Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
22 april 2016

RCO Syd på nationella och internationella kvalitetsregisterdagar

 

Under vecka 15 hölls såväl nationell som internationell kvalitetsregisterkonferens på Svenska Mässan i Göteborg. RCO Syd (Registercentrumorganisation Syd) var på plats på bägge konferenserna och deltog även som föreläsare och panelmedlemmar under den nationella konferensen. Konferenserna var välbesökta och samlade cirka 800 respektive 3000 deltagare.

Ett antal parallella seminarier fördelat på tre pass fanns att välja bland för åhörarna under den nationella konferensen.
RCO Syd hade talare inom ämnena Kvalitetsregistren gör skillnad i utvecklingen av cancervården (Björn Ohlsson), Så blir ditt register attraktivt för kliniknära förbättringsarbete (Eva Wendel och Susanne Albrecht), Visa och tolka resultat för både överblick och variation (Oskar Hagberg), samt Kvalitetsregister bidrar med unika mervärden i förbättringsarbeten (Peter Kammerlind och Susanne Albrecht).
Det sistnämnda området är högaktuellt inom kvalitetsregister. Hur man kan jobba för att göra kvalitetsregister än mer användbara i förbättringsarbete finns sammanställt i en guide som finns att hämta på följande länk:
Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (PDF-format, 4,87 MB)

Förutom representationen ovan fanns också en större mötesplats och montrar för register, registercentrum och övriga organisationer på båda mässor.

Mötesplatsen under Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.
Mötesplatsen under Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

För att läsa mer om den nationella konferensen i sin helhet och föreläsarnas presentationer, besök Nationella Kvalitetsregisters egen nyhet på följande länk:
http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/framtidenskvalitetsregisterdiskuteradespakonferens.1730.html

För att läsa mer om den internationella konferensen och se inspelade föreläsningar i efterhand, besök följande länk:
http://internationalforum.bmj.com/gothenburg/

Share