Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
12 september 2019

Artikeltips 29 augusti till 12 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7289247
”Vård av döende varierar mycket beroende på var i landet man bor, visar ny statistik. I många län får mycket sjuka patienter inte vård anpassad till situationen. – Vi ser siffror från den kommande årsrapporten för Svenska palliativregistret. Det visar på orättvisor i landet för vården i livets slutskede, säger Staffan Lundström, överläkare på Stockholms Sjukhem.”
(2019-08-29)

 1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/01/swedeheart-liknande-register-sprids-i-europa
  ”Det europeiska kardiologisällskapet ESC har beslutat att bygga ett gemensamt europeiskt kvalitetsregister för hjärtsjukdomar. Det inspireras av och kommer till betydande del bygga på de svenska registren i Swedeheart.”
  (2019-09-01)
 2. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1354478?programid=412
  ”Hans svenska hjärtregister sprids till Europa /…/ Lars Wallentin, kardiologiprofessor i Uppsala, är just hemkommen från konferensen i Paris, som är världens största hjärtkongress med mer än 30 000 deltagare. I Vetandets värld berättar han både om intresset för registret han startade 1991, och om forskningsresultat som presenterats på kongressen. Det handlar bland annat om ett diabetesläkemedel som visat sig kunna hjälpa patienter med hjärtsvikt.”
  (2019-09-05)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-skrs-svenskt-kvalitetsregister-for-rehabilitering-vid-synnedsattning
”September månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning). Intervjuad för artikeln från registret är Fanny Franzén-Petersson, nybliven registerhållare.”
(2019-09-02)

https://www.lj.se/om-oss/pressrum/nyheter/Nyheter-fran-regionen/lansborna-ar-nojda-med-rehabiliteringen-efter-stroke
”Rehabilitering är viktig för den som drabbats av stroke. Patienterna i Jönköpings län är mycket nöjda med den rehabilitering de får, visar färsk statistik från kvalitetsregistret Riksstroke.”
(2019-09-02)

https://qrcstockholm.se/news/schemat-klart-for-hostens-registerforskningskurs
”Nu är schemat klart för höstens omgång av kursen Register i klinisk forskning – en värdefull resurs.”
(2019-09-02)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/hostens-forsta-styrgruppsmote
Rapport från senaste styrgruppsmötet hos SKRS, hållet 27 till 28 augusti. Bland annat informeras om förändringar i styrgruppens sammansättning. En av dessa förändringar är, som också nämns ovan i tipset om Månadens register, att Fanny Franzén-Petersson valts till ny registerhållare. Andra ämnen som berörs är ekonomi och täckningsgrad.
(2019-09-03)

https://qrcstockholm.se/events/kursstart-forbattringsarbete-i-halso-och-sjukvard
”Ht 2019/vt 2020 startar en ny omgång av vår kurs Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård. Kursen inleds med en heldag den 4 september, dit både kursdeltagare, teammedlemmar och chefer är välkomna. Kursen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som vill driva varaktigt förbättringsarbete i sin verksamhet.”
(2019-09-03)

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/674758/livsviktigt_fortsatta_ata_sin_medicin
”Att fortsätta att ta sina hjärtläkemedel efter en kranskärlsoperation kan vara skillnaden mellan liv och död. Det visar en ny svensk registerstudie som genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden. I studien, som använder data från kvalitetsregistret Swedeheart samt Socialstyrelsens läkemedelsregister, ingår alla patienter som genomgått en bypass-operation av kranskärlen i Sverige under åren 2006–2015 och överlevt minst sex månader efter utskrivning från sjukhuset.”
(2019-09-03)

https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartinfarkt/Mer-lasning/Flera-vanliga-behandlingsmetoder-vid-hjartinfarkt-okar-risken-for-allvarliga-blodningar
”Forskningsbaserade behandlingsmetoder har bidragit till att dödligheten i hjärtinfarkt halverats under de senaste tio åren. Nu visar ny svensk forskning att de vanligaste behandlingsmetoderna också har en baksida, då de ökar risken för allvarliga blödningar. /…/ Studien har undersökt 371 471 fall av akut hjärtinfarkt i Sverige, med hjälp av data från kvalitetsregistret Swedeheart som bland annat finansieras av Hjärt-Lungfonden.”
(2019-09-03)

https://qrcstockholm.se/events/kursstart-femdagarskurs-i-forbattringsarbete
”Kursstart: Femdagarskurs i förbättringsarbete /…/ Kursen vänder sig till dig som vill lära dig eller fördjupa dina kunskaper i förbättringsarbete och ta tillfället i akt att bygga kunskaper som även kommer att ge nytta i framtida kvalitetsarbeten.”
(2019-09-04)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2019/september/en-cancerplan-med-regionalt-fokus
”Nu finns det en ny plan för hur cancervården ska utvecklas i södra sjukvårdsregionen 2019–2022. Den regionala cancerplanen godkändes av Södra regionvårdsnämnden den 3 maj och började gälla den 1 juli i år. /…/ Utvecklingen mot en kunskapsstyrd vård minskar risken för stora variationer och förbättrar flödet i hela sjukvårdsregionen. Medborgarna förväntar sig att vården bedrivs evidensbaserat och jämlikt och det bidrar planen till. /…/ Planen utgör ett incitament till förbättringsarbete på många områden inom vården, där RCC Syd kommer att stödja regionerna på olika sätt.”
(2019-09-04)

https://nyheter.ki.se/fertilitetsbevarande-operation-lika-bra-som-radikal-kirurgi-vid-tidig-aggstockscancer
”Tidig äggstockscancer hos unga kvinnor kan opereras i syfte att bevara fertiliteten utan att det påverkar säkerheten eller effektiviteten av cancerbehandlingen. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en nationell studie som publiceras i tidskriften Gynecologic Oncology. /…/ Genom det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har forskarna analyserat data från alla kvinnor i Sverige som diagnostiserats med ett tidigt stadium (stadium I) av icke-epitelial äggstockscancer i åldrarna 18–40 år, mellan åren 2008 och 2015. /…/ Bevarad fertilitet undersöktes genom det svenska medicinska födelseregistret och kvalitetsregistret för assisterad befruktning.”
(2019-09-04)

 1. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-banar-vi-vag-lyckad-digital-innovation-29026
  ”Beslutsfattare kan göra mycket mer för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär i vården. Det skriver docent Anna Essén, som idag presenterar en ny SNS-rapport om viktiga framgångsfaktorer. /…/ Dagens vårdtjänster bygger på en alltför liten del av den information och data som skulle kunna användas för att förbättra vården. Vad kan göras för att ta tillvara den här potentialen? I en SNS-rapport undersöker jag vad vi kan lära av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).”
  (2019-09-05)
 2. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Rapport-Breda-plattformar-och-lokala-experiment-bra-for-digital-utveckling
  ”Låt inte juridiken bli ett hinder för den digitala utvecklingen. Och skapa plattformar i stället för nischade tjänster. Det är budskapet en ny rapport som studerat ett framgångsrikt svenskt kvalitetsregister. /…/ Genom att samla ett antal kvalitativa studier beskriver den hur Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) blivit ett så lyckat projekt med många användare, mycket data och flera användningsområden.”
  (2019-09-10)

https://qrcstockholm.se/news/tips-internationell-konferens-om-register-och-biobanker
”Vill du veta mer om hur register och biobanker kan användas i forskning och innovation? Kom på den internationella konferensen ’Biobanks & Registers: Your Springboard to Innovation’.”
(2019-09-05)

https://sqrtpa.se/nyheter/nyhetsbrev-september-2019
Nyhetsbrev från SQRTPA (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery).
(2019-09-06)

 1. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professorn-om-regionernas-langsamma-inforande-av-hpv-test-det-ar-en-vardskandal
  ”Regionernas långsamma införande av hpv-tester är en bidragande orsak till den dramatiska ökningen av antalet livmoderhalscancerfall i Sverige. Det menar professor Joakim Dillner, som är ordförande för Nationellt kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention. Han anser att det är en vårdskandal.”
  (2019-09-06)
 2. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/inforandet-av-hpv-test-kan-radda-liv-men-endast-13-regioner-foljer-rekommendationerna
  ”Att testa kvinnor över 30 för hpv-virus kan rädda 30 liv om året. Det har nu gått fyra år sedan Socialstyrelsen gick ut med nya riktlinjer för att förebygga livmoderhalscancer – men endast 13 av Sveriges 21 regioner följer rekommendationerna. – Det är bedrövligt, säger Lena Silfverdal, överläkare och samordnare för den nationella arbetsgruppen för screeningprogrammet för livmoderhalscancer.”
  (2019-09-10)

https://hakir.se/forsta-vetenskapliga-artikeln-med-registerdata-fran-hakir-ar-nu-publicerad
”Första vetenskapliga artikeln med registerdata från HAKIR är nu publicerad. Grattis till Malin Zimmerman och medförfattare.”
(2019-09-09)

https://www.vk.se/2019-09-09/minska-byrakratin-for-personalen
”Elmer Eriksson, (M), anser att det är oroväckande att personalen i vården träffar allt färre patienter. /…/ – Det är viktigt med dokumentation men det behövs verkligen en översyn av vad som är absolut nödvändigt och vad som kanske inte längre behövs. Det finns exempel på trippeldokumentation i journalsystem, manuell registrering i nationella kvalitetsregister och kraftigt växande krav från myndigheter kring intyg och dokumentation, säger Elmer Eriksson (M).”
(2019-09-09)

https://expertsvar.se/pressmeddelanden/effekter-av-trombektomi-pa-aldre-strokepatienter-foljs-upp-i-ny-studie
”Ska strokepatienter över 80 år behandlas med trombektomi eller är det bättre att avstå? Det ska en forskningsstudie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. /…/ Forskarna kommer att analysera data från två kvalitetsregister: Riksstroke och Endovskulära registret (EVAS) under perioden 2014–2018, med fokus på framförallt överlevnad, hälsostatus och livskvalitet.”
(2019-09-10)

https://nyheter.ki.se/taxonomy/term/393
”Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet. Det visar en ny långtidsstudie från Karolinska Institutet som publiceras i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Forskarna fann också att flera andra sjukdomar kan vara oberoende riskfaktorer för återkomst av cellförändringar. /…/ Nästan 1000 kvinnor som behandlats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm under åren 2000–2007 följdes upp med hjälp av data från det Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention.”
(2019-09-11)

https://www.registerforskning.se/bidragsbeslut-klara-inom-registerbaserad-forskning
”Nu är bidragsbesluten klara för forskningsmiljöer och forskarskola inom registerbaserad forskning. Totalt fördelas 102 miljoner kronor för perioden 2020–2023.”
(2019-09-12)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share