Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 mars 2017

Artikeltips 2 mars till 16 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen från de senaste två veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/03/orimliga-skillnader-i-vantan-pa-njurtransplantation/
”Som framgår av diagrammet ovan från Svenskt njur¬register är medianväntetiden för patienter som tillhör Malmös upptagningsområde mer än dubbelt så lång som för patienter i Stockholmsregionen.” (2017-03-03)

http://rcso.se/masterutbildning-kvalitetsforbattring-och-ledarskap-inom-halsa-och-valfard/
”Masterutbildning – Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
Utbildningen ger en svensk master- eller magisterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd och avslutas med ett examensarbete.” (2017-03-07)

http://qrcstockholm.se/news/om-patientsamverkan-pa-british-medical-journals-blogg/
”British Medical Journals blogg The BMJ Opinion har publicerat Cristin Linds, facilitator för patientsamverkan vid QRC, blogginlägg med reflektioner kring hur det är att vara förälder till ett barn på sjukhus.” (2017-03-09)

http://rcso.se/workshop-kvalitetsregister-forbattringsarbete/
”Den 8 mars genomförde vi en workshop i Norrköping där chefer och verksamhetsutvecklare från verksamheter inom NSÖ (Närsjukvården i östra Östergötland) kom för att inspireras att använda kvalitetsregister i förbättringsarbete.” (2017-03-09)

http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/satsning20122016/nulagesrapport.2015.html
”Nulägesrapport 2017. Varje år sammanställer kansliet för Nationella Kvalitetsregister en rapport som visar det arbete som gjorts sedan satsningens början, och hur långt man har kommit i att nå de mål som är uppsatta för hela satsningen på Nationella Kvalitetsregister.”
(2017-03-10)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/10/var-radd-om-oss-som-ar-emotionellt-engagerade/
”Nackdelarna med att vara känslomässigt motiverad i sitt arbete är svårare att sätta fingret på, men de finns./…/Och därför reagerar vi så starkt när någon rumsterar om i det vi är stolta över./…/Jag kände inte igen mig i beskrivningen av vården hos oss med ’ojämn kvalitet, stuprör och schakt’ utan tyckte att vi stretade på ganska bra med öppna jämförelser, teamsamverkan, kvalitetsregister och ständiga förbättringar.” (2017-03-10)

http://rcso.se/spara-datumet-inspirationsdag-om-kvalitetsregisterbaserade-forbattringsnatverk/
”Välkommen på inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk.” (2017-03-10)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/m-vill-att-regeringen-agerar-mot-vardskador/
”Regeringen vill analysera om personalbristen i vården kan leda till att fler patienter skadas. Moderaterna tycker att det räcker med kunskap och vill se konkreta förslag för att minska vårdskadorna./…/Moderaterna har ett antal förslag för att komma till rätta med problemen. Bland annat vill man införa en nollvision för vårdskador och utveckla en strategi för att nå dit. Dessutom vill man att patientsäkerhetsläget uppdateras och stärks samt att nationella kvalitetsregister används för att öka kunskapen om hur vårdskador kan förebyggas.” (2017-03-12)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/14/foraldraskap-kopplas-till-langre-liv/
”Föräldrar verkar leva längre jämfört med barnlösa personer och skillnaden är störst bland män/…/Resultaten justerades bland annat för utbildning. Forskarna fick underlag från olika nationella register, däribland dödsorsaksregistret.” (2017-03-14)

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaerdebaserad-vard-strider-sannolikt-mot-lagen-32233
”Vi ser med stor oro på att den nya styrtrenden ’värdebaserad vård’ införs i Sverige utan vetenskapligt stöd och i strid med riksdagens etiska prioriteringsplattform./…/Införandet och spridningen av värdebaserad vård i Sverige leds av organisationen/…/SVEUS och dess associerade ’forsknings- och utvecklingsbolag’ IVBAR./…/Formellt medverkar idag i SVEUS sju landsting, sexton specialitetsföreningar, nio kvalitetsregister, fem patientföreningar, samt universitet, Försäkringskassan och Socialdepartementet.” (2017-03-15)

Slutligen: Årets Nationella Kvalitetsregisterkonferens har aviserats äga rum den 9 november i Stockholm på Folkets Hus. Mer information kommer längre fram på Nationella Kvalitetsregisters hemsida.

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share