Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 april 2017

RC Syd besökte registerkonferens i Lund

 

Den 7 april anordnade för tolfte året i rad Skånsk Kvalitetskraft och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling en regional kvalitetsregisterkonferens. Temat i år var Kvalitetsregister öppnar för nya möjligheter.
Martin Hultén, ordförande för Skånsk Kvalitetskraft, kunde entusiastiskt inleda dagen med att konstatera att konferensen var fullsatt till sista plats.

Medarbetare från båda RC Syds kontor besökte konferensen och RC Syd Lunds enhetschef Mikael Åström hade också deltagit i dess arbetsgrupp.

Konferensen ägde rum i Medicon Village i Lund och behandlade under cirka sex timmar ämnen som PROM och PREM, presentation av avhandling gällande återhämtning av stroke (baserad på registerdata från Riksstroke), samt tre exempel på förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister.

Först ut på programmet var dock Mats Bojestig, ordförande i projektgruppen som haft i uppdrag att arbeta fram det nationella långsiktiga och hållbara system för kvalitetsregister som komma skall. Mats talade om nuvarande status för projektet och delade med sig av delar av innehållet. Direkt efter sitt anförande åkte han iväg till slutrapporteringen som skulle ske samma dag klockan 13.

Saker som Mats nämnde var bland annat att

  • rekommendationen var att det fortsatt skulle finnas sex registercentrum
  • mycket ansvar för att kvalitetsregister används i förbättringsarbete ligger på huvudmännen
  • de olika registren fortsatt måste försöka mötas och lära av varandra
  • patientfokus måste ökas än mer
  • möjligen ge större uppdrag till registercentrum och registercentrumorganisationer
  • det behövs arbetas fram mer likartad terminologi.
Mats Bojestig håller föredrag.
Mats Bojestig: ”Det går att räkna framgång i hur vi förlänger liv och förbättrar hälsa!”

Sammantaget bjöd dagen på en variation av ämnen och exempel på registerarbete med en lättsam stämning och deltagande av såväl forskare, registermedarbetare, patienter och landsting.

Uppdatering

Den 19 april publicerade Vårdgivare Skåne en egen artikel med ytterligare detaljer om konferensen samt publicerade presentationer.

Klicka här för att komma till artikeln.

Klicka här för att komma till konferensens presentationer.

Share