Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 maj 2018

Information om GDPR för användare av kvalitetsregister

Från den 25 maj gäller en ny lag kallad GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation). Lagen gäller såväl i Sverige som i EU:s övriga medlemsländer. Vid samma tidpunkt upphör personuppgiftslagen och det nuvarande dataskyddsdirektivet. Förordningen kommer att innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter (exempelvis kvalitetsregister) och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller den personliga integriteten. Ett större ansvar kommer att tas för personuppgiftsbehandlingen och dataskyddet för personuppgifter.

För dig som användare av kvalitetsregister innebär det hela ingen förändring rent praktiskt, undantaget att du kan komma att tillfrågas om att godkänna att dina personuppgifter används i registret i enlighet med GDPR för att fortsatt kunna ha en användarprofil och registrera.

Mer information om GDPR finns att läsa via följande sida:
http://rcsyd.se/om-register/juridik-och-regelvark/aktuella-lagar

Share