Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 maj 2017

Artikeltips 13 april till 4 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

På grund av uppehåll för konferensresa förra veckan gäller det denna gång de senaste tre veckorna:

 

http://qrcstockholm.se/news/qrc-om-beslutsstod-pa-vitalis
”QRC om beslutsstöd på Vitalis. Vi deltar på Vitalis 2017 i Göteborg den 25–27 april. Hans Lindkvist, QRC Stockholm håller ett seminarium om Snabbverkande kvalitetsregister.”
(2017-04-18)

  1. https://www.svd.se/40-000-aldre-lider-av-undernaring-inom-aldreomsorgen
    ”Det beskrivs som svält och nästintill aktiv dödshjälp. Närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och fler än 100 000 riskerar att bli det. Det visar statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsens statistikdatabas som SvD tagit del av.”
    (2017-04-17)
  2. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-ovaerdigt-med-ensamma-undernaerda-aeldre-33127
    ”En ny rapport byggd på statistik från Senior alert, det nationella kvalitetsregistret och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Därtill att fler än 117 000 riskerar att drabbas av undernäring. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det är helt oacceptabelt.”
    (2017-04-19)

https://www.svd.se/hjartsjuka-maste-foljas-upp-pa-ett-battre-satt
”Hjärtsvikt orsakar stort lidande och kostar samhället miljardbelopp varje år./…/Om ett strukturerat, standardiserat omhändertagande infördes i samtliga landsting, från misstanke om hjärtsvikt till tidig diagnos och korrekt behandling – via hjärtsviktsmottagningar och registrering i kvalitetsregister – skulle fler hjärtsviktspatienter leva längre och få avsevärt mycket bättre livskvalitet, samt undvika sjukhusinläggning som medför stort lidande hos individen.”
(2017-04-19)

http://rcso.se/slutrapport-huvudmannens-forbattringsarbete
”RCSO, QRC Stockholm och RC Norr har genomfört projekt i sina egna regioner. Varje RC har utformat sina projekt med den gemensamma utgångspunkten att det skulle handla om förbättringsarbete vid minst två olikartade huvudmannaorganisationer med stöd av minst tre kvalitetsregister.”
(2017-04-20)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/04/Ersatt-kvalitetsregistren-med-forbattringsnatverk
”Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister.”
(2017-04-21)

http://www.registercentrum.se/sv/content/ny-avhandling-kan-ge-s%C3%A4krare-h%C3%B6ftoperationer
”Det innebär vissa risker att få en ny höftled inopererad. Ett ytterst litet fåtal patienter riskerar att dö. Men vilka är de? En ny avhandling med data från Svenska Höftprotesregistret visar hur man på ett träffsäkert sätt kan avgöra detta.”
(2017-04-25)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/25/svenska-register-tappar-trots-miljardsatsning
”I dag uppfyller endast 13 av mer än 100 nationella register alla krav som ställs för att uppnå den högsta certifieringsnivån, och som därmed kan användas aktivt för forskning och innovation, skriver Lif och Sweden Bio i en debattartikel.”
(2017-04-25)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/26/martin-ingvar-under-internutredning
”KI:s vicerektor under intern utredning/…/Professor Martin Ingvar påstås ha tjänat flera miljoner på att sälja en it-plattform som enligt kritiker utvecklats gemensamt av KI och Stockholms läns landsting/…/Bakgrunden till affären är en it-plattform, inom ramen för Program 4D, som tagits fram för att föra ihop information från bland annat journaler, kvalitetsregister och biobanker och göra det tillgängligt för både patienter och forskare.”
(2017-04-26)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2017/04/Riktlinjer-vid-hotande-fortidsbord-ska-ge-battre-och-mer-jamlik-vard
”Riktlinjer vid hotande förtidsbörd ska ge bättre och mer jämlik vård./…/Vi presenterar här ett nationellt konsensusdokument rörande handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn nära viabilitetsgränsen. Dokumentet är baserat bland annat på data från kvalitetsregister samt evidens från en nationell kohortstudie med långtidsuppföljning (EXPRESS-studien).”
(2017-04-26)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/04/Forsta-steget-mot-kvalitetsregister-for-utmattningssyndrom
”En grupp specialister och forskare har tagit första steget för att förbättra vården för patienter med utmattningssyndrom. Målet är ett gemensamt kvalitetsregister för att dela information om sjukdomen med varandra.”
(2017-04-27)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/04/Kollagen-II-antikroppar-kopplades-till-god-prognos-vid-RA
”Kollagen II-antikroppar kopplades till god prognos vid RA/…/I denna studie undersökte vi den prognostiska betydelsen av anti-CII i den svenska RA-studien EIRA (Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer vid reumatoid artrit) med 5 års kliniska uppföljningsdata från Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) hos 773 patienter.”
(2017-04-28)

http://24trelleborg.se/2017/05/02/japanskt-intresse-for-trelleborgs-vard
”Nästa vecka kommer en japansk delegation till Trelleborg./…/ I samband med det så kallade BPSD-registret, ett kvalitetsregister som indikerar hur väl en kommun lyckas med sitt arbete inom demensvård, lyfts Trelleborg ofta fram som ett gott exempel. Nu har det spridits hela vägen till Japan.”
(2017-05-02)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/valbesokt-kvalitetskonferens-i-london
”International Forum on Quality & Safety in Healthcare, som förra året hölls i Göteborg, ägde i år rum i Londonbaserade kongresscentret ExCeL. Eventet var välbesökt med över 3000 deltagare från ett stort antal länder./…/RC Syd fanns representerade på plats och fick lyssna till en stor variation av föredrag i olika former.”
(2017-05-03)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share