Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
20 november 2017

Artikeltips 2 november till 20 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/11/02/lakare-ger-svar-pa-tal-om-industrirelationer
”Ett industrifinansierat utbildningsprogram om behandling vid kolorektal cancer är en orsak för uppmärksammade påståenden om att företagsrelationer skulle påverka förskrivning av läkemedel vid onkologiska kliniken i Lund./…/ – Det här är allvarliga anklagelser. Vi blir påhoppade utan belägg, säger Jakob Eberhard, överläkare vid onkologiska kliniken/…/och processledare för kolorektal cancer vid Regionalt cancercentrum Syd./…/han menar att Västra Götalandsregionen länge har legat lågt i användning av Avastin. – Södra regionen har legat på rikssnittet, enligt nationella kvalitetsregistret. Ökningen av Avastin hos oss har enbart drivits av ökad användning vid äggstockscancer, säger han.”
(2017-11-02)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/11/Syftet-med-malnivaer-ar-att-ge-varden-tydliga-kvalitetsmal
”Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna och hittills har målnivåer tagits fram inom tio vårdområden. Ett av dessa är vård vid depression och ångest som nu varit ute på remiss. Förslaget har nyligen kritiserats av Susanne Bejerot och medförfattare i en debattartikel i Läkartidningen./…/Indikatorerna hämtar data från olika redan existerande datakällor, vilket således inte innebär någon ytterligare administrativ börda. Det kan vara de obligatoriska nationella hälsodataregistren, som patientregistret och landstingens nationella kvalitetsregister. Det är upp till sjukvårdshuvudmännen eller enskilda verksamhetschefer att besluta om huruvida man ska registrera i kvalitetsregistren.”
(2017-11-07)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/kurserochkonferenser/dokumentation/kvalitetsregisterkonferensen2017.2449.html
Presentationer från Nationella Kvalitetsregisterkonferensen som hölls den 9 november.
(2017-11-10)

https://www.registerforskning.se/sv_se/nordforsk-finansierar-kurser-inom-registerbaserad-forskning
”NordForsk finansierar kurser inom registerbaserad forskning. Kurserna stödjer nya forskare som använder data ur olika nordiska register.”
(2017-11-10)

https://www.life-time.se/forskning/ris-och-ros-efter-forskningspropositionen
”Regeringen vill i forskningspropositionen se Sverige som en ledande forskningsnation. Men ett år efter att den lades fram ger regeringens egen samordnare bakläxa till den långsamma utvecklingen av kompatibla hälsodataregister.”
(2017-11-13)

https://www.registerforskning.se/sv_se/ny-guide-for-internationell-forskning-pa-kvalitetsregister-i-de-nordiska-landerna
”Ny guide för internationell forskning på kvalitetsregister i de nordiska länderna. Guiden har tagits fram inom ett samarbetsprojekt finansierat av NordForsk mellan olika nordiska organisationer som arbetar med kvalitetsregister.”
(2017-11-13)

http://cpup.se/stort-forskningsanslag-for-gemensam-nordisk-forskning-om-cp
”Stort forskningsanslag för gemensam nordisk forskning om CP/…/Forskningen baseras på information i CPUP och de ingående ländernas nationella databaser.”
(2017-11-14)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/november/tva-ar-med-koll-pa-laget
”Koll på läget för prostatacancer lanserades 2015. NU-sjukvården i Västra Götaland har sedan start varit flitiga användare av rapporten. – Vi har förbättrat oss för att vi aktivt har arbetat med kvalitetsdata, säger Jesper Swärd, sektionschef för urologsektionen vid kirurgkliniken NU-sjukvården.”
(2017-11-14)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/prom-seminarium-6-en-aterblick
”Årets PROM-seminarium, det sjätte i ordningen organiserat av RC Syd, hade fokus på PROMIS och itembanking. Intresset för patientrapporterade mått växer, vilket syntes inte minst på de totalt 90 deltagare som valt att anmäla sig till eventet, ett nytt rekord.”
(2017-11-17)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/11/17/det-ar-inte-vi-lakare-som-hindrar-digitaliseringen
”’Sjukvården har ett osunt beroende av läkarna’, säger Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier. Han vill ha mer digitalisering och mer patientstyrd vård. Kruxet för Ekholm är, tänker jag, att det vill jag också. Det är inte vi läkare som står i vägen för digitaliseringen. Vi ser nyttan av både digitalisering och starka och aktiva patienter./…/Vi är redan supertekniska på mottagningen där familjerna laddar upp barnens insulinpumpar och glukossensorer. Vi lägger undervisningsmaterialet på nätet efter decennier med A4-pärmar. Vi mäter resultat simultant via ett kvalitetsregister på nätet.”
(2017-11-17)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/11/Kritikerna-presenterar-inga-fakta
”I en replik i Läkartidningen skriver Nils Wilking och Anna Forsberg att GI-teamet vid onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, bedriver ’en omfattande förskrivning av läkemedel i strid med Socialstyrelsens riktlinjer’ och ifrågasätter att vi arbetar evidensbaserat./…/Nils Wilking och Anna Forsberg påtalar även en ’ovetenskaplig könsskillnad vid förskrivning av läkemedel vid spridd kolorektal cancer’./…/När det gäller genusfrågan behövs dock fler studier, vilket lämpligen kan göras utifrån det nationella kvalitetsregistret för kolorektal cancer.”
(2017-11-17)

http://www.registercentrum.se/sv/content/stort-anslag-till-artrosforskning-d%C3%A4r-tre-kvalitetsregister-bidrar
”AFA Försäkring har beviljat 2,4 miljoner kronor till ett treårigt forskningsprojekt om artros. Data hämtas framför allt från kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret.”
(2017-11-17)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share