Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 juni 2019

Månadens register: GamReg Sweden (Kvalitetsregister för spel- och dataspelsberoende)

 

Juni månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är GamReg Sweden (Kvalitetsregister för spel- och dataspelsberoende). GamReg Sweden är RC Syds allra senaste tillskott och fick en informationsflik på hemsidan så sent som i maj månad i år.

Intervjuad för artikeln från registret är Anders Håkansson, registerhållare. Nedan ger han med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status.

Berätta lite om registrets bakgrund!
– GamReg är ett helt nytt register som syftar till att fylla en tidigare lucka i svensk sjukvård. Spelberoende har sedan tidigare varit ett försummat tillstånd i vården jämfört med alkohol- och narkotikaberoende, men sedan 2018 poängteras vårdens ansvar för spelberoende på samma nivå som för droger och alkohol. Under 2018 blev dessutom dataspelsberoende diagnos i WHO:s nya internationella diagnossystem ICD-11, som snart också kommer till Sverige. Därför känns det viktigt att systematiskt kunna följa hur vården nu och i framtiden arbetar med personer som söker vård för antingen ett problematiskt spel om pengar eller ett problematiskt dataspelande.

Vilken sammansättning har registrets styrgrupp?
– I styrgruppen sitter representanter för sjukvårdens beroendevård, socialtjänstens beroendevård, olika kompetenser inom universitetet, statistiskt kompetent forskare samt två representanter från Spelberoendes riksförbund som företräder patient- och närståendeperspektivet.

Hur har senaste året sett ut för er del?
– Det senaste året har utmärkts av utvecklingen av registrets variabelförteckning och den tekniska utvecklingen fram till starten av registret i maj 2019. En stor del i arbetet har också varit att sprida kunskap om registret i samband med konferenser och utbildningar för professionella som arbetar med – eller kan komma att arbeta med – behandling av spelberoende och dataspelsberoende.

Hur ser du på framtiden för registret? Vad är på gång?
– Nu ligger allt fokus på registrets start och att få igång registreringen och fortsätta att sprida kännedomen om registret i landet.

Vad är du mest stolt över gällande registret?
– Att GamReg gör att ett tillstånd som tidigare ofta har försummats i vården – spelberoende – på det här sättet får en plats i sjukvårdens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.

Anders Håkansson i profilbild iförd svart tröja och uppstickande lila krage. Anders bär även glasögon.
Anders Håkansson

Vi tackar Anders för svaren och hoppas att kännedomen om registret ökar i stadig takt!

GamRegs flik på RC Syds hemsida

http://rcsyd.se/anslutna-register/gamreg-sweden

Klicka här för att komma till intervjun med föregående månads register, SweTrau (Svenska Traumaregistret).

Share