras av syftet med mätningen. Denna artikel belyser vikten av att även analysmetoden är av stor vikt för ett mer användbart resultat i vården.”
(2020-08-20)

Webbseminarium: Samhället, vården och patienter behöver forskning

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbseminariumsamhalletvardenochpatienterbehoverforskning.33761.html
”SKR:s sjukvårdsdelegation bjuder in till ett webbseminarium kring klinisk forskning. Syftet är att uppmärksamma SKR:s reviderade positionspapper och sätta in det i ett sammanhang.”
(2020-08-20)

Debatt: ”Låt de trösklar som filats ned under covid-19 förbli sänkta”

https://www.lif.se/nyheter/2020/8/lat-de-trosklar-som-filats-ned-under-covid-19-forbli-sankta
”DEBATT. Med Life Science-strategin och den kommande forskningspolitiska propositionen har regeringen alla möjligheter att förenkla för hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin att arbeta tillsammans, skriver tre branschorganisationer. /…/ Det handlar om att: /…/ Ge förutsättningar att på ett etiskt sätt tillgängliggöra anonymiserad hälso- och vårddata från bland annat kvalitetsregister och journalsystem för forskning och innovation för alla aktörer inom svensk life science.”
(2020-08-21)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share