Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 november 2022

Artikeltips 12 november till 25 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Webbinarium om förbättringsarbete

https://bpsd.se/webbinarium-om-forbattringsarbete
”Vill du lära dig mer om vilken statistik du kan se i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret, hur du kan tolka den och hur du använder den i registrets nya modul för förbättringsarbete? BPSD-registret bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium via Teams för dig som vill lära dig mer. Alternativa datum: måndagen den 12 december klockan 13–14, ondagen den 14 december klockan 11–12, torsdagen den 15 december klockan 13–14 /…/ I första hand riktar sig webbinarierna till dig som arbetar som chef, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor)/MAR (medicinskt ansvariga för rehabilitering) eller som har någon annan ledarroll. Andra yrkeskategorier och du som är intresserad av att arbeta med förbättringsarbete är också välkomna.”
(2022-11-14)

Hallstaviks vårdcentral prisas för kvalitetsarbete inom diabetes

https://www.tiohundra.se/nyheter/alla-nyheter/2022/hallstaviks-vardcentral-prisas-for-kvalitetsarbete-inom-diabetes
”Hallstaviks vårdcentral tar emot allt yngre patienter med diabetes typ 2, och på världsdiabetesdagen tipsar diabetessjuksköterska Cathy Lardennois om hur våra levnadsvanor kan minska risken för att utveckla sjukdomen. /…/ Vårdcentralen rapporterar till kvalitetsregistret varje vecka. Arbetet underlättas genom att data kan föras över direkt från de digitala patientjournalerna. – Tack vare kvalitetsregistret får vi själva bättre överblick på våra patienters resultat, och ser vad vi behöver fokusera mer på. Samtidigt bidrar vi till ökad kunskap om sjukdomen, säger Cathy Lardennois.”
(2022-11-14)

Swespine finns nu i RUT

https://www.registerforskning.se/sv/swespine-finns-nu-i-rut
”Swespine – Svenska Ryggregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool). Swespine är ett Nationellt Kvalitetsregister som dokumenterar operationer för degenerativa tillstånd i ländrygg/bröst- och halsrygg, samt deformitet, infektion och metastas i ryggkotpelaren.”
(2022-11-15)

Seminarium: Registerbaserade studier av covidpandemin – några lärdomar från reumatologin

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-registerbaserade-studier-av-covidpandemin-nagra-laerdomar-fran-reumatologin
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 1 december 15:30-16:30. Föreläsare är Johan Askling, professor i reumatologi/reumatisk sjukdomsepidemiologi, Karolinska Institutet, och överläkare vid reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.”
(2022-11-16)

Debatt: Låt vården få använda modern informationsteknik

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/11/lat-varden-fa-anvanda-modern-informationsteknik
”För patienternas säkerhet måste vi gå samman och stödja de myndigheter som arbetar för att luckra upp de obsoleta IT-lagarna. /…/ Problemet är inte enbart lagar, utan också brist på nationell samordning. Allt är nu inte SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) fel, men organisationen är ingen myndighet och kan bortse från offentlighetsprincipen. Problemet är också att SKR inte kan ena de 21 regionerna. Internationell samordning kräver nationella beslut, inte lokala lösningar i det kommunala självstyrets namn. Detta har gjort att myndigheterna tröttnat på SKR, som för närvarande rattar kvalitetsregistren. SKR hävdar helt arbiträrt att en uppgift endast får användas för det ändamål den ursprungligen registrerades för. Man förbjuder länkningar mellan journalerna och registren. /…/ Ytterst få patienter har något emot att bli registrerade, och de som inte vill det kan lätt välja bort det. I dagens trängda läge är det orimligt att inte låta vården få använda modern informationsteknik.”
(2022-11-18)

WHO rekommenderar nu nyföddhetsscreening av ögon före 6 veckors ålder

https://rcsyd.se/pecare/blog/nyheter/who-rekommenderar-nu-nyfoddhetsscreening-av-ogon-fore-6-veckors-alder
”WHO (World Health Organization) genom professor Clare Gilbert, Storbritannien, kontaktade PECARE (Barnkataraktregistret) för ett år sedan. Hon hade frågor från statistiker på WHO om data från våra PECARE-screeningstudier och meddelade att de gjorde en review av litteraturen. WHO har nu äntligen till slut uppdaterat sina riktlinjer för perinatalperioden och PECAREs resultat spelade en stor roll.”
(2022-11-19)

Experterna kritiserar Stina Wollters bok: ”Djupt oetiskt”

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/BWx1dl/stina-wollter-erik-hemmingsson-bok-kritik-debattartikel
”Stina Wollter och Erik Hemmingssons bok ’Krig mot kroppen’ får svidande kritik av flera experter inom området fetma och övervikt. ’Båda författarna saknar medicinsk kompetens’, skriver de i en debattartikel i DN. /…/ Enligt författarna till debattartikeln innehåller boken också påståenden om att det mått som i sjukvården används för att bestämma graden av övervikt, BMI, inte säger något om risken för sjuklighet. Artikelförfattarna sätter sig emot det påståendet och menar att dödligheten och risk för olika sjukdomar ökar vid övervikt. De skriver också att Stina Wollter och Erik Hemmingsson hävdar att 90–99 procent kommer att öka i vikt efter att de genomgått en viktnedgång. ’Ja, det är jobbigt och tålamodskrävande att gå ned i vikt – men det går och det går även att långsiktigt bibehålla en lägre vikt. Det är djupt oetiskt att hävda att det är omöjligt. Det kan få många att ge upp vilket leder till helt onödig ökad sjuklighet och för tidig död i sjukdomar relaterade till allvarlig övervikt’. /…/ Bland de som skrivit under finns både barnläkare, professorer, dietister och kirurger. Samtliga är verksamma för Nationellt kvalitetsregister för barnobesitas (Boris) samt inom Svensk barnfetmaförenings (SVBFF) styrelse. /…/ Stina Wollter har valt att bemöta debattartikeln i ett inlägg på Instagram. Hon kallar åsikterna i texten för osakliga och märkliga. /…/ Även Erik Hemmingsson har uttalat sig på sociala medier om debattartikeln. /…/ Han berättar att han och Stina Wollter kommer att bemöta det hela i en text som de just nu håller på att skriva ihop.”
(2022-11-21)

Kartläggning: Bättre mat kan korta vårdtider

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zEOWOv/kartlaggning-battre-mat-kan-korta-vardtider
”Om måltiderna som serveras på sjukhus förbättras kan vårdtiderna kortas. Den slutsatsen drar Livsmedelsverket av en ny kartläggning. /…/ Kartläggningen av sjukhusmåltiderna är den första i sitt slag och gjordes med Sveriges samtliga 21 regioner. Den visade att det har skett förbättringar inom måltidsverksamheten på landets sjukhus och att 15 av 21 regioner kan erbjuda måltider dygnet runt. /…/ – Måltiderna är mer individanpassade. Många kan erbjuda varma och kalla måltider i stort sett dygnet runt, säger Emelie Eriksson, som projektleder Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. /…/ Baksidan av myntet är att 75 procent av de som svarat på verkets undersökning vittnar om att kunskapen om nutrition (näringslära) bedöms som otillräcklig hos vårdpersonalen – som redan går på knäna av tidspressen. Dessutom brister samverkan mellan måltidsverksamheten och sjukhusavdelningarna. /…/ Resultatet är en relativt hög andel undernärda patienter, speciellt bland äldre, vilket leder till följdproblem och längre vårdtider. /…/ enligt kvalitetsregistret Senior alert löper drygt hälften av alla patienter som vårdas på avdelning risk att drabbas av undernäring.”
(2022-11-22)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share