Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 augusti 2022

Artikeltips 4 augusti till 19 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Stor skillnad på väntetid för cancerdiagnos

https://www.svd.se/a/OrGko1/stor-skillnad-pa-vantetid-for-cancerdiagnos
”Väntetiden från ett första läkarbesök till diagnos vid misstänkt hudcancer varierar stort i landet, rapporterar Dagens Medicin. Skillnaden i genomsnittlig väntetid sträcker sig från 18 kalenderdagar i Dalarna till 37 kalenderdagar i Västmanland, enligt siffror från 2021 i det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom. Riksgenomsnittet är 29 dagar. Enligt rekommendationen, standardiserat vårdförlopp, ska det inte ta mer än 26 dagar att få besked.”
(2022-08-04)

Expertfrågan: Hur minskar vi risken för fallolyckor bland de äldre?

https://socionomen.se/socialtarbete/expertfragan-hur-minskar-vi-risken-for-fallolyckor-bland-de-aldre/?q=socialtarbete/expertfragan-hur-minskar-vi-risken-for-fallolyckor-bland-de-aldre
”Varje år skadar sig många till följd av fallolyckor. Sett till kostnaden för gruppen 65 år och äldre uppgick kostnaden till mångmiljardbelopp under 2020. Hur kan man förbättra säkerheten? Forskaren Marina Akkukangas ger svar. /…/ Svar: Risken för fall ökar med åldern och det är viktigt att börja det förebyggande arbetet så tidigt som möjligt. Det vore bra med nationella riktlinjer kring fallprevention för i dag ser det förebyggande arbetet väldigt olika ut på olika håll i landet. /…/ Sen behöver vård och omsorg jobba mer systematiskt. Det finns nationella kvalitetsregister som bör användas mer än vad de gör i dag. Gör vi det så får vi automatiskt till en bedömning av varje individ, då det ska registreras i systemet.”
(2022-08-08)

Så svarar Sveriges riksdagspartier på 3 hjärtebarnsfrågor

https://www.hjartebarnsfonden.se/2022/08/11/sa-svarar-riksdagspartierna
”Det är mindre än en månad till valet och i tidningen Hjärtebarnet har vi ställt 3 frågor till representanterna för Sveriges riksdagspartier. Vi börjar med den första, som är tvådelad: 1. Att tidigt upptäcka hjärtfel kan vara avgörande för att svårt sjuka barns ska kunna räddas. Idag upptäcks allt fler hjärtfel redan i fosterstadiet. Men. enligt ny statistik finns stora skillnader mellan olika delar av Sverige. Vad bör göras för att minska dessa skillnader? 2. Som ett resultat av förbättringar inom vården ökar antalet vuxna som lever med medfött hjärtfel i Sverige. Uppföljning och eftervård av dessa nya patienter har dock inte hängt med, vilket betyder att många riskerar att missa nödvändiga vårdtillfällen och läkarkonsultationer. Vad bör göras för att förbättra vården av vuxna med medfött hjärtfel? /…/ Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna: /…/ Vi föreslår vidare att det tas fram en nationell standardisering gällande användande av kvalitetsregister. Detta dels för att registren ska kunna kopplas till varandra, dels att data enkelt ska kunna användas och jämföras mellan olika register. Registren underlättar utvärdering av vårdinsatser, processer, behandlingar och medicinering.”
(2022-08-11)

Handbok för politikerna – åtgärder för hållbart yrkesliv för sjuksköterskor

https://www.swenurse.se/roster-om-omvardnad/blogg/ordforandebloggen/2022-08-16-handbok-for-politikerna–atgarder-for-hallbart-yrkesliv-for-sjukskoterskor
”Det är fyra veckor kvar till val, ett val där majoritet av väljarna tycker sjukvården är den viktigaste valfrågan. Partiernas åtgärder för bättre hälso- och sjukvård är dessvärre spretiga och långsiktiga strategier saknas. /…/ Svensk sjuksköterskeförening har i ’Handbok för politiker’ översatt WHO:s (Världshälsoorganisationens) globala strategi för sjuksköterskor under åren 2021–2025. I linje med WHO har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram de politiska åtgärder som behöver vidtas i Sverige för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. /…/ Nedan beskrivs några åtgärder som lyfts i Handboken: /…/ Bristen på omvårdnadsdata leder till att patienter, medborgare och beslutsfattare har små möjligheter att jämföra och värdera omvårdnadens kvalitet. För att kunna fastställa en god och jämlik vård måste alla nationella kvalitetsregister innehålla omvårdnadsvariabler. För att erhålla statliga medel för nationella kvalitetsregister ska alla nationella kvalitetsregister innehålla omvårdnadsvariabler.”
(2022-08-16)

Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

https://biobanksverige.se/fragestund-paneldiskussion-16-september-2022-regelverk-for-forskning-med-halsodata-och-prov
”Den 16 september bjuder Biobank Sverige in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användning av hälsodata och prov i forskning. Fokus för diskussionen är forskning enligt etikprövningslagen. Målet är att du som deltar kommer att få en ökad kunskap och stärkt förståelse kring regelverket för forskning.”
(2022-08-17)

JO (justitieombudsmannen): Färdigbehandlade patienter i rättspsykiatrin ska komma ut till öppenvården snabbare

https://www.mynewsdesk.com/se/equalsthlm/news/jo-faerdigbehandlade-patienter-i-raettspsykiatrin-ska-komma-ut-till-oeppenvaarden-snabbare-452279
”JO har granskat varför många patienter blir fortsatt inlåsta i rättspsykiatrin trots att den behandlande läkaren anser att de är färdigbehandlade. JO drar slutsatsen att den lag som riksdagen stiftade för att patienter i slutenvård skulle skrivas ut snabbare – Samverkanslagen – inte fungerar för rättspsykiatriska patienter. /…/ Varje år hålls ett antal patienter inlåsta i rättspsykiatrin trots att den behandlande läkaren anser att de är färdigbehandlade. Detta enligt officiell statistik från det rättspsykiatriska kvalitetsregistret. Under många år gällde detta över 10 % av patienterna, men 2021 minskade detta till 8 %. /…/ JO konstaterar att ’när vårdformen öppen rättspsykiatrisk vård infördes (år 2008) gjordes bedömningen att många av de patienter som kan komma i fråga för sådan vård kommer att behöva en bostad med särskild service eller stöd och service för att klara ett eget boende.’ Enligt kvalitetsregistret är orsaken till att patienten blir kvar i slutenvården ofta att kommunen inte ordnar ett boende. En samordnad vårdplan krävs.”
(2022-08-17)

Socialdemokraterna vill införa ett skolregister: ”Skolvalet ska bli tryggare”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/s-vallofte-mer-press-pa-skolorna-med-kvalitetsregister
”Socialdemokraterna i Uppsala lovar ett kvalitetsregister om man vinner valet. Målet är att få alla skolor i Uppsala att redovisa hårdfakta som andel behöriga lärare, rastvakter, tillgång till elevhälsa med mera. /…/ Genom ett nytt kvalitetsregister ska det bli svårare att ta ut vinster för privata aktörer i skolan. Det är ett syfte med Socialdemokraternas förslag. /…/ Men för kommunalrådet Jonas Segersam (Kristdemokraterna) är greppet inget nytt. – Det här drev vi när vi styrde och statistiken finns redan. Inget nytt som Socialdemokraterna kommer med. /…/ Ett kvalitetsregister löser inte skolans problem. Jag skulle snarare vilja peka på kommunens ansvar att följa upp verksamheten och det tycker jag inte har gjorts tillräckligt under den gångna mandatperioden.”
(2022-08-18)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share