Driftinformation

Driftstopp och uppdatering i 3C (2020-09-24)

Den 9 oktober klockan 09:00–12:00 skedde ett driftstopp och uppdatering i 3C. Detta skedde med anledning av att det året före uppdateringen har skett förändringar vad gäller SITHS-korten runtom i landet. Man har lagt till certifikat med en högre säkerhetsnivå/tillitsnivå 3 (LoA3) för de tjänster där SITHS-korten används för att komma åt till exempel patientuppgifter. Detta certifikattillägg har gjorts för att uppfylla säkerhetskraven enligt kvalitetsmärket Svensk E-legitimation.

I regionerna har man antingen bytt ut gamla kort till nya eller så har man uppgraderat gamla kort med de nya certifikaten. Detta har inneburit att många registeranvändare runtom i landet har stött på diverse olika problem när de försökt logga in i kvalitetsregistren (information om detta sändes ut i juni 2020, se längre ner under nästa rubrik för mer detaljer). Problemen har rört allt från att man inte kunnat hitta användaren till att man fått meddelanden om att man inte kunnat ansluta till sidan på ett säkert sätt. Vilket problem eller felmeddelande man stött på har varierat beroende på vilken webbläsare man använt, vilket operativsystem man haft, om man råkat välja fel certifikat och så vidare.

Utifrån de inkomna problemen har vi analyserat och gått igenom vad vi behöver göra i 3C för att registerplattformen ska fungera så optimalt som möjligt för så många som möjligt. Lösningen omfattar flera åtgärder i en långsiktig plan. I den planerade uppdateringen kommer vi att stänga av följande säkerhetsprotokoll (protokoll för säker kommunikation mellan en webbsida och webbläsare): TLS 1.0 samt TLS 1.1. Detta då Apple (Safari), Chrome, Microsoft (Edge) och Mozilla inte längre stödjer dessa. Detta kommer förhoppningsvis att lösa problemet för de flesta användare som idag har brandväggar som inte låter användaren att ansluta till sidor som stödjer de föråldrade protokollen.

Efter att åtgärden ovan är utförd har vi dock identifierat en möjlig risk för ett fåtal användare (det gäller utifrån våra loggar cirka 90 stycken) som ansluter från föråldrade operativsystem. När vi stänger av de gamla säkerhetsprotokollen kan dessa användare få problem med att ansluta till webbsidan.

Lägsta nivå på supportad webbläsare kommer efter uppdateringen att vara Internet Explorer (IE) 11.

Inloggningsproblem i 3C med nya och uppgraderade SITHS-kort (2020-06-16)

Har du nytt eller uppgraderat SITHS-kort? Då finns risk att din inloggning till 3C ej fungerar. De nya och uppgraderade korten har till skillnad från gamla och ej uppdaterade SITHS-kort flera certifikat kopplade till sig. Väljer man fel certifikat kan felmeddelande likt nedanstående visas:

”Inloggning misslyckades, användare med ditt HSA-ID kan ej hittas!”

Om detta meddelande visas: Börja om inloggningen och välj ett annat certifikat när du kommer till fönstret ”Bekräfta certifikat”. Om andra certifikat ej syns, klicka på ”Visa fler”.

Kvarstår problem med inloggningen, kontakta enligt nedan:

Om du tror att problemet beror på din behörighet till 3C, kontakta RC Syd via mailadress rcsyd.lund@skane.se eller telefon 046-17 13 48.
Om du tror att problemet beror på själva kortet, kontakta din lokala IT-avdelning.

Share
Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 15 november 2021