Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 oktober 2019

Artikeltips 12 oktober till 25 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://sjukskoterskekarriar.se/presentation/thoraxcentrum-satsar-pa-kompetensutveckling
”Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona är ofta i topp när hjärtsjukvården får priser. Nu vässas kliniken med bättre kompetensutveckling och flera nya tjänster, bland annat en instruktionssjuksköterska. /…/ Thoraxcentrum har prisats många gånger för sin framgångsrika sjukvård, bland annat av kvalitetsregistret Swedeheart och i SKL:s nationella patientenkät.”
(2019-10-14)

http://cpup.se/cpup-dagarnas-basta-poster-utsedd
”Katarina Lauruschkus, forskare vid Lunds universitet, tog hem utmärkelsen Bästa poster på de nu avslutade CPUP-dagarna i Stockholm. Hennes poster handlar om vad dynamisk ståträning kan betyda för barn med CP. /…/ 22 postrar ställdes ut under konferensen vilket är dubbelt så många som det brukar vara /…/”
(2019-10-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit–for-merkantiliserad
”Bättre medicinska resultat, positivt med uppbyggnaden av kvalitetsregister men också en negativ utveckling i att vårdprofessionen allt mer betraktas som kuggar i ett maskineri. Det är några reflektioner från Kjell Asplund från de senaste 25 åren.”
(2019-10-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit-jamnare-sakrare-och-mer-rattvis
”Hallå där, Annika Janson som har skrivit krönikor i Dagens Medicin ända sedan starten. Då som AT-läkare i psykiatrin bland pappersjournaler och kassettband. /…/ Vad tycker du är den största förändringen i svensk sjukvård de senaste 25 åren? – Svårt, men jag tror jag säger teknikutveckling och digitalisering och de möjligheter den erbjudit. /…/ – Jag arbetar ju med barndiabetes och här har den tekniska utvecklingen med hjälpmedel som insulinpumpar, glukosmätare och nedladdningsprogram inneburit en rejält förbättrad sjukdomskontroll för barn med diabetes, liksom att vi arbetar med kvalitetsregister för att utveckla vården.”
(2019-10-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/jamlik-overlevnad-vid-akut-leukemi
”Män och kvinnor har nu samma överlevnad i akut myeloisk leukemi, AML, visar en omfattande analys av patienter i Sverige. /…/ – Ur jämställdhetssynpunkt är detta välkommet. Kvinnor lever annars längre både i befolkningen som helhet och bland cancerpatienter generellt. Vi kan inte riktigt säga varför överlevnaden hos män har hunnit i kapp vid just AML, säger Gunnar Juliusson, professor i hematologi vid Lunds universitet och registerhållare för det svenska AML-registret.”
(2019-10-16)

https://www.na.se/artikel/uso-stangde-en-varldsledande-kvinnosjukvard
”USÖ stängde en världsledande kvinnosjukvård /…/ Flera tveksamma utredningar och registerstudier har förekommit sista åren i svensk sjukvård och lett till ogrundade och ifrågasatta centraliseringar av sjukvården. Från flera håll i Sverige har det rapporterats om rena beställningsjobb från politiskt håll för att berättiga centraliseringarna. /…/ Vilket kvalitetsregister användes för att konstatera att USÖ hade Sveriges sämsta resultat vad det gäller överlevnad efter äggstockscancer? Vad var täckningsgraden i detta register? Vem hade registrerat patienterna? Vem hade beordrat registerstudien? Vem utförde registerstudien?”
(2019-10-17)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/17/jo-vardskadorna-minskar-faktiskt
”Synnöve Ödegård och medförfattare ifrågasätter i Dagens Medicin nr 40/19 om det arbete som hittills lagts ned i svensk sjukvård på ökad patientsäkerhet har givit några mätbara resultat. Och frågan är fri att ställa. Vi ger författarna rätt i flera saker /…/ Men tyvärr bygger författarna sin huvudsakliga argumentation för att byta strategi på en rad felaktigheter och inte helt aktuella data: Faktum är att tillgängliga data visar att antalet vårdskador på sjukhus faktiskt sjunker /…/ Förbättringar ses i flera kvalitetsregister, och andra nationella och lokala mätningar.”
(2019-10-17)

http://cpup.se/sa-var-arets-cpup-dagar-reportage-och-dokumentation-fran-konferensen
”570 deltagare från hela Norden var samlade vid årets CPUP-dagar 14–15 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Det är i år 25 år sedan CPUP startade och detta uppmärksammades.”
(2019-10-18)

http://rcso.se/barndiabetesteam-startar-upp-ett-larande-natverk
”Under hösten 2019 påbörjades ett lärande nätverk inom barndiabetes. Alla barndiabetesteam i Sverige har bjudits in att delta och nio team tackade ja till inbjudan. I september hölls en workshop i Jönköping med deltagande team, representanter från Swediabkids och Registercentrum Sydost. Där pratade vi utifrån patienternas förväntningar och förhoppningar på vården, teamens resultat i barndiabetesregistret Swediabkids och teamens tankar om vad de vill förbättra utifrån detta.”
(2019-10-21)

https://www.vgregion.se/s/alingsas-lasarett/nyheter2/alingsas-lasarett-i-topp-nar-det-galler-knaprotesoperationer
”För nionde året i rad placerar sig Alingsås lasarett på första plats i kvalitetsregistret angående minsta risk för protesbyte efter knäprotesoperationer inom tio år. Ett bra samarbete mellan ortopedi, operationsavdelningen, ortopediavdelningen och sjukgymnastik är en av faktorerna bakom framgångarna.”
(2019-10-21)

https://akademiliv.se/2019/10/60778
”Soffia Gudbjörnsdottir leder inte bara en världsunik plattform för diabetesforskning. Hon har också besökt alla Sveriges 21 regioner i sitt arbete för en bättre diabetesvård. Här berättar hon om den röda tråden i sitt arbete, hur hon hoppas att registerforskningen ska utvecklas och varför hon bär på en ständig hemlängtan.”
(2019-10-22)

https://www.expressen.se/kvallsposten/martina-24-varnar-efter-brostforstoringen-arrad
”Ljuskänslighet, andningssvårigheter och sömnproblem. Det är symptom som 24-åriga Martina Sarac brottas med dagligen efter att ha gjort bröstförstoring 2015. Nu vill hon varna andra att inte gå samma väg. /…/ Expressen har tidigare pratat med Birgit Stark som förklarat BII. Hon är ansvarig för det svenska kvalitetsregistret för bröstimplantat och docent i plastikkirurgi. – Ibland härleder patienter sitt mående till sina implantat och vi vet genom studier att 50 procent av kvinnorna som väljer att ta ur dem känner sig bättre efter operationen, säger hon /…/”
(2019-10-23)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/23/viljan-att-vara-bast-i-klassen-kan-ge-farre-forskningsframsteg
”I Sverige hämmas utvecklingen av användningen av hälsodata av rådande regelverk, skriver tre moderata politiker. /…/ I vissa fall kan det röra sig om okunskap om gällande nya regelverk och hur de ska tolkas och att ansvarsfördelningen är oklar. /…/ Ett av många exempel är luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för astma och kol. Eftersom alla regioner arbetar olika med detta sker ingen automatisk överföring av data till relevanta register. Detta gör att vården inte kan överblickas och jämföras, trots ett nationellt kvalitetsregister.”
(2019-10-23)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/10/Manga-vardgivare-ligger-efter-nar-det-galler-teknik
”Det var svårt att lämna det kliniska arbetet med spädbarn. Men Anna-Karin Edstedt Bonamy tog klivet in i e-hälsans värld både för att kunna hjälpa vårdgivare med digitalisering och för att hitta balans i sitt eget liv. /…/ 2017 såg hon en jobbannons från Doctrin i tidningen, ett företag vars digitala tjänst hjälper fysiska vårdcentraler med anamnes och triagering. /…/ Anna-Karin Edstedt Bonamy är medicinskt ansvarig för produkten. I praktiken arbetar hon med medicinsk produktutveckling och patientsäkerhet. Hennes erfarenhet av hälsodata- och kvalitetsregister och programmering i statistiska program har varit ett stort plus.”
(2019-10-23)

http://rcsyd.se/skrs/2019-2
”Så har SKRS fjärde användarmöte ägt rum. /…/ Sammanlagt 44 personer, kontaktpersoner och chefer från synverksamheterna i Sverige, samlades för att ta sig an årets program.”
(2019-10-24)

https://www.registerforskning.se/sv/kvalitetsregister-for-forskning-2020-save-the-date
”Välkommen till 2020 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.”
(2019-10-24)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/10/Elektriska-falt-vid-svar-hjarntumor-pa-vag-in-i-kliniken
”En tidigare ifrågasatt metod vid glioblastom införs nu i rutinsjukvård runt om i landet. Hittills har dock bara ett fåtal patienter fått tillgång till behandlingen, där elektriska fält alstras över hjärnan i minst 18 timmar per dygn. /…/ – Det är ju en helt ny behandlingsmodalitet, som det tagit lite tid för neuroonkologin i hela världen att riktigt acceptera. Men när man är osäker får man gå till data. Min bedömning är att vi måste erbjuda denna behandling till våra patienter och samtidigt följa upp noga via kvalitetsregistret.”
(2019-10-24)

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/horselskadorna-okar-alarmerande-satsa-pa-forskningen-29879
”Hörselskadorna är på väg att gå om många av våra stora folksjukdomar. Särskilt unga är i riskzonen – och problemet innebär stora samhällskostnader. Satsningar på prevention och forskning är nödvändigt, skriver flera experter och professorer. /…/ I Stockholmsregionen finns goda möjligheter för detta. Här finns: /…/ Unika nationella kvalitetsregister som utvärderar effekterna av hörselrehabilitering med hörapparat och CI.”
(2019-10-25)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share