Juridisk vägledning

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram vägledningar i juridiska frågor. Där beskrivs roller och ansvar i organisationen för Nationella Kvalitetsregister, samkörning av register samt utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning.

Klicka här för att komma till Nationella Kvalitetsregisters sida för juridisk vägledning.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 9 december 2022